Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Odluka o zaštitnim cijenama stoke u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85, 47/89, 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o zaštitnim cijenama stoke u 1993. godini

I.

Proizvođačima stoke osiguravaju se zaštitne cijene za stoku za klanje u 1993. godini za:

A. Svinje HRD/kg topla polovica

- svinje plemenitih mesnatih pasmina i njihove križance s prinosom mesa od 37% u toplim polovicama, utvrđenima na temelju Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinje i kategorizaciji svinjskoga mesa (u nastavku "Pravilnik") 4.204.

-svinje masnih pasmina i njihove križance s prinosom mesa od 28% u toplim polovicama,utvrđenima na temelju Pravilnika 3.179. Na temelju zaštitnih cijena i prosječnih prinosa mesa, cijena jedne mesne jedinice iznosi: 114.-

- lake i teške svinje svih pasmina, ocijenjene na temelju Pravilnika 3.910.

- Prinos mesa u postocima utvrđuje se na liniji klanja, na temelju Pravilnika.

B. Goveda

1) Junad - juneće meso Juneće meso mora potjecati od muških nekastriranih grla, koja u trenutku klanja nisu mlađa od 6 mjeseci niti starija od 18 mjeseci,odnosno koja nisu izgubila više od jednog para mliječnih sjekutića, ili od ženskih grla i kastriranih muških, koja u trenutku klanja nisu mlađa od 6 niti starija od 30 mjeseci i mora udovoljavati ovim uvjetima: HRD/kg tople polovice

a) ekstra klasa 6.922.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 180 kg.

b) I. klasa 6.721.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 150 kg.

c) II. klasa 6.586.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 120 kg.

d) izvan klase 6.384.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi manje od 120 kg.

2) Goveda starija od 30 mjeseci - goveđe meso

a) I.klasa 5.040.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 200kg.

b) II.klasa 4.939.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 150kg.

c) III.klasa 4.784.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 100kg.

d) izvan klase 3.780.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 100kg.

II.

Proizvođačima stoke iz točke I. ove Odluke, osiguravaju se zaštitne cijene za živu stoku i to za:

- tovnu junad 3.763.- HRD/kg

. - tovljene svinje 3.322.- HRD/kg.

Zaštitne cijene iz stavka 1. ove točke mogu biti veće ili manje, ovisno o kvaliteti stoke, odnosno mesa, propisanoj aktima iz točke 3. ove Odluke.

III.

Cijene iz točke I. i II. ove Odluke odnose se na kvalitetu stoke propisanu:

1) Pravilnikom o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa ("Narodne novine", broj 53/91);

2) Standardima za goveđe meso u trupovima i polovicama za industrijsku preradu ("Narodne novine", broj 53/91 ) ;

3) Rješenjem o propisima o kvaliteti goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2 ("Narodne novine", broj 53/91).

IV.

Cijena iz točke I. i II. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskogs dinara, prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan obračuna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa:320-08/93-01/03

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.