Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 07.06.1993 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i članka 6. točke I2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. travnja 1993. koje su određene od osnovice koja iznosi 8.495.- HRD i povećane su od l. sijećnja 1993. za 123,2% prema Odluci o osnovici za određivanje novćanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93), od 1. veljače 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljaće 1993. ("Narodne novine", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", br. 47/93) povećavaju se od 1. travnja 1993. za 44,3%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. travnja 1993. ili nakon toga dana, a koje nisu povećane za 123,2%, za 26,l% i za 22,7% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 398,333%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema toćki 1. ove Odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. travnja 1993, a kao osnovica za usklađivanje novčanih neknada za tjelesno oštećenje, prema toćki 2. ove Odluke, služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. sijećnja 1993. iznosila 8.495.- HRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema toč. 1. i 2. ove Odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993.

K1asa: 140-13/93-01 /2327

Urbroj : 341-99-01 /93-5

Zagreb, 25. svibnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.