Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 16.06.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju izvoza određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPULIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa roba i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjedici održanoj 15. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju izvoza određenih proizvoda

I.

U Odluci o ogranićenju izvoza određenih proizvoda ("Narodne novine", broj 71/91). u točki I. stavku 1. u tarifnom broju 44.03, ispred tarifne oznake 4403.202, dodaju se nove tarifne oznake koje glase: "4403.10 - zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima" "4403.201 - - - od egzotičnih četinjača". U stavku 2. riječ "trgovine" zamjenjuje se riječju "gospodarstva".

II.

U točki III. riječi "turizma i trgovine" zamjenjuju se riječju "gospodarstva".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/06

Urbroj: 5030114-93-1

Zagreb, 15. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r