Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.06.1993 Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdena je pogreška u Pravilniku o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske objavljenom u "Narodnim novinama" br. 38 od 1. svibnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske

U "Napomeni" uz "obrazac P" zadnja rečenica treba glasiti: "Pravo na povrat poreza na promet ne odnosi se na: naftne derivate, duhanske prerađevine, alkohol-etanol i alkoholna pića".

Klasa:410-19/93-01-435

Urbroj : 513-07/93-3

Zagreb, 2. lipnja 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.