Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 18.06.1993 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj objavljenom u "Narodnim novinama" broj 90 od 30. prosinca 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U članku 3. stavku 2. pod rednim brojem 1. umjesto riječi "Sisačkoj" trebaju pisati riječi: "Sisačko-Moslavačkoj". U članku 4. stavka 2. iza grada: "lmotski" treba pisati: "20. Ivanić-Grad", redni brojevi ispred gradova "20-49" trebaju biti redni brojevi "21-50". U članku 6. u Županiji Zagrebačkoj u sastavu Općine pod rednim brojem 3. Rugvica trebaju pisati mjesta "Čista Mlaka, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Donja Greda, Dragošićka, Hruščica, Ježevo, Jalševec Nartski, Leprovica, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće Ježevsko, Oborovo, Okunšćak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Prevlaka, Preseka Oborovska, Rugvica, Svibje, Sop, Struga Nartska, Trstenik Nartski. " U sastavu općine pod rednim brojem 4. Brckovljani trebaju pisati mjesta: "Brekovljani, Božjakovina, Donje Dvorišće, Gornja Greda, Gornje Dvorišće, Gračec, Hrebinec, Kusanovec, Lupoglav, Prikraj, Prečec, Stančić, Štakorovec, Tedrovec." U članku 6. u Županiji Sisačko-Moslavačkoj općinu pod rednim brojem 9. Ivanić Grad sa pripadajućim mjestima treba brisati i upisati u stupac Grad: "5. Ivanić Grad" sa pripadajućim mjestima, a općine pod rednim brojem 10. i 11 Kloštar Ivanić i Križ su općine pod rednim brojem 9. i 10.

Klasa: 015-01 /92-01 /03

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.