Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92, 77/92. i 58/93.) ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvečane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine ("Narodne novine", br. 35/93), povećavaju se od 1. travnja 1993. za 116,303% tako da iznose:

HRD

1) osobna invalidnina invalida I.grupe od koje se

određuju i svote osobne invalidnine invalida II.

do X.grupe 150.000

2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe

- za I.stupanj 150.000

- za II.stupanj 99.000

3) ortopedski dodatak·

- za I.stupanj 43.500

- za II.stupanj 33.000

- za III.stupanj 21.000

- za IV.stupanj 10.500

4) obiteljska invalidnina:

- za jednog korisnika prema članku 28. stav-

ku 2.Zakona 22.500

- za jednog korisnika prema članku 28.stav-

ku 3.Zakona 60.000

5) uvećana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zakona 51.750

6) osnovica za određivanje opskrbnine 51.562

7) dodatak za pripomoć u kući 42.188

2. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važili Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novćanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine ("Narodne novine", br. 35/93);

3. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-02/93-Ol/17

Urbroj : 524-OS/ 1-93-1

Zagreb, 18. lipnja 1993.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.