Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 27.06.1993 Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na osnovi članka 41. stavak 3. Zakona o osnovnom ;kulstvu ("Narodne novine"), br. s9/90. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje kalendar rada osnovnih škola. tj. početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja. te broj radnih dana i odmori učenika.

Članak 2.

Nastavna godina u osnovnim školama počinje 6. rujna 1993. i završava 17. lipnja 1994. ako se nastava izvodi u petodnevnom, odnosno 18. lipnja 1994, ako se nastava izvodi u šestodnevnom radnom tjednu. Osnovna je škola obvezna tijekom školske godine ostvariti najmanje 175 nastavnih radnih dana u petodnevnom, odnosno 210 u šestodnevnom nastavnom radnom tjednu. Nastavna se godina može produljiti i nakon 17. odnosno 18. lipnja 1994, ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, te broj nastavnih radnih dana utvrđen stavkom 2 ovoga članka. Odluku o tome donosi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, nadležno za poslove osnovnog školstva.

Članak 3.

Nastavna se godina organizira u tri obrazovna razdoblja Prvo obrazovno razdoblje počinje 6. rujna i završava 23. prosinca 1993. godine. Drugo obrazovno razdoblje počinje 17. siječnja i završava 25. ožujka 1994. u petodnevnom, odnosno 26. ožujka 1994 u šestodnevnom nastavnom radnom tjednu. Treće obrazovno razdoblje počinje 5. travnja i završava 17. lipnja 1994. u petodnevnom, odnosno 18. lipnja 1994. u šestodnevnom nastavnom radnom tjednu.

Članak 4.

Tijekom školske godine učenici imaju zimski, proljetni i Ijetni odmor. Zimski odmor počinje 24. prosinca 1993. i završava 15. siječnja 1994. godine. Proljetni odmor počinje 28. ožujka i završava 2. travnja 1994. godine. Ljetni odmor počinje 18. lipnja 1884. u petodnevnom, odnosno 19. lipnja 1994. u šestodnevnom nastavnom radnom tjednu i završava 31. kolovoza 1994. godine.

Članak 5.

U iznimnim okolnostima osnovne škole mogu odstupiti od rokova utvrdenih ovim Pravilnikom. Odluku o tome, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i prosvjete, donosi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, nadležno za poslove osnovnog školstva.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl. ozn.: 602-02/93-01-91

Ur. broj: 532-02-1/5-93-05

Zagreb, 28. travnja I993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi -Jurkić, v. r