Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 13.06.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-308/1992. od 26. svibnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske. na sjednici 26. svibnja 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članaka 7,11, 14. i 15. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 59/92).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ustavni sud Republike Hrvatske je svojim rješenjem od 19. listopada 1992. godine pokrenuo, po vlastitoj inicijativi, postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba navedenih u izreci, a 14. prosinca 1992. godine prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tih odredaba podnio je i Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - Zagreb. U toku postupka u ovom predmetu, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.1/93) koji je stupio na snagu danom objave u "Narodnim novinama" 6. siječnja 1993.). Navedenim izmjenama i dopunama, među ostalim, izmijenjene su i dopunjene odredbe članka 6. st. 2. i 3. i članka 8. st. 1. toč. 4. toga zakona ("Narodne novine", br. 22/92) koje su ovom Sudu - prilikom donošenja spomenutog rješenja o pokretanju postupka - bile uporište za sumnju u zakonitost osporenih odredaba članaka 7, 11, 14. i 15. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora. Spomenute izmjene i dopune odnose se na uređenje instituta mirovanja zastupničkog mandata i na položaj zamjenika zastupnika. Naime, prema članku 6. st. 2. i 4. i članku 8. st. 1. toč. 4. zakona zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudac, javni tužitelj, zamjenik javnog tužitelja, javni pravobranitelj itd. Ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od tih dužnosti prestaje mu mandat prije isteka vremena na koje je izabran i zamjenjuje ga njegov zamjenik. Odredba pak članka 6. st. 6. Zakona predviđa institut mirovanja zastupničkog mandata. Prema toj odredbi, zastupnik ne može biti istodobno predsjednik, potpredsjednik, ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra. Za vrijeme dok obavlja jednu od tih dužnosti, zastupnički mu mandat miruje, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika pod pretpostavkom iz članka 6. st. 4. i 5. toga zakona. Izmjenama i dopunama o kojima je riječ, osporene su odredbe navedenog Poslovnika postale zakonite. Naime, institut mirovanja zastupničkog mandata i institut zamjenika zastupnika za slučaj mirovanja zastupničkog mandata sada su uređeni zakonom ("Narodne novine", br. 1/93). Otpada stoga sumnja u zakonitost osporenih odredaba izražena u spomenutom rješenju ovoga Suda o pokretanju postupka, odnosno nema mjesta tvrdnji iz prijedloga Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - Zagreb o njihovoj nezakonitosti. Nadalje, nema razloga ni za sumnju u ustavnost osporenih određaba navedenog Poslovnika, odnosno nema opravdanja za tvrdnju da su te odredbe nesuglasne Ustavu. Nema, naime, zapreke u Ustavu da se odredbe navedenog Poslovnika bave mirovanjem zastupničkog mandata i zamjenikom zastupnika. Ovo razumljivo u granicama načina rada Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, kako je to i predviđeno u odredbi članka 79. st .1. Ustava. Osporene odredbe - očito je to iz njihova sadržaja -odnose se zaista na način rada, odnosno postupak i radnje koji se provode u Zastupničkom domu u slučajevima kad su ispunjene pretpostavke za mirovanje zastupničkog mandata i uvođenje zamjenika zastupnika. Iz navedenih razloga, valjalo je daljnji postupak u ovom predmetu obustaviti temeljem članka 27. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. st.1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj : U-II-308/ 1992.

Zagreb, 26. svibnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.