Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.07.1993 Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 3. i članka 67. stavka 1. točke 8. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

I. U točki III. odredbe pod 1) briše se tekst koji glasi "sukladno Odluci o posebnom kreditu po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima ("Narodne novine" br. 61/91.)".

II. U točki V. odredbe pod 1) briše se tekst koji glasi "(prema Odluci o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima ("Narodne novine" br. 61/91.)".

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993. godine.

O.br. 148/93.

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.