Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 07.06.1993 Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 50000 hrvatskih dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi točke VI. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Repubtike Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) ministar financija donosi

RJEŠENJE

o stavljanju u opticaj novčanice od 50000 hrvatskih dinara

1. Novćanica od 50000 hrvatskih dinara, izdana sukladno Odluci o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 70/91) i Rješenju o obliku i temeljnim obilježjima novćanice od 50000 hrvatskih dinara ("Narodne novine", br. 53/93) stavlja se u opticaj 18. lipnja 1993. godine.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01/33

Urbroj : 513-04/93-2

Zagreb, 4. lipnja 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.