Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 27.06.1993 Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. u školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 20. stavak 3 Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIIK

o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. u školskoj godini

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se početak i završetak nastave, trajanje odmora učenika, te obrazovna razdoblja u srednjim školama u 1993/94. školskoj godini.

Članak 2.

Nastava u srednjim školama počinje 6. rujna 1993. godine, a završava 18. lipnja 1994. godine. Nastava se organizira u tri obrazovna razdoblja, i to:

- prvo obrazovno razdoblje, koje traje od 6, rujna do 23. prosinca 1993. godine,

- drugo obrazovno razdoblje, koje traje od 17. siječnja do 26. ožujka 1994. godine, i

- treće obrazovno razdoblje, u trajanju od 5. travnja do 18. lipnja 1994, a za završne razrede od 29. svibnja 1994. godine.

Upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, nadležno za poslove školstva može, uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete, a zbog otežanih uvjeta rada i drugih opravdanih razloga, utvrditi trajanje obrazovnih razdoblja izvan rokova iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 3

Nastava u srednjim školama planira se na temelju 35, a za završne razrede na temelju 32 nastavna tjedna. Nastava u srednjim školama organizira se u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. Iznimno od stavka 2. ovoga članka, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, nadležno za poslove školstva može, uz prethodnu suglasnost ministra kulture i prosvjete, odlučiti drukčije.

Članak 4.

Tijekom školske godine 1993/94. učenici srednjih škola imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor u trajanju od najmanje 45 radnih dana, što se planira u skladu s godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 5

Učenički domovi dužni su svoj godišnji plan i program rada uskladiti s odredbama ovog Pravilnika i potrebama učenika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

K1. ozn.: 602-03/93-01-17

Ur. broj : 532-02-2/3-93-1 I

Zagreb, 9. travnja 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.