Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.07.1993 Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

I. U Odluci o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91., 18/92., 90/92., 10/93. i 26/93.) u točki IV. postotak "20%" zamjenjuje se postotkom "50%".

II. U točki V. odredbe pod 1) postotak "50%" zamjenjuje se postotkom "80%" i odredbe pod 3) postotak "50%" zamjenjuje se postotkom "80%". U točki V. odredbe pod 2) i 4) se brišu.

III. Točka VII. se briše, pa točke VIII., IX., X., XI. i XII. postaju točke VII., VIII., IX., X. i XI.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 150/93.

Zagreb, 30 lipnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.