Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.07.1993 Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. lipnja 1993., donio je

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. lipnja 1993.

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

USTAVNI ZAKON

o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 34/92 - pročišćeni tekst i 91/92.) u članku 3. stavku 1. riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 3.

U članku 9. riječi: "do 30. lipnja 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1993. godine".

Članak 4.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb. 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.