Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85, 47/89, 53/90 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1993. godine

I.

U Odluci o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1993. godine ("Narodne novine", broj 56/92), u točki I., riječi "60 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "442 hrvatskih dinara".

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IVa. koja glasi: "Cijena iz točke I. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskoga dinara prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan plaćanja".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/93-01/11

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.