Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 18.06.1993 Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 49/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

I.

U Odluci o visini naknade za javne ceste ("Narodne novine", broj 24/92, 16/93 i 45/93) iza točke II. dodaje se nova točka II.a koja glasi: "II.a Iznimno od točke II. ove Odluke "Dalmacijacement" iz Kaštel-Sućurca ne plaća naknadu za plinsko ulje D-2 iz točke II. ove Odluke, koje se koristi za pogon agregata za proizvodnju električne energije. Oslobođenje od plaćanja naknade iz stavka 1. ove točke vrijedi za razdoblje dok traje redukcija u isporuci električne energije."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/93-04/01

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 17. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.