Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.07.1993 Odlukao načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

I.

Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota u III. tromjesečju 1993. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju i uz zalog određenih kratkoročnih vrijednosnica. Kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju portfelja i zaloga određenih vrijednosnica. Kvote iz stavka 1. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za III. tromjesečje 1993. godine.

II.

Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

1) kratkoročni krediti koji se odobravaju na temelju portfelja domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnica i

2) kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske i komercijalnih zapisa s garancijom druge banke.

III.

Kvote iz točke I. ove odluke, utvrđuju se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za III. tromjesečje 1993. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:

1) koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po zaključnom računu za 1992. godinu s 0,40;

2) koeficijent kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje zaliha pšenice roda 1992. g., koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju srpanj-rujan 1992. godine s 0,30;

3) koeficijent depozita banaka koji čine osnovicu za obračun obvezne rezerve, koji se dobiva množenjem postotka udjela depozita banaka u ukupnom stanju depozita svih banaka u razdoblju 31. svibnja 1993. godine s 0,30. Izuzetno, za banke koje su osnovane nakon 31. prosinca 1992. godine, a do stupanja na snagu ove Odluke (novoosnovane banke), kvote se utvrđuju prema knjigovodstvenom stanju fondova i rezervi tih banaka na dan njihova osnivanja.

IV.

Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane u skladu s važećim Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1993. godine.

O.br. 143/93.

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>