Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 16.06.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-244/1992. od 2. lipnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatskc, rješavajući o ustavnoj tužbi Ž. M. iz B. na sjednici održanoj dana 2. lipnja 1993. godine donio je

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Z. M. je podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu kojom traži ustavnosudsku zaštitu u ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu, a povodom konačnog i pravomoćnog rješenja Prvostepene zdravstvene komisije Ministarstva unutarnjih poslova broj: 55/1992 od 12. svibnja 1992. godine. Komisija je utvrdila da tužitelj nije sposoban za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe. Tužba nije dopuštena. Na temelju odredbe članka 28. stavka 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen. U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima. U konkretnoj pravnoj stvari o sposobnosti tužitelja za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe rješavala je Prvostepena i Drugostepena zdravstvena komisija Ministarstva unutarnjih poslova na temelju odredbe članka 106. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (čNarodne novine", broj 26/1983) a po postupku utvrđenom Pravilnikom o sastavu i radu komisije za utvrđivanje nesposobnosti radnika za vršenje određenih i poslova u organima unutrašnjih poslova i organima pravosuđa ("Narodne novine", broj 26/1973). Zahtjev tužitelja odnosi se na prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja o kojima se odlučuje na temelju odredbe članka 163. stavka 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u upravnom postupku, te je dopušten upravni spor. Iz sadržaja spisa nedvojbeno proizlazi da nije iscrpljen dopušteni pravni put. Ovo zato jer tužitelj nije podnio tužbu po uputi koja je uredno dana u rješenju Drugostepene zdravstvene komisije broj: 6/1992 od 7. srpnja 1992. godine. Konkretna rješenja u povodu kojih tužitelj podnosi ustavnu tužbu odnose se na sposobnost tužitelja za vršenje odredenih poslova u organima unutrašnjih poslova. Tužitelj, međutim, smatra da je kod njega došlo do gubitka, odnosno smanjenja radne sposobnosti u smislu članka 40. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a kako ostvarenje tih prava nije tražio u zakonom predviđenom postupku, valja zaključiti da nije iscrpljen redovni pravni put u smislu uvodno ćitirane odredbe članka 28. stavka 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Iz navedenoga proizlazi da nisu ostvarene zakonom utvrđene pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe u konkretnoj pravnoj stvari, te je riješeno kao u izreci. Rješenje o objavljivanju ove odluke zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-244/1992.

Zagreb, 2. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.