Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 24.06.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 53/91) Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Gospodarske kreditne banke d.d., Zagreb da joj se odobri izdavanje II. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 3. lipnja 1993. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Gospodarskoj kreditnoj banci d.d. Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Savska 41, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II emisije dionica u svoti od 2.000.000.000.- hrvatskih dinara.

2. Izdavetelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoga rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01 /37

Urbroj : 513-11 /93-1

Zagreb, 8. lipnja 1993.

Predsjednik

Komisije dr. Zoran Jašić, v. r