Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima

Članak 1.

U Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 25/93) u članku 36. točka 14. mijenja se i glasi:

"14. plaća djelatnika zaposlenih u poduzećima za zapošljavanje invalida, kao ni iz nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima, ako ta poduzeća zapošljavaju više od 40 posto invalidnih osoba. Ako ova poduzeća zapošljavaju manje od 40 posto invalidnih osoba, porez iz plaća ne plaća se samo iz plaća invalidnih osoba i nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima."

Članak 2.

U članku 108. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Iznos deveterostruke prosječne plaće zaposlenih u privredi Republike u prethodnom obračunskom razdoblju iz stavka 4. ovoga članka revalorizira se primjenom eskontne stope Narodne banke Hrvatske za svaki mjesec u tromjesečju za koje se plaća akontacija poreza iz ukupnog prihoda građana."

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-01 /93-01 /04

Urbroj : 5030112-93-13

Zagreb, 23. lipnja I993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: