Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Odluka o zaštitnoj cijeni mlijeka za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85, 47/89, 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni mlijeka za 1993. godinu

I.

Proizvođačima mlijeka osigurava se zaštitna cijena u visini od 159 HRD po jedinici mliječne masti, franko sabirno mjesto kupca ili prodavača (laktofriz ili pokretna cisterna). Cijena iz stavka 1. ove točke primjenjivat će se na količine mlijeka što ih proizvodači ugovore i isporuče u skladu s odredbama ove Odluke. Cijena mlijeka iz stavka 1. ove točke vrijedi za kravlje mlijeko koje sadrži 3,6% mliječne masti te za ovčje i kozje mlijeko koje sadrži 6% mliječne masti. Za kravlje mlijeko koje sadrži više od 4,2% mliječne masti, cijena se obračunava kao da sadrži 8,5% mliječne masti, a za ovčje i kozje mlijeko koje sadrži više od 8,5% mliječne masti, cijena se obračunava kao da sadrži 8,5% mliječne masti. Ako kravlje ili ovčje mlijeko sadrži manji postotak mliječne masti od postotka iz stavka 3. ove točke, cijena mlijeka se razmjerno smanjuje. Cijena stavka 1. ove točke ne vrijedi za kravlje mlijeko koje sadrži manje od 3,2% mliječne masti, odnosno za ovčje i kozje mlijeko koje sadrži manje od 6% mliječne masti.

II.

Cijena iz točke 1. ove Odluke odnosi se na mlijeko koje po kakvoći udovoljava uvjetima predviđenima Pravilnikom o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura.

III.

Kvaliteta mlijeka utvrđuje se na temelju uzorka uzetoga na sabirnom mjestu iz točke 1. ove Odluke.

IV.

Cijena iz točke 1. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan obračuna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/93-01/13

Urbroj : 5030112-93-3

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.