Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br 53/91.) Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Karlovačke banke d.d. Karlovac da joj se odobri izdavanje II. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 3. lipnja 1993. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Karlovačkoj banci d.d. Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, Ulica I. G. Kovaćića 1, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II. emisije dionica u svoti od 3,050.000.- DEM.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoga rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa:450-08/93-01/19

Urbroj : 513-04/93-1

Zagreb, 4. lipnja 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.