Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju trase optičkoga kabela, na dionici Đurdevac - Virovitica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82 - pročiščeni tekst, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Hrvatske pošte i telekomunikacija, Direkcija telekomunikacija, Telekomunikacijski magistralni centar Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju trase optičkoga kabela, na dionici Đurdevac - Virovitica

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja trase optičkoga kabela, na dionici Đurđevac - Virovitica, na području općina Đurđevac i Virovitica, a koji prelazi preko katastarskih općina Đurđevac, Kalinovac, Budančevica, Kloštar Podravski, Kladare, Dinjevac, Pitomača, Stari Gradac, Vukosavljevica, Špišić, Bukovica i Virovitica.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrduje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša klasa: 350-OS/92-02/58, urbr: 531-05/1-93-7 od 18. ožujka 1993. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:943-03/93-01/19

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb, 23. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: