Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 03.06.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91-pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993 godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 13/93,17/93 i 26/93) u članku 4. stavci 2. i 3. umjesto broja "15" i "30" upisuje se broj "8".

Članak 2.

U članku 6. stavci 1. na kraju rečenice umjesto točke upisuje se zarez i dodaju riječi: "ako ovim člankom nije drukčije propisano".

Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Pod stvarnom cijenom pomagala razumijeva se cijena koju su ugovorom utvrdili Republički fond i isporučitelj, a koja je u popisu pomagala izražena brojem bodova, čija pojedinačna vrijednost izražava dinarski iznos koji na dan ovjere potvrde o potrebi pomagala odgovara iznosu jedne DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske".

Dosadašnje stavke 3. - 5. postaju stavke 4 - 6.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a, koji glasi

"6.a

Vrijednost standarda pomagala za koje u Popisu pomagala nije iskazana njegova vrijednost u bodovima čini njegova stvarna (prodajna) cijena.

Ako vrijednost standarda pomagala čini stvarna cijena pomagala, osiguranik sudjeluje u troškovima toga pomagala u visini 20% njegove cijene, ako posebnim općim aktima nije drukčije propisano".

Članak 4.

U članku 64. iza riječi: "članka 55" dodaju se riječi "stavke 1. točke 1. - 3.".

Članak 5.

Popis ortopedskih i drugih pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine", broj 13/93,17/93 i 26/93) mijenja se i glasi:

POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
____________________________________________________________________________________
                        A.ORTOPEDSKA POMAGALA
                        A01 PROTEZE ZA UDOVE
                        A0101 Proteze za gornje udove
____________________________________________________________________________________
1.   A010101 Š-1           Šaka drvena                       16.
1    komad          1 god.     2 god.     4 god.     68
____________________________________________________________________________________
2.   A010102 Š-2           Šaka pustena                      16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    4 god.     85
____________________________________________________________________________________
3.   A010103 Š-3           Šaka drvena s pomičnim palcem          16.
1    komad          1 god.     2 god.     4 god.     72
____________________________________________________________________________________
4.   A010104 Š-4           Šaka pustena s pomičnim palcem         16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    4 god.     96
____________________________________________________________________________________
5.   A010105 Š-5           Pasivna šaka                      16.
1    komad          2 god.     3 god.     5 god.     399
____________________________________________________________________________________
6.   A010106 Š-6           Kućište aluminijsko za mijenjanje šaka i radnih
                            nastavak                    16.
1    komad          2 god.     3 god.     5 god.     43
____________________________________________________________________________________
7.   A010107 PL-1          Proteza za amputaciju podlaktice do lakta,                                   plastična                        16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     352
____________________________________________________________________________________
8.   A010108 PL-2          Proteza za amputaciju podlaktice do lakta, kožna    16.
1    komad          1 god.     2 god.      3 god.     337
____________________________________________________________________________________
9.   A010109 PL-3          Proteza za amputaciju podlaktice s nadlaktnim
                        dijelom, zglob u laktu, plastična            16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     345
____________________________________________________________________________________
10.   A010110 PL-4          Proteza za amputaciju podlaktice s nadlaktnim,
                        dijelom, zglob u laktu, kožna              16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     326
____________________________________________________________________________________
11.   A010111 PL-5          Podlaktna proteza s aktiviranjem mehaničke šake 16.
1    komad          2 god.     3 god.     5 god.     1567
____________________________________________________________________________________
12.   A010112 PL-6          Podlaktni dio Myoelektronske proteze izrađene                              od plastike sa šakom i elektromotorom      17.
1    komad          2 god.     3 god.     5 god.     3571
____________________________________________________________________________________
13.   A010113 NL-1          Proteza za amputaciju nadlaktice, zgloba u laktu s
                        mogućnošću fiksacije u različitim položajima,
                        plastična                        16.
1    komad          1 god.     2 god.     4 god.     601
____________________________________________________________________________________
14.   A010114 NL-2          Proteza za amputaciju nadlaktice, zgloba u laktu s
                        mogućnošću fiksacije u različitim položajima ,
                        kožna                          16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    4 god.     568
____________________________________________________________________________________
15.   A010115 NL-3          Proteza za egzartikulaciju ramena, zgloba u laktu s
                        mogućnošću fiksacije u različitim položajima, s
                        pustenom šakom                 16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    4 god.     624
____________________________________________________________________________________
16.   A010116 NL-4          Nadlaktna proteza s aktiviranjem mehaničke šake 16.
1    komad          2 god.     3 god.     5 god.     2169
____________________________________________________________________________________                      Radni nastavci za mehaničku šaku
____________________________________________________________________________________
17.   A010117 RN-1          Radni nastavak-obruč za poljoprivredne radove  18.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     28
____________________________________________________________________________________
18.   A010118 RN-2          Radni nastavak-kuke za nošenje i pridržavanje
                        raznih alata                      18.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     28
____________________________________________________________________________________
19.   A010119 RN-3          Radni nastavak za pričvršćivanje raznih alata      18.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     40
____________________________________________________________________________________
20.   A010120 RN-4          Radni nastavak-hvataljka, četverostrana sa
                        stezaljkom na vijak i kardanski zglob          18.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     84
____________________________________________________________________________________
21.   A010121 RN-5          Radni nastavak za čekić             18.
1    komad          2 god.     4 god.     5 god.     36
____________________________________________________________________________________
22.   A010122 RN-6          Pribor za jelo-žlica,vilica i nož            18.
1    komad          1 god.     2 god.     5 god.     73
____________________________________________________________________________________
23.   A010123 RN-7          Radni nastavak-aktivirajuća hvataljka      18.
1    komad          1 god.     2 god.     4 god.     59
____________________________________________________________________________________
24.   A010124 RN-8          Radni nastavak univerzalni za nošenje-hvatanje
                        predmeta                        18.
1    komad          2 god.     4 god.     5 god.     102
____________________________________________________________________________________                      A0102 Proteze za donje udove
____________________________________________________________________________________
25.   A010201 STO-1          Nastavak drveni umjesto stopala         16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     19
____________________________________________________________________________________
26.   A010202 STO-2          Stopalo drveno-pust,metalna maleola           16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     178
____________________________________________________________________________________
27.   A010203 STO-3          Stopalo drveno s maleolnim dijelom           16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     169
____________________________________________________________________________________
28.   A010204 STO-4          Stopalo kombinirano,drvo-pust s maleolnim
                        dijelom                         16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     182
____________________________________________________________________________________
29.   A010205 STO-5          Stopalo SACH s drvenim maleolnim dijelom    16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     100
____________________________________________________________________________________
30.   A010206 STO-6          Dinamik stopalo                 16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     160
____________________________________________________________________________________
31.   A010207 PK-1          Proteza za amputaciju stopala po Chopartu s
                        osloncem na kondile tibije, plastična          16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     353
____________________________________________________________________________________
32.   A010208 PK-2          Proteza za amputaciju stopala po Chopartu s
                        osloncem na kondile tibije,metalne šipke,koža  16.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     307
____________________________________________________________________________________
33.   A010209 PK-3          Proteza za amputaciju stopala po Pirogoffu ili
                        Symeu, s osloncem na kondile,tibije, plastične 16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     394
____________________________________________________________________________________
34.   A010210 PK - 4     Proteza za amputaciju stopala po Pirogoffu ili Symeu s
                    osloncem na kondile,tibije,kožno ležište sa metalnom
                    šalicom,sakoč. zglobom i art.gumama               16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      283
____________________________________________________________________________________
35.   A010211 PK - 5     Proteza za amputaciju dijela stopala              16.
1    komad          1god.      1.5god.     3 god.     72
____________________________________________________________________________________
36.   A010212 PK - 6     Proteza za amputaciju dijela stopala s kratkim
                    bataljkom (Shopart)                       16.
1    komad          1 god.     1.5god.     3 god.     102
____________________________________________________________________________________
37.   A010213 PKP -1     Potkoljena plastična proteza,ležište s totalnim
                    kontaktom,suspenziona traka                   16.
1    komad          1 god.     1.5god.     3god.      893
____________________________________________________________________________________
38.   A010214 PKP - 2 Potkoljena plastična proteza,ležište s totalnim
                    kontaktom,zglob u koljenu s nadkoljenim dijelom,
                    suspenzioni pojas                        16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     906
____________________________________________________________________________________
39.   A010215 PKP -3     Potkoljena plastična proteza,zglob u koljenu s
                    nadkoljenim dijelom,sa sjedištem na tuberu           16.
1    komad          1god.      1.5god.     3god.      919
____________________________________________________________________________________
40.   A010216 PKP - 5 Potkoljena proteza PTB sa silikonskim uloškom      16.
1    komad          1god.      1.5god.     3god.      997
____________________________________________________________________________________
41.   A010217 PKP - 6 Potkoljena proteza s nadkoljenim obuhvatom - vanjska
                    ljuska po BOTAI                     16.
1    komad          1god.      1.5god.     3god.      1111
____________________________________________________________________________________
42.   A010218 PKP - 7 Potkoljena proteza s nadkoljenim obuhvatom - mekana
                    kozmetika po BOTAI                       16.
1    komad          1god.      1god.      2god.      1138
____________________________________________________________________________________
43.   A010219 PKD - 1 Potkoljena proteza drvena,zglob u koljenu s   
                    nadkoljenim dijelom sa suspenzionim pojasom       16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      431
____________________________________________________________________________________
44.   A010220 PKD - 2 Potkoljena proteza drvena,zglob u koljenu s   
                    nadkoljenim dijelom,sa sjedištem na tuberu,
                    suspenzioni pojas                        16.
1    komad     1god.      2god.      3god.      448
____________________________________________________________________________________
45.   A010221 PKD - 3 Potkoljena proteza drvena,za bataljke u fiksacionoj   
                    kontrakturi, zglob u koljenu, nadkoljeni dio kožni,
                    suspenzioni pojas                        16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      412
____________________________________________________________________________________
46.   A010222 PKK -1 Potkoljena proteza s nadkoljenim dijelom,bez oslonca  
                    na tuberu,cijela kožna,zglob u koljenu,suspenzioni
                    pojas                              16.
1    komad          1god.      2 god.     3 god.     583
____________________________________________________________________________________
47.   A010223     PKK - 2     Potkoljena proteza,cijela kožna,nadkoljeni dio s
                    osloncem na tuberu,zglob u koljenu,suspenzioni pojas  16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      592
____________________________________________________________________________________
48.   A010224     KLJP -1     Koljena proteza,kombinirana (drveni potkoljeni,kožni
                    nadkoljeni dio) sa osloncem na koljenu,zglob u
                    koljenu,suspenzioni pojas                    16.
1    komad      1god.      2god.      3god.     525
____________________________________________________________________________________
49.   A010225     KLJP - 2    Koljena proteza,kombinirana (drveni potkoljeni,kožni
                    nadkoljeni dio) sa osloncem na koljenu bez zgloba u
                    koljenu,suspenzioni pojas                    16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      422
____________________________________________________________________________________
50.   A010226     KLJP - 3    Koljena proteza,kombinirana (drveni potkoljeni,kožni
                    nadkoljeni dio) sa osloncem na tuberu,oslonac na
                    koljenu,suspenzioni pojas                    16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      554
____________________________________________________________________________________
51.   A010227     KLJP - S    Koljena skeletna proteza,plastična               16.
1    komad      1god.      1.5god.     3god.      2808
____________________________________________________________________________________
52.   A010228     NKD -1 Nadkoljena proteza,cijela drvena s jednoosovinskim   
                    koljenom bez kočnice,gumena povlaka za koljeno,
                    naramenice,abdukciona traka,pojas za suspenziju,
                    vakum ventil                          16.
1    komad      1god.      2god.     3god.      1335
____________________________________________________________________________________
53.   A010229     NKD - 2     Nadkoljena proteza sa potkoljenim dijelom drvenim,   
                    ležište plastično,jednoosovinsko koljeno bez kočnice,
                    gumena povlaka za koljeno,naramenice,abdukciona
                    traka,pojas za suspenziju,vakum ventil         16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      1148
____________________________________________________________________________________
54.   A010230     NKK -1 Nadkoljena proteza,kombinirana,pregib u koljenu,
                    potkoljeni dio od drva,nadkoljeni dio kožni,s
                    osloncem na tuberu,gumena povlaka za koljeno,
                    naramenice,abdukciona traka,pojas za suspenziju     16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      901
____________________________________________________________________________________
55.   A010231 NKK - 2     Nadkoljena proteza,kombinirana,potkoljeni dio
                    drveni,nadkoljeni dio kožni,sa osloncem na tuberu bez
                    pregiba u koljenu,gumena povlaka za koljeno,
                    naramenice,abdukciona traka,pojas za suspenziju     16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      763
____________________________________________________________________________________
56.   A010232     NKK - 3     Nadkoljena proteza,cijela kožna,nadkoljeni dio sa
                    osloncem na tuberu,pregib u koljenu,gumena povlaka
                    za koljeno,naramenice,abdukciona traka,pojas za
                    suspenziju                           16.
1    komad      1god.      2god.      3god.      803
____________________________________________________________________________________
                    Modulska skeletna proteza od čelika sa zglobovima
____________________________________________________________________________________
57.   A010233     PKP - S     Potkoljena proteza skeletna plastična              16.
1    komad      5god.      5god.      5 god.     1392
____________________________________________________________________________________
58.   A010234     NKS -1 Nadkoljena skeletna proteza bez zapora         16.
1    komad      5god.      5god.      5god.      2420
____________________________________________________________________________________
59.   A010235     NKS - 2     Nadkoljena skeletna proteza sa zaporom         16.
1    komad      5god.      5god.      5god.      2435
____________________________________________________________________________________
60.   A010236 NKS - 3 Nadkoljena skeletna proteza sa fiziološkim koljenom       16.
1    komad          5god.      5god.      5god.      2451
____________________________________________________________________________________
61.   A010237 NKS - 4 Nadkoljena skeletna proteza ISNY                16.
1    komad          5god.      5god.      5god.      2848
____________________________________________________________________________________
62.   A010238 NKS - 5 Nadkoljena skeletna proteza CAT - CAM          16.
1    komad          5god.      5god.      5god.      1592
____________________________________________________________________________________
                    Proteze za egzartikulaciju
____________________________________________________________________________________
63.   A010239 NKES -1 Plastična skeletna proteza za egzartikulaciju kuka,bez
                    zapora                             16.
1    komad          1 god.     1.5god     3god.      3518
____________________________________________________________________________________
64.   A010240 NKES - 2    Plastična skeletna proteza za egzartikulaciju kuka sa
                    zaporom                         16.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      3526
____________________________________________________________________________________
65.   A010241 NKE - 3 Proteza za egzartikulaciju kuka i za kratki bataljak kod
                    kojega se ne može primjeniti nadkoljena proteza,
                    nadkoljeni dio metalni cijeli,plačni omotač,zglob u
                    kuku i koljenu,plastična košara             16.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      1291
____________________________________________________________________________________
66.   A010242 NKE - 4 Proteza za egzartikulaciju kuka i za kratki bataljak kod
                    kojeg se ne može primjeniti nadkoljena proteza,
                    nadkoljeni dio metalni cijeli i plastični omotač,
                    plastična košara bez pregiba u koljenu         16.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      1116
____________________________________________________________________________________
                    A02 ORTOZE I ELEKTRONIČKI APARATI
                    TRUPA I UDOVA
                    A0201 Aparati ortoze za donje udove
____________________________________________________________________________________
67.   A020101 A1-1      Kožna manžeta s gumenom povlakom za podizanje
                    stopala,do koljena                       21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      18
____________________________________________________________________________________
68.   A020102 A1- 2      Aparat peroneus od čelične žice za podizanje stopala  
                    do koljena                           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      53
____________________________________________________________________________________
69.   A020103 A1- 3      Aparat zaštitno - potporni za gležanj s ograničenim
                    kretnjama u zglobu (polustremen) montiran na cipele s
                    vanjske i unutarnje strane,metal - koža         21.
1    komad          1god.      2 god.     2 god.     58
____________________________________________________________________________________
70.   A020104 A1- 4      Aparat zaštitno - potporni sa obr. i remenicama,zglob
                    gležnja sa ograničenim ili neograničenim kretnjama,
                    metal - koža                          21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      160
____________________________________________________________________________________
71.   A020105 A1 - 5     Aparat sa jednim zglobom, zaštitno - potporni s
                    valkanim kožnim potkoljenim dijelom,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,metal - koža                    21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     153
____________________________________________________________________________________
72.   A020106 A1- 5A     Aparat sa jednim zglobom,zaštitno - potporni s
                    valkanim kožnim nadkoljenim dijelom,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,metal - plastika                  21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      245
____________________________________________________________________________________
73.   A020107 A1- 6      Aparati zaštitni,koljeni s jednim zglobom u koljenu i  
                    suspenzionim pojasom, metal - koža           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      197
____________________________________________________________________________________
74.   A020108 A1- 7      Aparat za peroneus iz Ortholena u obliku longete sa   
                    stopalom ugrađen u cipelu                    21.
1    komad          1.god.     2god.      2god.      141
____________________________________________________________________________________
75.   A020109 A1- 8      Koljena ortoza                     21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      96
____________________________________________________________________________________
76.   A020110 A2-1      Aparat s dva zgloba,zaštitno - potporni s obručima na
                    nadkoljenom i potkoljenom dijelu,zglob u koljenu s
                    ograničenjem,otvoren zglob gležnja s ograničenim
                    kretnjama,na produljenje                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      350
____________________________________________________________________________________
77.   A020111 A2- 2      Aparati s dva zgloba,zaštitno - potporni s dva obruča
                    na potkoljenom dijelu,otvoren,nadkoljeni dio valkan
                    kožom,zglob u koljenu s ograničenjem,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje                           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      350
____________________________________________________________________________________
78.   A020112 A2- 3      Aparat s dva zgloba,zaštitno - potporni,cijelo kožni,  
                    zglob u koljenu s ograničenjem,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama na
                    produljenje                           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      375
____________________________________________________________________________________
79.   A020113 A2- 4      Aparat s dva zgloba,zaštitno - rasteretni sa sjedištem 
                    na tuberu za rasterećenje noge,zglob u koljenu s
                    ograničenjem,potkoljeni dio otvora s dva obruča,
                    nadkoljeni dio valkan kožom,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama na
                    produljenje                           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      401
____________________________________________________________________________________
80.   A020114 A2- 5      Aparat s dva zgloba,rasteretni sa sjedištem na tuberu  
                    za rasterećenje noge,cijeli kožni,zglob u koljenu s
                    ograničenjem,zglob gležnja s ograničenim ili
                    neograničenim kretnjama,na produljenje         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      470
____________________________________________________________________________________
81.   A020115 A2- 6      Rasteretni aparat za potkoljenicu,na produljenje sa   
                    nadkoljenim dijelom,s dva zgloba,plastični           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      715
____________________________________________________________________________________
82.   A020116 A-2-8      Rasteratni koljeni aparat sa centriranim koljenom        21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     856
____________________________________________________________________________________
83.   A020117 A3-1      Aparat s tri zgloba, zaštitno-rasteretni sa sjedištem na tuberu za
                    rasterećenje noge, zglob u koljenu s ograničenjem, potkoljeni
                    dio otvoren s dva obruča,natkoljeni dio valkan kožom, zglob u
                    kuku za pojas, zglob gležanja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama, na produljenje                    21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     367
____________________________________________________________________________________
84.   A020118 A3 - 2     Aparat s tri zgloba,zaštitno - rasteretni sa sjedištem na
                    tuberu za rasterećenje noge,cijeli kožni,zglob u kuku
                    za pojas,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama,na produljenje                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      531
____________________________________________________________________________________
                    Tutor aparat za donje ekstremitete
____________________________________________________________________________________
85.   A020119 TA -1      Tutor - čizma,za gležanj kožna s metalnim šipkama,
                    sandalom i obručem                       21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      169
____________________________________________________________________________________
86.   A020120 TA - 2     Tutor - čizma za gležanj,plastična           21.
1    komad          1 god.     2 god.     2god.      223
____________________________________________________________________________________
87.   A020121 TA - 3     Tutor - aparat za koljeno,s jednom metalnom šipkom,
                    kožni                              21.
1    komad          1god.      2 god.     2god.      112
____________________________________________________________________________________
88.   A020122 TA - 4     Tutor - aparat za koljeno,plastični               21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      202
____________________________________________________________________________________
89.   A020123 TA - 4A     Tutor - aparat za koljeno,plastični kratki           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      159
____________________________________________________________________________________
90.   A020124 TA - 5     Tutor - aparat za koljeno s dvije metalne šipke i dva
                    obruča                             21.
1    komad     1god.      2god.      2god.      162
____________________________________________________________________________________91. A020125 TA - 6     Tutor - aparat za koljeno s dva obruča,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,kožni                        21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     219
____________________________________________________________________________________
92.   A020126 TA - 7     Tutor - aparat za koljeno s dva obruča,zglob gležnja s
                    ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,plastični                      21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     347
____________________________________________________________________________________
93.   A020127 TA - 8     Tutor - aparat za koljeno,zaštitno - rasteretni sa
                    sjedištem na tuberu za rasterećenje noge,zglob gležnja
                    s ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,kožni                        21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      304
____________________________________________________________________________________
94.   A020128     TA - 9 Tutor - aparat za koljeno, zaštitno - rasteretni, sa
                    sjedištem na tuberu za rasterećenje noge,zglob gležnja
                    s ograničenim ili neograničenim kretnjama,na
                    produljenje,plastični                      21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     351
____________________________________________________________________________________
95.   A020129     TA -10 Tutor - aparat za koljeno, zaštitno - rasteretni, sa
                    sjedištem na tuberu za rasterećenje noge,zglob u kuku
                    za pojas,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama,na produljenje,kožni             21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     318
____________________________________________________________________________________
96.   A020130     TA -11 Tutor - aparat za koljeno, zaštitno - rasteretni, sa
                    sjedištem na tuberu za rasterećenje noge,zglob u kuku
                    za pojas,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama,na produljenje,plastični               21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     356
____________________________________________________________________________________
97.   A020131     LO       Longeta pedilon                     21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      335
____________________________________________________________________________________
                    Kokso - femoralni tutori
____________________________________________________________________________________
98.   A020132     CFA - 1     Aparat - koksofemoralni - kratki kožni         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      211
____________________________________________________________________________________
99.   A020133     CFA - 2     Aparat -koksofemoralni,kratki plastični         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      195
____________________________________________________________________________________
100.   A020134    CFA - 3     Aparat - koksofemoralni rasteretno - zaštitni,zglob u  
                    koljenu,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama,na produljenje                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      389
____________________________________________________________________________________
101.  A020135     CFA - 4     Aparat - koksofemoralni rasteretno - zaštitni,koljeno  
                    ukočeno,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim
                    kretnjama,na produljenje                    21.
1    komad          1god.      2 god.     2god.      349
____________________________________________________________________________________
102   A020136     CFA - 5     Aparat - koksofemoralni sa zglobom,kožni            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      363
____________________________________________________________________________________
                    Korekcioni aparati za donje udove
____________________________________________________________________________________
103   A020137     KA -1      Aparat korekcioni,za luksaciju kukova,po
                    Hilgenreineru,modificirani tip             21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      85
____________________________________________________________________________________
104   A020138     KA - 2 Remenčići korekcioni,za fiksaciju kukova po Pavliku   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      41
____________________________________________________________________________________
105   A020139     KA - 3 Udlage po Barlowu za disperziju kuka          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      39
____________________________________________________________________________________
106   A020140     KA - 4 Aparat noćni,korekcioni za stopala,s korekcionom
                    povlakom za equinovarus (Homann)            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      82
____________________________________________________________________________________
107   A020141     KA - 5 Korekcioni aparati za equinovarus                21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      124
____________________________________________________________________________________
108   A020142     KA - 6 Aparat twister obostrani,za kekrekciju rotacije obje
                    noge (čelične ovojnice)                     21.
1    komad          1god.      2 god.     2god.      159
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
____________________________________________________________________________________
109   A020143 KA - 7     Aparat korekcioni,za x noge                   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      246
____________________________________________________________________________________
110   A020144 KA - 8     Aparat korekcioni za O noge                   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      238
____________________________________________________________________________________
111   A020145 KA - 9     Remenčići po Kallabis - u                    21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      69
____________________________________________________________________________________
112   A020146 KA -10 Aparat za korekciju noge po Denis - Brownu,
                    modificirani                          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      150
____________________________________________________________________________________113 A020147 KA -11 Aparat po Thomasu za rasterećenje kuka,s drvenim    
                    povišenjem za drugu nogu,suspenzionim pojasom i
                    abdukcionom šinom                        21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      294
____________________________________________________________________________________
114   A020148 KA -12 Aparat korekcioni za skraćenje noge,dokoljeni dio    
                    kožni,metalna sandala s povišenjem od pluta,zglob
                    gležnja s ograničenim kretnjama,na produljenje     21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      245
____________________________________________________________________________________
115   A020149 KA -13 Aparat korekcioni sa sjedištem na tuberu za   
                    rasterećenje noge,zapor u koljenu,metalna sandala s
                    povišenjem od pluta,zglob gležnja s ograničenim
                    kretnjama,na produljenje                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      458
____________________________________________________________________________________
116   A020150 KA -14 Aparat korekcioni za skraćenje noge iznad 14 cm,    
                    metalna sandala,kožni                  21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      418
____________________________________________________________________________________
117   A020151 KA -15 Aparat korekcioni za skraćenje noge (dokoljeni) do 14  
                    cm,plastični                          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      344
____________________________________________________________________________________
118   A020152 KA -16 Aparat korekcioni za skraćenje noge iznad 14 cm,sa   
                    sjedištem na tuberu izraden u obliku tutor - aparata,
                    pojas za suspenziju,kožni                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      486
____________________________________________________________________________________
119   A020153 KA -17 Aparat korekcioni za skraćenje noge iznad 14 cm,sa   
                    sjedištem na tuberu sa zaporom,pojas za suspenziju,
                    kožni                              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      559
____________________________________________________________________________________
120   A020154 KA -18 Aparat korekcioni za skraćenje noge iznad 14 cm,sa   
                    sjedištem na tuberu,za rasterećenje noge,zglob u
                    koljenu sa zaporom,pojas za suspenziju,platični -
                    kožni                              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      424
____________________________________________________________________________________
121   A020155 KA -19 Aparat korekcioni za skraćenje noge iznad 14 cm, sa   
                    sjedištem na tuberu,u obliku tutor - aparata,pojas za
                    suspenziju,plastični                      21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     514
____________________________________________________________________________________
122   A020156 KA - 20 Aparat za dinamičku selektivnu trakciju po Cotrelu   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      623
____________________________________________________________________________________
123   A020157 KA - 21 Abdukcioni aparat                        21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      503
____________________________________________________________________________________
124   A020158 KA - 22 Korekcioni aparat Halux                 21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      122
____________________________________________________________________________________
                    A0202 Aparat za korekciju kokošjih prsa
____________________________________________________________________________________
125   A020201 KA - 23 Aparat za korekciju kokošjih prsa                21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      68
____________________________________________________________________________________
                    A0203 Steznici za podržavanje kralježnice
____________________________________________________________________________________
126   A020301 KA - 24 Jewet steznik za podržavanje kralježnice            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      465
____________________________________________________________________________________
127   A020302 KA - 25 Jewet steznik za podržavanje kralježnice lumbalno -
                    sakralni                            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      480
____________________________________________________________________________________128 A020303 ST -1      Steznik rasteretno - fiksacioni,za torakolumbalnu
                    kralježnicu,s naramenicama,visoki s podpazušnim
                    podupiračem (karikama),tekstilnim                21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      353
____________________________________________________________________________________
129   A020304 ST - 2     Steznik rasteretno - fiksacioni,za torakolumbalnu    
                    kralježnicu s naramenicama,visoki s podpazušnim
                    podupiračem (karikama),kožni              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      321
____________________________________________________________________________________
130   A020305 ST - 3     Steznik rasteretno - fiksacioni,za torakolumbalnu    
                    kralježnicu bez naramenica s podpazušnim
                    podupiračem (karikama),tekstilni                21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      325
____________________________________________________________________________________
131   A020306 ST - 4     Steznik za fiksaciju lumbalnog dijela kralježnice,   
                    tekstilni                            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      286
____________________________________________________________________________________
132   A020307 ST - 5     Steznik za fiksaciju lumbalnog dijela kralježnice,kožni 21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      241
____________________________________________________________________________________
133   A020308 ST - 6     Steznik za fiksaciju lumbalnog dijela kralježnice,
                    stražnji dio otvoren,prednji dio tekstilni           21.
1    komad          1god.      2god      2god.      210
____________________________________________________________________________________
134   A020309 ST - 7     Steznik za fiksaciju kralježnice,elastično - tekstilni 21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      139
____________________________________________________________________________________
135   A020310 ST - 8     Steznik aktivni,korekcioni po Milwaukeeu,kožni     21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      630
____________________________________________________________________________________
136   A020311 ST - 9     Steznik aktivni,korekcioni po Milwaukeeu,orthoplast   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      580
____________________________________________________________________________________137 A020312 ST -10     Steznik korekcioni,dvodjelni,plastični,postranično       
                    otvoren,za djecu i mladež                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      374
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
____________________________________________________________________________________
138   A020313 ST -11     Trodjelni korekcioni plaštični steznik za lumbalnu   
                    skoliozu za djecu i mladež                   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      647
____________________________________________________________________________________
139   A020314 ST -12     Poslijeoperativni fiksacioni višedjelni steznik za
                    skolioze i kifoze,plastični                   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      809
____________________________________________________________________________________
140   A020315 ST -13     Steznik antigravitacioni za kifoze,plastični po
                    SCHWENDU                        21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      508
____________________________________________________________________________________
141   A020316 ST -14     Steznik plastični za skolioze,po "SCHINOU"       21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      526
____________________________________________________________________________________
142   A020317 ST -15     Višedjelni plastični steznik za skoliozu            21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      732
____________________________________________________________________________________
                    Minerve - ortoze za cervikalnu kralježnicu
____________________________________________________________________________________
143   A020318     M -1       Schanzova kravata,elastična              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      34
____________________________________________________________________________________
144   A020319 M - 2      Schanzova kravata,plastična                   21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      43
____________________________________________________________________________________
145   A020320 M - 3      Minerva za rasterećenje vratnih kralježaka,metalna
                    armatura                            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      119
____________________________________________________________________________________
146   A020321 M - 4      Minerva za fiksaciju i rasterećenje vratnih kralježaka,
                    plastična - otvorena                      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      113
____________________________________________________________________________________
147   A020322 M - 5      Minerva za rasterećenje i fiksaciju vratnih kralježaka,s
                    4 vijka za rasterećenje                 21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      135
____________________________________________________________________________________
148   A020323 M - 6      Minerva za rasterećenje i fiksaciju vratnih kralježaka,
                    plastična - zatvorena                      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      160
____________________________________________________________________________________
149   A020324 M - 7      Schanzova kravata visoka,koža - spužva         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      220
____________________________________________________________________________________
                    A0204 Aparati - ortoze za gornje udove
____________________________________________________________________________________
150   A020401 RA -1-1 Manžeta za zapešće,kožna                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      10
____________________________________________________________________________________
151   A020402 RA -1- 2    Tutor aparat za zapešće s metalnim potpornjem za
                    šaku,kožni                           21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      51
____________________________________________________________________________________
152   A020403 RA -1- 3    Tutor aparat za zapešće,plastični otvoren s valco
                    trakom                         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      82
____________________________________________________________________________________
153   A020404 RA -1- 4    Tutor aparat za zapešće,plastični - zatvoreni      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      100
____________________________________________________________________________________
154   A020405 RA -1- 5    Tutor aparat za zapešće s metalnom šipkom,kožni     21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      89
____________________________________________________________________________________
155   A020406 RA - 1 - 6   Aparat sa zglobom u zapešću,gumenom povlakom,
                    kožni                              21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      56
____________________________________________________________________________________
156   A020407 RA -1- 7    Aparat sa zglobom u zapešću, gumenom povlakom,
                    plastični                            21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     102
____________________________________________________________________________________
                    Aparati - ortoze za lakat
____________________________________________________________________________________
157   A020408 RA - 2-1    Tutor aparat za lakat s metalnom šipkom,kožni      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      79
____________________________________________________________________________________
158   A020409 RA - 2- 2    Tutor aparat za lakat,plastični             21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      135
____________________________________________________________________________________
159   A020410 RA - 2- 3    Aparat sa zglobom u laktu,metalne šipke,zatvarač
                    u laktu za više položaja - kožni                21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      146
____________________________________________________________________________________160 A020411 RA - 2- 4    Aparat sa zglobom u laktu,metalne šipke,zatvarač u
                    laktu sa više položaja - plastični               21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      138
____________________________________________________________________________________
161   A020412 RA - 2- 5    Aparat sa zglobom u laktu,zatvarač u laktu sa više
                    položaja i tutorom u zapešću,kožni               21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      165
____________________________________________________________________________________
162   A020413 RA - 2- 6    Aparat sa zglobom u laktu,zatvarač u laktu sa više
                    položaja i tutorom u zapešću,plastični         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      161
____________________________________________________________________________________
163   A020414 RA - 2- 7    Manžeta za epikondilitis                    21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      25
____________________________________________________________________________________
164   A020415 RA - 3-1    Aparat za lakat i rame sa zglobom u laktu,zatvaračem
                    za više položaja bez zapešća,suspenzionom trakom,
                    kožni                              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      207
____________________________________________________________________________________
165   A020416 RA - 3- 2    Aparat za lakat i rame sa zglobom u laktu,zatvaračem
                    za više položaja bez zapešća,suspenzionom trakom,
                    plastični                            21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      203
____________________________________________________________________________________
166   A020417 RA-3-3 Aparat za lakat i rame sa zglobom u laktu,zatvaračem za više
                    položaja sa zapešćem i prslukom, kožni         21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     258
____________________________________________________________________________________
167   A020418 RA - 3- 4    Aparat za lakat i rame sa zglobom u laktu,zatvaračem
                    za više položaja sa zapešćem i prslukom,plastični        21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     217
____________________________________________________________________________________
168   A020419 RA - 3- 5    Aparat za rame,kratki,suspenziona traka,kožni      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      185
____________________________________________________________________________________
169   A020420 RA - 3- 6    Aparat za rame,kratki,suspenziona traka,plastični        21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      199
____________________________________________________________________________________
170   A020421 RA - 3- 7    Aparat za rame,kratki,s kardanskim zglobom,
                    suspenzionim trakama,kožni               21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      195
____________________________________________________________________________________
171   A020422 RA - 3- 8    Aparat za rame,kratki,s kardanskim zglobom,
                    suspenzionim trakama,plastični             21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     214
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
172   A020423 RA - 3- 9    Ramena pelota - ortoplast                21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     124
____________________________________________________________________________________
173   A020424 RA- 3-10    Tutor manžeta za nadlakticu,plaslična          21.
1    komad          1god.      2 god.     2 god.     134
____________________________________________________________________________________
174   A020425 RA- 3-11    Funkcionalna ortoza za razgibavanje prstiju - šaka   21.
1    komad          1god.      2 god.     2 god.     203
____________________________________________________________________________________
175   A020426 RA- 3-12    SPLINT                         21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     213
____________________________________________________________________________________
                    A0205 Elektronički aparati udova i trupa
____________________________________________________________________________________
176   A020501 PO-10      Elektronički peronealni aparat             22.
1    komad          4 god.     4god.      4god.      741
____________________________________________________________________________________
177   A020502 PO - 21 Elektronički dvokanalni aparat             22.
1    komad          4 god.     4god.      4 god.     1733
____________________________________________________________________________________
178   A020503 PO-15      Elektronički radialni aparat                  22.
1    komad          4god.      4god.      4god.      836
____________________________________________________________________________________
179   A020504 PO - 32 Elektronički dvokanalni aparat             22.
1    komad          4 god.     4 god.     4 god.     1812
____________________________________________________________________________________
180   A020505 PO-28      Elektronički skoliozni aparat              22.
1    komad          4 god.     4 god.     4 god.     914
____________________________________________________________________________________
181   A020506 PO-17      Elektronički aparat kod inkontinencije         22.
1    komad          4 god.     4 god.     4 god.     315
____________________________________________________________________________________
182   A020507 PO - 20 Elektronički aparat kod noćne enureze          22.
1    komad          4god.      4god.      4god.      359
____________________________________________________________________________________
                    A0206 Dodatni dijelovi za proteze i ortoze
____________________________________________________________________________________
183   A020601 S -1      Stremen s ograničenim ili neograničenim kretnjama u
                    zglobu gležnja                     21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      39
____________________________________________________________________________________
184   A020602 S - 2      Metalna sandala sa stremenom,zglobom gležnja s
                    ograničenim kretnjama                  21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      89
____________________________________________________________________________________
185   A020603 Z -1      Zatvarač koljeni jednostrani                  21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      52
____________________________________________________________________________________
186   A020604 Z - 2      Zatvarač koljeni obostrani                   21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      67
____________________________________________________________________________________
187   A020605 Z - 3      Zatvarač u zglobu kuka                 21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      21
____________________________________________________________________________________
188   A020606 Z - 4      Zatvarač koljenog zgloba za drvene nadkoljene proteze  21.
1    komad          1 god.     2god.      3god.      52
____________________________________________________________________________________
189   A020607 Z - 5      Zatvarač u zglobu lakta                 21.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      48
____________________________________________________________________________________
190   A020608 LK       Ležište kožno,pomično na drvenim potkoljenim
                    protezama                            16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      67
____________________________________________________________________________________
191   A020609 LP       Ležište plastično,pomično na drvenim potkoljenim
                    protezama                            16.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      112
____________________________________________________________________________________
192   A020610 KO -1      Koljeno drveno fiziološko (razlika u cijeni od
                    jednostavnog koljena nadoplaćuje se)          16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      273
____________________________________________________________________________________
193   A020611 KO - 2     Koljeno drveno,samokočno (razlika u cijeni od
                    jednostavnog koljena nadoplaćuje se)          16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      273
____________________________________________________________________________________
194   A020612 T - 1      Presvlačenje metalnih šipki nadkoljenog dijela proteze 16.
1    komad          1 god.     1.5 god.    3 god.     13
____________________________________________________________________________________
195   A020613 T - 2      Presvlačenje metalnog dijela potkoljenog dijela proteze 16.
1    komad          1god.      1.5god. 3god.      13
____________________________________________________________________________________
196   A020614 T- 3      Presvlačenje cijelog nadkoljenog dijela proteze     16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      35
____________________________________________________________________________________
197   A020615 T - 4      Presvlačenje stopala kožom                   16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      16
____________________________________________________________________________________
198   A020616 T - 5      Presvlačenje cijelog potkoljenog dijela proteze     16.
1    komad          1god.      2god.      3god.      30
____________________________________________________________________________________
199   A020617 P        Pojas kožni s remenom za suspenziju proteze       16.
1    komad          1god.      2god.      2god.      26
____________________________________________________________________________________
200   A020618 P -1      Pojas pelvični s jednim mehaničkim zglobom       16.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      88
____________________________________________________________________________________
201   A020619 P - 2      Pojas pelvični s dva mehanička zgloba          16.
1    komad          1 god.     2god.      2 god.     99
____________________________________________________________________________________
202   A020620 P-3       Pojas pelvični s tri mehanička zgloba          16.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      110
____________________________________________________________________________________
203   A020621 P-4       Pojas pelvični,široki,kožni                   21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      164
____________________________________________________________________________________
204   A020622 P-5       Pojas pelvični,visok kao lumbalni steznik s pojasnim
                    željezom,koža-tekstil                      21.
1    komad          1 god.     2 god.     2god.      251
____________________________________________________________________________________
205   A020623 P - 6      Pojas pelvični visok kao torakolumbalni steznik s pojasnim
                    željezom,koža-tekstil                      21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      302
____________________________________________________________________________________
206   A020624 P-10      Pojas obostrani,kožni s remenicama za suspenziju
                    proteze                         21.
1    komad          1 god.     2 god.      2god.     25
____________________________________________________________________________________
207   A020625 P - 11     Pojas pelvični obostrani s jednim mehaničkim
                     zglobom                            21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     180
____________________________________________________________________________________
208   A020626 P-12      Pojas pelvični obostrani s dva mehanička zgloba     21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     194
____________________________________________________________________________________
209   A020627 P-13      Pojas pelvični obostrani s tri mehanička zgloba     21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     206
____________________________________________________________________________________
210   A020628 P -14      Pojas pelvični,kožni,obje polovine okovane s
                    obostranim pojasnim željezom              21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      181
____________________________________________________________________________________
211   A020629 P -15      Pojas pelvični,visok kao lumbalni steznik,s obostranim
                    pojasnim željezom,koža - tekstil                21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      316
____________________________________________________________________________________
212   A020630 P -16      Pojas pelvični,visok kao torakolumbalni steznik s
                    karikama za rasterećenje,s obostranim pojasnim
                    željezom,koža - tekstil                 21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      327
____________________________________________________________________________________
213   A020631 K -1      Kožna povlaka za repoziciju varus ili valgus puložaja,
                    montiran na ortopedske cipele              21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     13
____________________________________________________________________________________
214   A020632 K - 2      Kožna navlaka za repoziciju varus ili valgus položaja
                    koljenog zgloba,montiran pomoću četiri dugmeta ili
                    remenčića sa kopčom na nadkoljeni ili potkoljeni dio
                    aparata                         21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      17
____________________________________________________________________________________
215   A020633 V        Vijak za pričvršćivanje dugačkih stremena za cipele s
                    povišenjem                           21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      11
____________________________________________________________________________________
216   A020634 OBR       Dodatni funkcionalni metalni obruč           21.
1    komad     1 god.     2god.      2god.      11
____________________________________________________________________________________
217   A020635 MNS       Metalni nastavak za modulske skeletne proteze      21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      57
____________________________________________________________________________________
218   A020636 ZR       Zglob lakta, rotacioni                     21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      28
____________________________________________________________________________________
219   A020637 Š -M      Šalica metalna za dugačke bataljke               21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      54
____________________________________________________________________________________
220   A020638 G        Pelota metalna,presvučena za repoziciju deformiteta
                    kralježnice                           21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      37
____________________________________________________________________________________
221   A020639 G -1      Povlaka kožna za repoziciju deformiteta         21.
1    komad          1 god.     2 god.     2 god.     13
____________________________________________________________________________________
222   A020640 G- 2      Povlaka gumena za repoziciju deformiteta            21.
1    komad          1god.      2god.      2 god.     13
____________________________________________________________________________________
223   A020641 G - 3      Povlaka gumena za ispruženje koljena          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      13
____________________________________________________________________________________
224   A020642 J        Jastuk za križa                     21.
1    komad          1 god.     2god.      2god.      13
____________________________________________________________________________________
225   A020643 VK       Vakum ventil                          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      5
____________________________________________________________________________________
226   A020644 VK -1      Vakum ventil za ISNY                  21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      60
____________________________________________________________________________________
227   A020645 PŽ       Pojas za suspenziju proteze tekstilni          21.
1    komad          1god.      2god.      2god.      50
____________________________________________________________________________________
                    A0207 Privremena ležišta za prve
                    primjene proteze za:
____________________________________________________________________________________
228   A020701 NPL       Nadkoljenicu privremenu uz - ležište          19.
1    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      972
____________________________________________________________________________________
229   A020702 PPL       Potkoljenicu privremenu uz - ležište          19.
1    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      698
____________________________________________________________________________________
230   A020703 EPL       Egzartikulaciju privremenu uz - ležište         19.
1    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      1015
____________________________________________________________________________________
                    A03 INVALIDSKA KOLICA I HODALICE
                    A0301 Invalidska kolica
____________________________________________________________________________________
231   A030101 IK -1      Invalidska kolica na polužni pogon               24.
1    komad          4 god.     4 god.     4 god.     1471  
____________________________________________________________________________________
232   A030102 IK - 2     Invalidska kolica,pogon na jednu ruku pomoću lanca   24.
1    komad          4 god.     4 god.     4 god.     1640
____________________________________________________________________________________
233   A030103 IK - 3     Invalidska kolica za osobe potpuno ovisne o tuđoj
                    pomoći                         24.
1    komad          5 god.     5 god.     5 god.     1364
____________________________________________________________________________________
234   A030104 IK - 4     Invalidska kolica na sklapanje,pogon pomoću obruča   24.
1    komad          5 god.     5 god.     5 god.     899
____________________________________________________________________________________
235   A030105 IK - 5     Invalidska kolica za djecu (VI -141)              27.
1    komad          5god.      5god.      5god.      1290
____________________________________________________________________________________
236   A030106 IK - 6     Invalidska kolica za djecu standardna (VI - 20)     27.
1    komad          5god.      5god.      5god.      1082
____________________________________________________________________________________
237   A030107 IK - 7     Invalidska kolica na elektromotorni pogon (VI -131)   26.
1    komad          6god.      6god.      6god.      4499
____________________________________________________________________________________
238   A030108 IKT       Invalidska toaletna kolica                   25.
1    komad          4god.      5god.      5god.      657
____________________________________________________________________________________
239   A030109 TS       Toaletni stolac s posudom                    25.
1    komad          4god.      5god.      5god.      230
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi i potrošni materijal za invalidska kolica
____________________________________________________________________________________
240   A030110 IKRD-1 Vanjska guma zadnja                       29.
1    komad          1god.      1god.      2god.      12,80
____________________________________________________________________________________
241   A030111 IKRD- 2 Vanjska guma prednja                  29.
1    komad          1god.      1god.      2god.      17,80
____________________________________________________________________________________
242   A030112 IKRD- 3 Zračnica zadnja                     29.
1    komad          2god.      2god.      2god.      4,90
____________________________________________________________________________________
243   A030113 IKRD- 4 Zračnica prednja                        29.
1    komad          2god.      2god.      2god.      5,50
____________________________________________________________________________________
244   A030114 IKRD- 5 Puna guma prednja  100 mm               29.
1    komad          2god.      2god.      3god.      27
____________________________________________________________________________________
245   A030115 IKRD- 6 Puna guma zadnja 24mm                 29.
1    komad          2god.      2god.      3god.      66
____________________________________________________________________________________
246   A030116 IKRD- 7 Naslon za leđa                     29.
1    komad          2god.      3god.      3god.      30,20
____________________________________________________________________________________
247   A030117 IKRD- 8 Jastuk za sjedenje tekstilni                  29
1    komad          2god.      2 god.     3god.      40,30
____________________________________________________________________________________
248   A030118 IKRD- 9 Akumulatorska baterija                 29.
1    komad          3god.      3god.      3god.      172
____________________________________________________________________________________
                    A0302 Hodalice
____________________________________________________________________________________
249   A030201 H - 1      Hodalica drvena s četiri kraka i četiri gume          35.t.4
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     59
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
250   A030202 H - 2      Hodalica metalna s dvije ručke i četiri kraka za
                    kretanje,s gumama                        35.t.4.
1    komad          2god.      3god.      5god.      134
____________________________________________________________________________________
251   A030203 H - 3      Hodalica, s dva kotača                 35.t.4.
1    komad          2god.      4god.      5god.      134
____________________________________________________________________________________
252   A030204 H - 4      Hodalica s četiri kotača - specijalne izrade          35.t.4.
1    komad          2god.      5god.      5god.      334
____________________________________________________________________________________
                    A04 ORTOPEDSKA OBUĆA,ULOŠCI,
                    RUKAVICE I NAVLAKE
                    A0401 Ortopedske cipele
____________________________________________________________________________________
                    Ortopedske cipele muške i ženske visoke kod:
____________________________________________________________________________________
253   A040101 OCV-1  Pes equinus                           30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      279
____________________________________________________________________________________
254   A040102 OCV - 2 Pes equinovarus                     30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      279
____________________________________________________________________________________
255   A040103 OCV - 3 Pes adductus - metatarsus                    30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      195
____________________________________________________________________________________
256   A040104 OCV - 4 Pes paralitikus                     30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      154
____________________________________________________________________________________
257   A040105 OCV - 5 Pes excavatus                          30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      159
____________________________________________________________________________________
258   A040106 OCV - 6 Talus verticalis                        30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      185
____________________________________________________________________________________
259   A040107 OCV-7/A Poviš. 2,5-6 cm kod kraće noge za 2 i više cm      30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     185
____________________________________________________________________________________
260   A040108 OCV - 7/B    Poviš. 6-10 cm                     30.
1    par           6 mj.      8mj.      12 mj.     219
____________________________________________________________________________________
261   A040109 OCV - 7/C    Poviš. 10 -15 cm                        30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     239
____________________________________________________________________________________
262   A040110 OCV - 7/D    Poviš.15- 20 cm                     30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     279
____________________________________________________________________________________
263   A040111 OCV - 8 Ukočen g.n.zglob - ankiloza                   30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      159
____________________________________________________________________________________
264   A040112 OCV - 9 Digitus superd.I, II ili V prsta                30.
1    par           6mj.      8mj.      12 mj.     159
____________________________________________________________________________________
265   A040113 OCV -10 Trofične promj. s ulceracijom stop.               30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      161
____________________________________________________________________________________
266   A040114 OCV -11 Posttraumatske deform.kod reumato.artritisa izrada
                    po sadrenom odljevu                       30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      239
____________________________________________________________________________________
267   A040115 OCV -12 Nedostatak tri prsta ili kad nedostaje palca na jednom
                    od stopala ili dio nožja ili donožja,a ne koristi protezu    30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      195
____________________________________________________________________________________
268   A040116 OCV -13 Obuća uz ortozu                     32.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      159
____________________________________________________________________________________                  Ortopedske cipele muške i ženske niske kod:
____________________________________________________________________________________
269   A040117 OCN -1 Pes equinus                           30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      272
____________________________________________________________________________________
270   A040118 OCN - 2 Pes equinovarus                     30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      272
____________________________________________________________________________________
271   A040119 OCN - 3 Pes adductus - metatarsus                    30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      191
____________________________________________________________________________________
272   A040120 OCN - 4 Pes paralitikus                     30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      155
____________________________________________________________________________________
273   A040121 OCN - 5 Pes excavatus                          30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      155
____________________________________________________________________________________
274   A040122 OCN - 6 Talus verticalis                        30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      180
____________________________________________________________________________________
275   A040123 OCN - 7/A    Poviš.2,5- 6cm                     30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      180
____________________________________________________________________________________
276   A040124 OCN - 7/B    Poviš.6-10cm                          30.
1    par           6mj.      8mj.      12mj.      214
____________________________________________________________________________________
277   A040125 OCN - 7/C    Poviš.10-15cm                      30.
1    par           6 mj.      8mj.      12mj.      233
____________________________________________________________________________________
278   A0417126    OCN - 7/D    Poviš.15- 20cm                     30.
1    par           6 mj.     8 mj.      12 mj.     272
____________________________________________________________________________________
279   A040127 OCN - 8 Ukočen g.n.zglob - ankiloza                   30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12mj.      155
____________________________________________________________________________________
280   A040128 OCN - 9 Digitus superd.I , II ili V prsta                30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12mj.      155
____________________________________________________________________________________
281   A040129 OCN -10 Trofične promjene s ulceracijom stopala         30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     157
____________________________________________________________________________________
282   A040130 OCN -11 Poslijetraumatske deformacije kod reumato.artritisa
                    izrada po odljevu                        30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     233
____________________________________________________________________________________
283   A040131 OCN -12 Nedostatak tri prsta ili kada nedostaje palac na jednom
                    od stopala ili dio nožja ili donožja,a ne koriste
                    protezu                         30.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     191
____________________________________________________________________________________
284   A040132 OCN -13 Obuća za ortozu                     32.
1    par           6 mj.      8 mj.      12 mj.     155
____________________________________________________________________________________                  Ortopedske cipele dječje od broja 24- 35kod:
____________________________________________________________________________________
285   A040133 OCD -1 Pes equinus                           31.
1    par           6 mj.      8 mj.              224
____________________________________________________________________________________
286   A040134 OCD - 2 Pes equinovarus                     31.
1    par           6 mj.      8 mj.              224
____________________________________________________________________________________
287   A040135 OCD - 3 Pes adductus - metatarsus                    31.
1    par           6 mj.      8 mj.              157
____________________________________________________________________________________
288   A040136 OCD - 4 Pes paralitikus                     31.
1    par           6mj.      8 mj.              128
____________________________________________________________________________________
289   A040137 OCD - 5 Pes excavatus                          31.
1    par           6mj.      8 mj.              128
____________________________________________________________________________________
290   A040138 OCD - 6 Talus verticalis                        31.
1    par           6 mj.      8 mj.              149
____________________________________________________________________________________
291   A040139 OCD - 7/A    Poviš.2,5- 6 cm                     31.
1    par           6 mj.      8 mj.              149
____________________________________________________________________________________
292   A040140 OCD - 7/B    Poviš. 6- 10 cm                     31.
1    par           6 mj.      8 mj.              176
____________________________________________________________________________________
293   A040141 OCD - 7/C    Poviš.10-15cm                      31.
1    par           6mj.      8mj.              192
____________________________________________________________________________________
294   A040142 OCD - 7/D    Poviš.15- 20cm                     31.
1    par           6mj.      8mj.              224
____________________________________________________________________________________
295   A040143 OCD - 8 Ukočen g.n.zglob - ankiloza                   31.
1    par           6mj.      8mj.              128
____________________________________________________________________________________
296   A040144 OCD - 9 Digitus superd.I, II ili V prsta                31.
1    par           6mj.      8mj.              128
____________________________________________________________________________________
297   A040145 OCD -10 Trofične promj.s ulceracijom stopala          31.
1    par           6mj.      8mj.              130
____________________________________________________________________________________
298   A040146 OCD -11 Poslijetraumatske deformacije kod reumalo.artritisa,
                    izrada po sadrenom odljevu                   31.
1    par           6 mj.      8 mj.              192
____________________________________________________________________________________
299   A040147 OCD -12 Nedostatak tri prsta ili kada nedostaje palac na jednom
                    od stopala ili dio nožja ili donožja,a ne koriste protezu    31.
1    par           6 mj.      8 mj.              157
____________________________________________________________________________________
300   A040148 OCD -13 Obuća za ortozu                     32.
1    par           6mj.      8mj.              128
____________________________________________________________________________________
                    A0402 Ortopedski ulošci
____________________________________________________________________________________
301   A040201 OU - 3     Ortopedski ulošci za korekciju uzdužnog i poprečnog
                    svoda s pustom,kožno - aluminijski               33.
1    par           6 mj.      12 mj.             15
____________________________________________________________________________________
302   A040202 OU - 6     Ortopedski ulošci za korekciju uzdužnog i poprečnog
                    svoda od pluta                     33.
1    par           6mj.      12mj.              24
____________________________________________________________________________________
303   A040203 OU - 9     Ortopedski ulošci mekani - koža - guma         33.
1    par           6mj.      12mj.              15
____________________________________________________________________________________
304   A040204 OU -13 Ortopedski ulošci mekani - koža - guma - do br.35    33.
1    par           6mj.      12mj.              11
____________________________________________________________________________________
                    A0403 Rukavice
____________________________________________________________________________________
305   A040301 KR       Kožne rukavice                     34.
1    par           2god.      2 god.     2 god.     40
____________________________________________________________________________________
306   A040302 ER       Estetske rukavice                        34.
1    komad          1god.      1god.      2god.      40
____________________________________________________________________________________
307   A040303 TRK       Terapeutske rukavice kompresivne            34.
do 4  komad          1god.      1god.      1god.      38
____________________________________________________________________________________
308   A040304 TRK       Terapeutski rukav kompresivni              34.
do 4  komad          1god.      1 god.     1god.      40
____________________________________________________________________________________
309   A040305 TRE       Terapeutske rukavice elaslične             34.
do 4  komad          1god.      1god.      1god.      170
____________________________________________________________________________________
310   A040306 TRE       Terapeutski rukav elastični                   34.
do 4  komad          1 god.     1god.      1god.      185
____________________________________________________________________________________
311   A040307 TRP       Terapeutske rukavice i rukav platneni          34.
do 6  komad          1god.      1god.      1god.      40
____________________________________________________________________________________
                    A0404 Navlake za bataljke
____________________________________________________________________________________
312   A040401 NBP       Navlaka za bataljak podlaktice             20.
do 12  komad          1 god.     1 god.     1 god.     10
____________________________________________________________________________________
313   A040402 NBN       Navlaka za bataljak nadlaktice             20.
do12  komad          1 god.     1 god.     1 god.     12
____________________________________________________________________________________
314   A040403 NBPK      Navlaka za bataljak potkoljenice                20.
do 12  komad          1 god.     1 god.     1 god.     12
____________________________________________________________________________________
315   A040404 NBNK  Navlaka za bataljak nadkoljenice                20.
do 12  komad          1 god.     1 god.     1 god.     13
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
                    B. DRUGA POMAGALA
                    B0101 Utega - Suspenzor
____________________________________________________________________________________
316   B010101 U -1      Utega jednostrana s čeličnim perom,za ingvinalnu,
                    femoralnu i skorotalnu kilu                   35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      33
____________________________________________________________________________________
317   B010102 U - 2      Utega jednostrana na gumenom pojasu za ingvinalnu,
                    femoralnu i skrotalnu kilu                   35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      31
____________________________________________________________________________________
318   B010103 U - 3      Utega jednostrana,gumena za pupčanu kilu        35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      30
____________________________________________________________________________________
319   B010104 U - 4      Utega obostrana s čeličnim perom za ingvinalnu,
                    femoralnu i skrotalnu kilu                   35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      47
____________________________________________________________________________________
320   B010105 U - 5      Utega obostrana na gumenom pojasu za ingvinalnu,
                    femoralnu i skrotalnu kilu                   35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      51
____________________________________________________________________________________
321   B010106 U - 6      Anus bandaža (receptakulum)               35.t.1.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      23
____________________________________________________________________________________
322   B010107 U - 7      Suspenzor po mjeri                       35.t.2.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      16
____________________________________________________________________________________
                    B0201 Trbušni pojasevi
____________________________________________________________________________________
323   B020101 TP -1      Trbušni pojas,tekstilni za obostranu ingvinalnu,    
                    femoralnu i skrotalnu kilu                   35.t.3.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
324   B020102 TP - 2     Trbušni pojas,tekstilni za pupčanu kilu         35.t.3.
1    komad          6 mj.      12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
325   B020103     TP - 3     Trbušni pojas,tekstilni za trbušnu kilu         35.t.3.
1    komad          6 mj.      12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
326   B020104     TP - 4     Trbušni pojas,tekstilni za spušteni želudac       35.t.3.
1    komad          6 mj.      12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
327   B020105     TP - 5     Trbušni pojas,tekstilni za lutajući bubreg           35.t.3.
1    komad     6 mj.      12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
328   B020106     TP - 6     Trbušni pojas,tekstilni za spuštene organe           35.t.3.
1    komad          6mj.      12mj.      12mj.      65
____________________________________________________________________________________
329   B020107     TP - 7     Trbušni pojas,tekstilni za trudnice               35.t.3.
1    komad                  12mj.      12mj.      45
____________________________________________________________________________________
                    B0301 Štake
____________________________________________________________________________________
330   B030101     ŠT - 2     Štake drvene,kratke s gumom (po mjeri)         35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      46
____________________________________________________________________________________
331   B030102     ŠT - 3     Štake metalne,kratke s gumom (po mjeri)         35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      55
____________________________________________________________________________________
332   B0317103    ŠT - 4     Štake metalne,kratke s gumom na rastavljanje      35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      58
____________________________________________________________________________________
333   B030104     ŠT - 5     Štake metalne,kratke na dva rastavljanja s gumom    35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      75
____________________________________________________________________________________
334   B030105     ŠT - 6     Štake drvene podpazušne s gumom (po mjeri)       35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      53
____________________________________________________________________________________
335   B030106     ŠT - 7     Štake drvene podpazušne s produženjem s gumom  35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      53
____________________________________________________________________________________
336   B030107     ŠT - 8     Štake za reumatičare                      35.t.4.
1    par           1god.      3god.      3god.      60
____________________________________________________________________________________
                    B0401 Umjetna dojka
____________________________________________________________________________________
337   B040101     UD -1      Umjetna dojka od silikona                    35.t.5.
1    komad                  18mj      18mj.      110
____________________________________________________________________________________
338   B040102     UD - 2     Umjetna dojka od pamučnog vlakna            35.t.5.
1    komad          -        6 mj.      6mj.      25
____________________________________________________________________________________
339   B040103     UD - 3
____________________________________________________________________________________
                    B0501 Platneni grudnjak
____________________________________________________________________________________
340   B050101     PG-1      Platneni grudnjak s umetkom               35.t.5.
1    komad                  6mj       6mj.      24
____________________________________________________________________________________
341   B050102     PG - 2
____________________________________________________________________________________
342   B050103     PG - 3
____________________________________________________________________________________
                    B0601 Perika od umjetnog vlakna
____________________________________________________________________________________
343   B060101     PUV -1 Perika za žene s kratkim vlaknom                35.t.6.
1    komad          -        -        2god.      148
____________________________________________________________________________________
344   B060102 PUV - 2 Perika za djecu                     35.t.6.
1    komad          2god.      2god.      -        182
____________________________________________________________________________________
345   B060103 PUV - 3 Perika za muškarce                       35. t.6.
1    komad          -        -        2 god.     275
____________________________________________________________________________________346 B060104 PUV - 4 Perika za žene s dugim vlaknom             35.t.6.
1    komad          -        2god.      2god.      250
____________________________________________________________________________________
347   B060105 PUV - 5
____________________________________________________________________________________
                    B0701 Pomagala za urogenitalni sustav
____________________________________________________________________________________
348   B070101 UK -1      Urinar - urinreceptakulum                    35.t.7.
do 2  komad          1god.      1 god.     1god.      400
____________________________________________________________________________________
349   B070102 UK - 2     Urin kateter za višetjednu upotrebu (Foly)       35.t.7.
do 52  komad          1god.      1god.      1god.      260
____________________________________________________________________________________
350   B070103 UK - 3     Kateteri za urin za jednokratnu upotrebu            35.t.7.
do 365 komad          1god.      1god.      1 god.     730
____________________________________________________________________________________
351   B070104 PV -1      Plastične vrećice za urin s ispustom              35.t.7.
do 200 komad          1god.      1god.      1god.      1750
____________________________________________________________________________________
352   B070105 PV - 2     Plastične vrećice za urin za noćnu upotrebu       35.t.7.
do 360 komad          1god.      1god.      1god.      1690
____________________________________________________________________________________
353   B070106 PV - 3     Plastične vrećice za urin samoljepive kod urinostome  35.t.7.
do 240 komad          1god.      1god.      1 god.     1110
____________________________________________________________________________________
354   B070107 PV - 3a Vrećice standard promjera 38,uz dva adaptera i 5
                    baznih pločica istog promjera,kod urinostome      35.t.7.
do 15  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1050
    (10 vrećica           
    2adapter.
    i 5 baznih
    pločica)
____________________________________________________________________________________355 B070108 PV - 3b Vrećice standard promjera 45uz 2 adaptera i pločice
                    istog promjera,kod urinostome              35.t.7.
do 15  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1050
    (10 vrećica
    2adapter.
    i 5 baznih
    pločica)
____________________________________________________________________________________
356   B070109 PV - 3c Vrećice standard promjera 57,uz 2 adaptera i bazne
                    pločice istog promjera kod urinostome          35.t.7.
do 15  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1050
    (10 vrećica
    2 adapter.
    i 5 baznih
    pločica)
____________________________________________________________________________________
357   B070110 PV - 3d Vrećice slandard promjera 70,uz 2 adaptera i bazne
                    pločice istog promjera kod urinostome          35.t.7.
do 15  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1050
    (10 vrećica
    2 adapter.
    i 5 baznih
    pločica)
____________________________________________________________________________________
358   B070111 KU       Kondomi sa spremnikom za urin              35.t.7.
do 365 komad          1 god.     1 god.     1 god.     850
____________________________________________________________________________________
359   B070112 USE       Usmjetni sfinkter-elektrostimulator           35.t.8.
1    komad          1 god.     1 god.     2 god.     409
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
                    B0801 Pomagala za probavni sustav
____________________________________________________________________________________
                    Stoma vrećice kod kolostome
____________________________________________________________________________________
360   B080101 STV       Stoma vrećice za izmet,samoljepljive          35.t.9.
do 730 komad          1 god.     1 god.     1 god.     1328
____________________________________________________________________________________
361   B080102 STV -1 Samoljepive vrećice za izmet s filterom i
                    mikroporoznom tkaninom promjera 32           35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1094
    30 vrećica
____________________________________________________________________________________
362   B080103 STV - 2 Samoljepive vrećice za izmet s filterom i
                    mikroporoznom tkaninom promjera 38           35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1094
    30 vrećica
____________________________________________________________________________________
363   B080104 STV - 3 Samoljepive vrećice za izmet s filterom i
                    mikroporoznom tkaninom promjer 45            35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1094
    30 vrećica
____________________________________________________________________________________
364   B080105 STV - 4 Samoljepive vrećice za izmet s filterom i
                    mikroporoznom tkaninom promjera 50           35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     1094
    30 vrećica
____________________________________________________________________________________
365   B080106 STVP -1 Plastične vrećice za izmet s podložnim spojnicama i
                    ispustom kod kolostome promjer 32 i baznim
                    pločicama istog promjera                    35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     912
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
366   B080107 STVP - 2    Vrećice za izmet kod kolostome promjer 38 i baznim
                    pločicama istog promjera                    35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     912
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
367   B080108 STVP - 3    Vrećice za izmet kod kolostome promjer 45 i baznim
                    pločicama istog promjera                    35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     912
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
368   B080109 STVP - 4    Vrećice za izmet kod kolostome promjer 57 i baznim
                    pločicama istog promjera                    35.t.9.
do 12  paket          1 god.     1 god.     1 god.     912
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
369   B080110 STVP - 5    Vrećice za izmet kod kolostome promjer 70 odnosno
                    100 i baznim pločicama istog promjera          35.t.9.
do 12  paket          1god.      1 god.     1god.      912
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
370   B080111 STVP - 6    Stoma cap s filterom promjera 19- 50,samoljepiva        35.t.9.
do 12  paket          1god.      1god.      1god.      840
    30 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________                  Stoma vrećice za izmet kod ileostome
____________________________________________________________________________________
371   B0817112    STVP - 7    Plastične vrećice za izmet kod ileostome promjera 38 i
                    baznim pločicama istog promjera i 2 kvačice       35.t.9.
do 18  paket          1god.      1 god.     1 god.     954
    10 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
372   B080113     STVP - 8    Vrećice za izmet kod ileostome,promjer 45 uz bazne
                    pločice istog promjera i 2 kvačice               35.t.9.
do 18  paket          1god.      1god.      1 god.     954
    10 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
373   B080114     STVP - 9    Vrećice za izmet kod ileostome promjer 57uz bazne
                    pločice istog promjera i 2 kvačice               35.t.9.
do 18  paket          1 god.     1 god.     1 god.     954
    10 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
374   B080115     STVP -10    Vrećice za izmet kod ileostome promjer 70 uz bazne
                    pločice istog promjera i 2 kvačice               35.t.9.
do 18  paket          1 god.     1 god.     1 god.     954
    10 vrećica
    5 pločica
____________________________________________________________________________________
375   B080116     RPS       Rektalna plastična sonda                    35.t.9.
do 365 komad          1 god.     1god.      1god.      730
____________________________________________________________________________________
376   B080117     IP       Irigator sa priborom za stoma otvor           35.t.10.
1    komad          2god.      5god.      5god.      20
____________________________________________________________________________________
377   B080118 PSH      Plastične šprice od 50 -100 ccm s gumenim crijevom za
                    umjetnu prehranu                    35.t.11.
do 10  komad          1 god.     1 god.     1 god.     40
____________________________________________________________________________________
378   B080119     GG       Gumene gaćice                  35.t.12.
do 12  komad          1god.      1 god.     1god.      120
____________________________________________________________________________________
379   B080120     PO       Pelene obične za jednokratnu upotrebu      35.t.13.
do 130 paket          1god.      1god.      1god.      755
    20
    komada
____________________________________________________________________________________
380   B080121     PUS       Pelene u spoju s gaćicama                35.t.14.
do 73  paket 20        1god.      1 god.     1 god.     1500
    komada
____________________________________________________________________________________
381   B080122     ADJ       Antidekubitalni jastuk             35.t.15.
1    komad          5god.      5god.      5god.      85
____________________________________________________________________________________
                    B0901 Pomagala za respiratorni sustav
____________________________________________________________________________________
382   B090101     ETK       Endotrahealna kanila (plastična s priborom)   35.t.18.
1    komad          6mj.      6mj.      6mj.      80
____________________________________________________________________________________
383   B090102 ETKM  Endotraheolna kanila (metalna s priborom)    35.t.18.
1    komad          1 god.     1 god.     1 god.     48
____________________________________________________________________________________
384   B090103     OO       Osobni oksigenator - koncentrator kisika        35.t.16.
1    komad          10 god. 10god.     10god.     2900
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi za osobni oksigenator
____________________________________________________________________________________
385   B090104     OORD - 1    Naočale za insulfaciju             35.t.16.
1    komad          3god.      5god.      5god.      150
____________________________________________________________________________________
386   B090105     OORD - 2    Maska i sustav za inhalaciju              35.t.16.
1    komad          3god.      5god.      5god.      54
____________________________________________________________________________________
387   B090106     OORD - 3    Crijevo za dovod kisika             35.t.16.
1    komad          3god.      5god.      5god.      80
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
388   B090107 OIN       Osobni inhalator-tiflator            35.t.17.
1    komad          4 god.     5 god.     5 god.     220
____________________________________________________________________________________
389   B090108 OAS       Osobni aspirator                35.t.17.
1    komad          4 god.     5 god.     5 god.     430
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi za inhalator i aspirator
____________________________________________________________________________________
390   B090109 OINRD -1    Nastavci za inhalaciju i aspiraciju za dugotrajnu
                    upotrebu                        36.
1    komad          1 god.     5 god.     5 god.     25
____________________________________________________________________________________
391   B090110 OINRD-2 Nastavci za inhalaciju i aspiraciju za jednokratnu
                    upotrebu                        36.
do 15  komad          1 mj.      1 mj.      1 mj.      250
____________________________________________________________________________________
                    B1001 Pomagala za endokrini sustav
____________________________________________________________________________________
392   B100101 ŠID       Štrcaljka za inzulin za jednokratnu upotrebu
                    kod djece,mladeži,trudnica i komplikacija
                    dijabetesa                   35.t.19.
do 750 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
393   B100102 IJD       Igle za davanje inzulina za jednokratnu upotrebu
                    kod djece,mladeži i trudnica          35.t.19.
do 750 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
394   B100103 ŠIO       Štrcaljka za inzulin za jednokratnu upotrebu
                    za odrasle                   35.t.19.
do 365 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
395   B100104 IJO       Igle za davanje inzulina za jednokratnu upotrebu
                    za odrasle                   35.t.19.
do 365 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
396   B100105 ŠIID      Štrcaljka za inzulin sa integriranom iglom za
                    jednokratnu upotrebu,za djecu,mladež i
                    trudnice                    35.t.19.
do 750 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
397   B100106 ŠIIO      Štrcaljka za inzulin sa integriranom iglom za
                    jednokratnu upotrebu za odrasle        35.t.19.
do 365 komad          1 god.     1 god.     1 god.
____________________________________________________________________________________
398   B100107 IZI       Igle za izvlačenje inzulina           35.t.19.
80   komad          1god.      1god.      1god.
____________________________________________________________________________________
399   B100108 AP I      Aparat za davanje inzulina Plivapen I i
                    do 100 igala god.                35.t.20.
1    komad          3 god.     3 god.     3 god.
____________________________________________________________________________________
400   B100109 AP II      Aparat za davanje inzulina Plivapen II i
                    do 100 igala god.                35.t.20.
1    komad          2 god.     2 god.     2 god.
____________________________________________________________________________________
401   B100110 AN III     Aparat za davanje inzulina Novopen III i
                    do 100 igala god.                35.t.20.
1    komad          2 god.     2 god.     2 god.
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi za inzulinsku pumpu
____________________________________________________________________________________
402   B100111 IPRD -1 Suslav za infuziju (igle i kateteri)      36.
do 6  paket          1 god.     1 god.     1 god.
    24
    komada
____________________________________________________________________________________
403   B100112 IPRD - 2    Spremnik za inzulin               36.
do 4  paket          1 god.     1god.      1god.
    24
    komada
____________________________________________________________________________________
404   B100113 IPRD - 3    Baterije za aparat               36.
do 8  komad          1 god.     1god.      1god.
____________________________________________________________________________________
405   B100114 IPRD - 4    Igle za inzulin                 36.
do 124 komad          1god.      1god.      1 god.
____________________________________________________________________________________
                    Dijagnostičke trake za kontrolu
____________________________________________________________________________________
406   B100115 DTD/AD Ketona u urinu (ketostix) kod djece,mladeži,
                    trudnica                    35.t.21.
do 30  paket          1god.      1 god.     1god.
    25
    komada
____________________________________________________________________________________
407   B100116 DTD/AO Ketona u urinu (ketostix) kod odraslih 35.t.21.
do 15  paket          1god.      1god.      1god.
    25
    komada
____________________________________________________________________________________
408   B100117 DTD/BD Ketoglur trake za kontrolu ketona i glukoze
                    u urinu kod djece,mladeži,trudnica       35.t.21.
do 20  paket          1 god.     1god.      1god.
    50
    komada
____________________________________________________________________________________
409   B100118 DTD/BO Ketoglur trake za kontrolu ketona i glukoze
                    u urinu za odrasle               35.t.21.
do 8  paket          1 god.     1god.      1god.
    50 komada
____________________________________________________________________________________
410   B100119 DTD/C  Za kontrolu koncentracije glukoze u krvi okularno
                    očitanje,djeca,mladež,trudnice i komplikacija kod
                    dijabetesa                   35.t.21.
do 20  paket          1 god.     1 god.     1 god.
    50 komada
____________________________________________________________________________________
411   B100120 DTD/D  Za kontrolu koncentracije glukoze u krvi okularno
                    očitanje,odrasli                35.t.21.
do 8  paket          1 god.     1.god.     1god.
    50
    komada
____________________________________________________________________________________
412   B100121 DTD/ED Glukoza u krvi iznimno za brzo čitanje aparatom kod
                    djece,mladeži,trudnica i komplikacija kod
                    dijabetesa                   35.t.21.
do 20  paket          1 god.     1 god.     1 god.
    50
    komada
____________________________________________________________________________________
413   B100122 DTD/EO Glukoza u krvi iznimno za brzo čitanje aparatom
                    kod odraslih                  35.t.21.
do 8  paket          1 god.     1god.      1god.
    50 komada
____________________________________________________________________________________
414   B100123 LZK - 1 Lancete za vađenje krvi iz prsta - za
                    odrasle                 35.t.21.
do 400 komad          1god.      1god.      1god.
____________________________________________________________________________________
415   B100124 LZK - 2 Lancete za vađenje krvi iz prsta - za djecu,
                    mladež,trudnice i kod komplikacija
                    dijabetesa                   35.t.21.
do 1000 komad      1god.      1god.      1god.
____________________________________________________________________________________
416   B100125 AZD       Aparat za brzo očitavanje količine glukoze u
                    krvi                      35.t.22
1    komad          5god.      5god.      5god.
____________________________________________________________________________________
                    B1101 Rezervni dijelovi i potrošni materijal
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi i potrošni materijal osobnog
                    dijalizatora u kući
____________________________________________________________________________________
417   B110101     RDD -1 Dijalizator                   36.
do 15  komad          1 mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
418   B110102     RDD - 2 A - V linija                  36.
do 15  komad          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
419   B110103     RDD - 3 Epruveta sa gumenim čepom        36.
do 10  komad          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
420   B110104     RDD - 4 Štrcaljke za jednokratnu upotrebu i igle    36.
do 30  komad          1mj.      1 mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
                    Rezervni dijelovi i potrošni materijal kod peritonealne
                    hemodijalize
____________________________________________________________________________________
421   B110105     RDD -1PH    Jodne klemice              36.
do 60  komad          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
422   B110106     RDD - 2 PH   Maske                      36.
do 60  komad          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
423   B110107     RDD - 3 PH   Potrebne otopine,lijekovi dezinficijensi    36.
do 30  komad          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
424   B110108     RDD - 4 PH   Bakter aparat za ultravioletnu sterilizaciju  36.
1    komad          2god.      5god.      10god.
____________________________________________________________________________________
                    B1201 Potrošni sanitetski materijal
____________________________________________________________________________________425 B120101     PMS -1 Gumene rukavice za jednokratnu upotrebu 36.
do 30  par           2mj.      2 mj.      2mj.
____________________________________________________________________________________
426   B120102     PMS - 2 Gumene rukavice za višekratnu upotrebu 36.
do 5  par           2mj.      2mj.      2mj.
____________________________________________________________________________________
427   B120103     PMS - 3 Vata                      36.
do 1  kg           1mj.      1 mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
428   B120104     PMS - 4 Gaza                      36.
do 5  m 2           1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
429   B120105 PMS - 5    Alkohol                 36.
do 1  litra          1mj.      1mj.      1mj.
____________________________________________________________________________________
                    C.STOMATOLOŠKI NADOMJESCI,
                    ORTODONTSKI APARATI I POMAGALA
                    C 0101 Zubne krunice i mostovi
____________________________________________________________________________________
430   C010101 52340      Zubna krunica akrilatna         38.
1    komad          2 god.     2 god.     2 god.     39,90
____________________________________________________________________________________
431   C010102 52342      Zubna krunica fasetirana lijevana        38
1    komad          4god.      4god.      5god.      47,50
____________________________________________________________________________________
432   C010103 52344      Zubna krunica jednodjelna lijevana       38.
1    komad          4 god.     4 god.     6 god.     39,85
____________________________________________________________________________________
433   C010104 52346      Međučlan puni              38.
1    komad          4 god.     4god.      5god.      18,23
____________________________________________________________________________________
434   C010105 52347      Međučlan fasetirani               38.
1    komad          4 god.     4 god.     5 god.     27,05
____________________________________________________________________________________
435   C010106 52345      Nadogradnja lijevana              38.
1    komad          trajno     trajno     trajno     37,23
____________________________________________________________________________________
                    C0201 Zubne proteze
____________________________________________________________________________________
436   C020101 93004      Djelomična zubna proteza s bazom do 10 elemenata-
                    akrilatna                    40.
1    komad          3 god.     3 god.     4 god.     107,45
____________________________________________________________________________________
437   C020102 93005      Djelomična zubna proteza s lijevanim
                    elementima                   40.
1    komad          3 god.     3 god.     4 god.     116,27
____________________________________________________________________________________
438   C020103 93006      Proteza metalna lijevana            40.
1    komad          5god.      5god.      5god.      176,39
____________________________________________________________________________________
439   C020104 93008      Totalna zubna proteza          40.
1    komad          5 god.     5 god.     5 god.     135,08
____________________________________________________________________________________                  C0301 Udlage
____________________________________________________________________________________
440   C030101 52381      Fiksna udlaga                  43.
1    komad          10 mj.     10 mj.     -        32,86
____________________________________________________________________________________
441   C030102 52383      Nagrizna udlaga(u tijeku terapije)       43.
2    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      18,68
____________________________________________________________________________________
442   C030103 93010      Akrilatna grizna ploča (u tijeku terapije)   43.
2    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      95,66
____________________________________________________________________________________
                    C0401 Ortodontski aparati
____________________________________________________________________________________
443   C040101 52460      Ortodontski aparat do 4 elementa uz bazu    44.
1    komad          6mj.      12mj.      -        57,80
____________________________________________________________________________________
444   C040102 52461      Ortodontski aparat s 4 elementa uz bazu 44.
1    komad          10mj.      12mj.              79,58
____________________________________________________________________________________
445   C040103 52462      Ortodontski aparat s 5 i više elemenata uz
                    bazu                      44.
1    komad          10 mj.     12 mj.     -        69,48
____________________________________________________________________________________446     C040104     52463      Ortodontski aparat s 5 i više elemenata     44.
1    komad      10 mj.     12 mj.     -        85,44
____________________________________________________________________________________
447   C040105     52472      Headgear potporanj               44.
1    komad      10 mj.     12 mj.     -        19,17
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
                    D. OČNA I TIFLOTEHNIČKA
                    POMAGALA
                    D01 NAOČALE
                    D0101  Okviri za naočale
____________________________________________________________________________________
448   D010101 OG - 8     Okviri za naočale standardni          51.
1    komad          1god.      3god.      4god.      12
____________________________________________________________________________________
449   D010102 OG - 9     Okviri za naočale standardni          51.
1    komad          1god.      3god.      4god.      12
____________________________________________________________________________________
450   D010103 OG -10 Okviri za naočale standardni          51.
1    komad          1god.      3god.      4god.      12
____________________________________________________________________________________
451   D010104 OG -11 Okviri za naočale standardni      51.
1    komad          1god.      3god.      4god.      12
____________________________________________________________________________________
                    D0102 Naočale s korekcijskim staklima
____________________________________________________________________________________
                    Naočale sa običnim korekcijskim staklima i okvirom
____________________________________________________________________________________
452   D010201 SPHN - 2    Naočale s punghetal staklima do 2 dioptrije s okvirom  49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      33
____________________________________________________________________________________
453   D010202 SPHN - 4    Naočale s punghetal staklima od 2- 4 dioptrije s okvirom    49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      34
____________________________________________________________________________________
454   D010203 SPHN - 6    Naočale s punghetal staklima 4- 6 dioptrija s okvirom  49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      37
____________________________________________________________________________________
455   D010204 SPHN - 8    Naočale s punghetal staklima 6- 8 dioptrija s okvirom  49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      38
____________________________________________________________________________________
456   D010205 SPHN -10    Naočale s punghetal staklima 8 -10 dioptrija s okvirom 49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      39
____________________________________________________________________________________
457   D010206     SPHN -13    Naočale s punghetal staklima 10-13 dioptrija s okvirom 49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     45
____________________________________________________________________________________
458   D010207     SPHN -16    Naočale s punghetal staklima 13 -16 dioptrija s okvirom    49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     46
____________________________________________________________________________________
459   D010208     SPHN - 20    Naočale s punghetal staklima do 20 dioptrija s okvirom 49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.      55
____________________________________________________________________________________
460   D010209     SPHN - 21    Naočale s punghetal staklima iznad 20 dioptrija s
                    okvirom                         49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     73
____________________________________________________________________________________
                    Naočale s punghetal torus staklima i okvirom kod
                    astigmatizma
____________________________________________________________________________________
461   D010210     SPHT- 2/2    Naočale s punghetal torus staklima do 2 dioptrije s
                    okvirom,do cilindra 2,s okvirom             49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     52
____________________________________________________________________________________
462   D010211     SPHT- 4/2   Naočale s punghetal torus staklima do 4 dioptrije, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     2 god. 54
____________________________________________________________________________________
463   D010212     SPHT- 6/2    Naočale s punghetal torus staklima do 6 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     58
____________________________________________________________________________________
464   D010213     SPHT- 8/2    Naočale s punghetal torus staklima do 8 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     62
____________________________________________________________________________________
465   D010214     SPHT -10/2   Naočale s punghetal torus staklima do 10 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     69
____________________________________________________________________________________
466   D010215     SPHT -13/2   Naočale s punghetal torus staklima do 13 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     66
____________________________________________________________________________________
467   D010216 SPHT - 16/2  Naočale s punghetal torus staklima do 16 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                       49.
1    komad      1 god.      2 god.     3 god.     85
____________________________________________________________________________________
468   D010217 SPHT - 20/2  Naočale s punghetal torus staklima do 20 dioptrija, do
                    cilindra 2,s okvirom                      49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god. 95
____________________________________________________________________________________
469   D010218     SPHT -2/4    Naočale s punghetal torus staklima do 2 dioptrije, do
                     cilindra 4,s okvirom                      49.
 1   komad      1 god.     2 god.     3 god.     56
____________________________________________________________________________________
470   D010219     SPHT -4/4    Naočale s punghetal torus staklima do 4 dioptrije, do
                    cilindra 4,s okvirom                       49.
1    komad      1 god.     2 god.     3 god.     58
____________________________________________________________________________________
471   D010220     SPHT- 6/4    Naočale s punghetal torus staklima do 6 dioptrija, do
                    cilindra 4,s okvirom                       49.
 1   komad      1 god.     2 god.     3 god.     51
____________________________________________________________________________________
472   D010221     SPHT -8/4    Naočale s punghetal torus staklima do 8 dioptrija,do
                    cilindra 4,s okvirom                      49.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     67
____________________________________________________________________________________
473   D010222 SPHT 10/4    Naočale s punghetal torus staklima do 10 dioptrija,do
                    cilindra 4,s okvirom                      49.
1    komad          1 god.     2 god.     3 god.     62
____________________________________________________________________________________
474   D010223 SPHT -13/4   Naočale s punghetal torus staklima do 13 dioptrija,do
                    cilindra 4,s okvirom                      49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      72
____________________________________________________________________________________
475   D010224 SPHT -16/4   Naočale s punghetal torus staklima do 16 dioptrija,do
                    cilindra 4,s okvirom                      49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      95
____________________________________________________________________________________
476   D010225 SPHT - 20/4   Naočale s punghetal torus staklima do 20 dioptrija,do
                    cilindra 4,s okvirom                      49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      100
____________________________________________________________________________________
477   D010226 SPHT - 21/4   Naočale s punghetal torus staklima iznad 20 dioptrija,
                    do cilindra 4,s okvirom                 49.
1    komad          1god.      2god.      3god.      114
____________________________________________________________________________________
                    Naočale s punghetal staklima bez okvira
____________________________________________________________________________________
478   D010227 SPH - 2 Naočale s punghetal staklima do 2 dioptrije,bez okvira 49.
2    komad     1god.      2god.      3god.      21
____________________________________________________________________________________
479   D010228 SPH - 4 Naočale s punghetal staklima 2- 4 dioptrije,bez okvira 49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      22
____________________________________________________________________________________
480   D010229 SPH - 6 Naočale s punghetal staklima 4- 6 dioptrija,bez okvira 49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      25
____________________________________________________________________________________
481   D010230 SPH - 8 Naočale s punghetal staklima 6- 8 dioptrija,bez okvira 49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      26
____________________________________________________________________________________
482   D010231 SPH -10 Naočale s punghetal staklima 8-10 dioptrija,bez okvira 49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      27
____________________________________________________________________________________
483   D010232 SPH -13 Naočale s punghetal staklima 10-13 dioptrija,bez okvira 49.
2    komad          1god.      2 god.     3god.      33
____________________________________________________________________________________
484   D010233 SPH -16 Naočale s punghetal staklima 13- 16 dioptrija,bez okvira    49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      34
____________________________________________________________________________________
485   D010234 SPH - 20    Naočale s punghetal staklima 16- 20 dioptrija,bez okvira    49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      43
____________________________________________________________________________________
486   D010235 SPH - 21    Naočale s punghetal staklima više od 20 dioptrija,bez
                    okvira                             49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      61
____________________________________________________________________________________
                    Naočale s punghetal torus staklima kod astigmatizma
                    bez okvira
____________________________________________________________________________________
487   D010236 SPHT - 2/2   Punghetal torus stakla do 2 dioptrije,do cilindra 2,bez
                    okvira                             49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      40
____________________________________________________________________________________
488   D010237    SPHT - 4/2   Punghetal torus stakla 2- 4 dioptrije, do cilindra 2,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      42
____________________________________________________________________________________
489   D010238     SPHT - 6/2   Punghetal torus skakla 4-6 dioptrija,do cilindra 2,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      41
____________________________________________________________________________________
490   D010239     SPHT - 8/2   Punghetal torus stakla 6 - 8 dioptrija,do cilindra 2,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      50
____________________________________________________________________________________
491   D010240     SPHT -10/2   Punghetal torus stakla 8-10 dioptrija,do cilindra 2,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      57
____________________________________________________________________________________
492   D010241     SPHT -13/2   Punghetal torus stakla 10-13 dioptrija,do cilindra 2,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      54
____________________________________________________________________________________
493   D010242     SPHT -16/2   Punghetal torus stakla 13-16 dioptrija,do cilindra 2,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1 god.     2god.      3god.      73
____________________________________________________________________________________
494   D010243     SPHT - 20/2   Punghetal torus stakla 16-20 dioptrija,do cilindra 2,                          bez okvira                           49.
2    komad          1 god.     2 god.     3 god.     83
____________________________________________________________________________________
495   D010244     SPHT - 2/4   Punghetal torus stakla do 2 dioptrije,do cilindra 4,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      44
____________________________________________________________________________________
496   D010245     SPHT - 4/4   Punghetal torus stakla 2- 4 dioptrije,do cilindra 4,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      46
____________________________________________________________________________________
497   D010246 SPHT - 6/4   Punghetal torus stakla 4- 6 dioptrija,do cilindra 4,bez
                    okvira                             49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      49
____________________________________________________________________________________
498   D010247     SPHT - 8/4   Punghetal torus stakla 6 - 8 dioptrija,do cilindra 4,bez
                    okvira                             49.
2    komad          1god.      2god.      3god.      55
____________________________________________________________________________________
499   D010248     SPHT - 10/4   Punghetal torus stakla 8-10 dioptrija,do cilindra 4,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1god.      2 god.     3god.      50
____________________________________________________________________________________
500   D010249     SPHT - 13/4   Punghetal torus stakla 10-13 dioptrija,do cilindra 4,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1 god.     2god.      3god.      60
____________________________________________________________________________________
501   D010250     SPHT -16/4   Punghelal torus stakla 13-16 dioptrija,do cilindra 4,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1 god.     2god.      3god.      83
____________________________________________________________________________________
502   D010251     SPHT - 20/4   Punghetal torus stakla 16- 20 dioptrija,do cilindra 4,
                    bez okvira                           49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      88
____________________________________________________________________________________
503   D010252     SPHT - 21/4   Punghetal torus stakla više od 20 dioptrija,do cilindra
                    4,bez okvira                          49.
2    komad      1god.      2god.      3god.      102
____________________________________________________________________________________
                    D0103 Naočale s okvirom i s plastičnim staklima
____________________________________________________________________________________
504   D010301     POGTO - 2    Polighetal leće CR - 39do 2 dioptrije          49.
2    komad      1god.      2god.      2god.      71
____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
505   D010302 POGTO-4 Polighetal leće CR-39 do 4 dioptrije          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     74
____________________________________________________________________________________
506   D010303 POGTO-6 Polighetal leće CR-39 do 6 dioptrija          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     79
____________________________________________________________________________________
507   D010304 POGTO-8 Polighetal leće CR-39 do 8 dioptrija          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     88
____________________________________________________________________________________
508   D010305 POGTO-10    Polighetal leće CR-39 do 10 dioptrija          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     88
____________________________________________________________________________________
509   D010306 POGTO-13    Polighetal leće CR-39 do 13 dioptrija          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     92
____________________________________________________________________________________
510   D010307 POGTO-16    Polighetal leće CR-39 do 16 dioptrija          49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     103
____________________________________________________________________________________
                    Naočale s okvirom i plastičnim staklima kod
                    astigmatizma
____________________________________________________________________________________
511   D010308 POGTTO- Polighetal torus leće do 2 dioptrije,do cilindra 2
            2/2                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     98
____________________________________________________________________________________
512   D010309 POGTTO- Polighetal torus leće do 4 dioptrije,do cilindra 2
            4/2                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     104
____________________________________________________________________________________
513   D010310 POGTTO- Polighetal torus leće do 6 dioptrija,do cilindra 2
            6/2                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     105
____________________________________________________________________________________
514   D010311 POGTTO- Polighetal torus leće do 8 dioptrija,do cilindra 2
            8/2                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     148
____________________________________________________________________________________
515   D010312 POGTTO- Polighetal torus leće do 10 dioptrija,do cilindra 2
            10/2                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     179
____________________________________________________________________________________
516   D010313 POGTTO- Polighetal torus leće do 13 dioptrija,do cilindra 2
            13/2                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     204
____________________________________________________________________________________
517   D010314 POGTTO- Polighetal torus leće do 16 dioptrija,do cilindra 2
            16/2                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     219
____________________________________________________________________________________
518   D010315 POGTTO- Polighetal torus leće do 2 dioptrije,do cilindra 4
            2/4                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     103
____________________________________________________________________________________
519   D010316 POGTTO- Polighetal torus leće do 4 dioptrije,do cilindra 4
            4/4                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     132
____________________________________________________________________________________
520   D010317 POGTTO- Polighetal torus leće do 6 dioptrija,do cilindra 4
            6/4                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     147
____________________________________________________________________________________
521   D010318 POGTTO- Polighetal torus leće do 8 dioptrija,do cilindra 4
            8/4                                       49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     171
____________________________________________________________________________________
522   D010319 POGTTO- Polighetal torus leće do 10 dioptrija,do cilindra 4
            10/4                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     179
____________________________________________________________________________________
523   D010320 POGTTO- Polighetal torus leće do 13 dioptrija,do cilindra 4
            13/4                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     200
____________________________________________________________________________________
524   D010321 POGTTO- Polighetal torus leće do 16 dioptrija,do cilindra 4
            16/4                                      49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     232
____________________________________________________________________________________
                    Naočale bez okvira s 2 korekciona plastična stakla
____________________________________________________________________________________
525   D010322 POGT - 2    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 2 dioptrije        49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      59
____________________________________________________________________________________
526   D010323 POGT - 4    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 4 dioptrije        49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      62
____________________________________________________________________________________
527   D010324 POGT - 6    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 6 dioptrija        49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      67
____________________________________________________________________________________
528   D010325 POGT - 8    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 8 dioptrija        49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      76
____________________________________________________________________________________
529   D010326 POGT - 10    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 10 dioptrija       49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      77
____________________________________________________________________________________
530   D010327 POGT - 13    Polighetal leće CR - 39 bez okvira do 13 dioptrija       49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      81
____________________________________________________________________________________
531   D010328 POGT - 16    Polighetal leća CR - 39 bez okvira do 16 dioptrija       49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      92
____________________________________________________________________________________
                    Naočale bez okvira s 2 plastična stakla kod
                    astigmatizma
____________________________________________________________________________________
532   D010329 POGTT - 2/2   Polighetal torus leće CR - 39 do 2 dioptrije,do cilindra 2   49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      86
____________________________________________________________________________________
533   D010330 POGTT - 4/2   Polighetal torus leće CR - 39 do 4 dioptrije,do cilindra 2   49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      92
____________________________________________________________________________________
534   D010331 POGTT - 6/2   Polighetal torus leće CR - 39 do 6 dioptrija,do cilindra 2   49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      93
____________________________________________________________________________________
535   D010332 POGTT - 8/2   Polighetal torus leće CR - 39 do 8 dioptrija,do cilindra 2   49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      136
____________________________________________________________________________________
536   D010333 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 10 dioptrija,do
            10/2      cilindra 2                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      167
____________________________________________________________________________________
537   D010334 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 13 dioptrija,do
            13/2      cilindra 2                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      190
____________________________________________________________________________________
538   D010335 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 16 dioptrija,do
            16/2      cilindra 2                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      207
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
539   D010336 POGTT - 2/4Polighetal torus leće CR -39 do 2 dioptrije,do cilindra 4  49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     91
____________________________________________________________________________________
540   D010337 POGTT - 4/4Polighetal torus leće CR -39 do 4 dioptrije,do cilindra 4  49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     120
____________________________________________________________________________________
541   D010338 POGTT - 6/4Polighetal torus leće CR -39 do 6 dioptrija,do cilindra 4  49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     135
____________________________________________________________________________________
542   D010339 POGTT - 8/4Polighetal torus leće CR -39 do 8 dioptrija,do cilindra 4  49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     159
____________________________________________________________________________________
543   D010340 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 10 dioptrija,do
            10/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      167
____________________________________________________________________________________
544   D010341 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 13 dioptrija,do
            13/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      188
____________________________________________________________________________________
545   D010342 POGTT - Polighetal torus leće CR - 39 do 16 dioptrija,do
            16/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      220
____________________________________________________________________________________
                    D0104 Naočale s okvirom i lentikularnim
                    staklima
____________________________________________________________________________________
546   D010401 LGT -13M    Lentikular ghetal konkav(- ) do 13 dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      109
____________________________________________________________________________________
547   D010402 LGT - 20    Lentikular ghetal konkav (- ) do 20 dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      117
____________________________________________________________________________________
548   D010403 LGT - 30    Lentikular ghetal konkav (- ) do 30 dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      129
____________________________________________________________________________________
549   D010404 LGT -13/4M   Lentikular ghetal konkav (- ) do 13 dioptrija,do cilindra 4   49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      137
____________________________________________________________________________________
550   D010405 LGT - 20/4   Lenlikular ghetal konkav (- ) do 20 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      151
____________________________________________________________________________________
551   D010406 LGT - 30/4   Lentikular ghetal konkav (- ) do 30 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      157
____________________________________________________________________________________
552   D010407 LGT -13P    Lentikular ghetal konveks (+ ) do 13 dioptrija     49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      141
____________________________________________________________________________________
553   D010408 LGT -18 Lentikular ghetal konveks (+ ) do 18 dioptrija     49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      158
____________________________________________________________________________________
554   D010409 LGT - V18    Lentikular ghetal konveks (+ ) preko 18 dioptrija        49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      177
____________________________________________________________________________________
555   D010410 LGT -13/4P   Lentikular ghetal konveks (+ ) do 13 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      171
____________________________________________________________________________________
556   D010411 LGT -18/4    Lentikular ghetal konveks (+ ) do 18 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      202
____________________________________________________________________________________
557   D010412 LGT - V18/4   Lentikular ghetal konveks (+ ) preko 18 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      253
____________________________________________________________________________________
                    Naočale bez okvira s 2 lentikular stakla
____________________________________________________________________________________
558   D010413 LGTS - 13M   Lentikular ghetal konkav (- ) do 13 dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      97
____________________________________________________________________________________
559   D010414 LGTS - 20    Lentikular ghetal konkav (- ) do 20dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      105
____________________________________________________________________________________
560   D010415 LGTS - 30    Lentikular ghetal konkav (- ) do 30dioptrija      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      117
____________________________________________________________________________________
561   D010416 LGTS - Lentikular ghetal konkav (- ) do 13 dioptrija,do
            13/4M      cilindra 4                           49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      125
____________________________________________________________________________________
562   D010417 LGTS - 20/4   Lentikular ghetal konkav (- ) do 20dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      139
____________________________________________________________________________________
563   D010418 LGTS - 30/4   Lentikular ghetal konkav (- ) do 30 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      145
____________________________________________________________________________________
564   D010419 LGTS -13P    Lentikular ghetal konveks (+ ) do 13 dioptrija     49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      129
____________________________________________________________________________________
565   D010420 LGTS -18    Lentikular ghetal konveks (+ ) do 18 dioptrija     49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      145
____________________________________________________________________________________
566   D010421 LGTS - V18   Lentikular ghetal konveks (+ ) preko 18 dioptrija        49.
2    komad      1god.      2god.      2god.      165
____________________________________________________________________________________
567   D010422 LGTS - Lentikular ghetal konveks (+ ) do 13 dioptrija,do
            13/4P      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2 god.     2god.      159
____________________________________________________________________________________
568   D010423 LGTS -18/4   Lentikular ghetal konveks (+ ) do 18 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      190
____________________________________________________________________________________
569   D010424 LGTS - Lentikular ghetal konveks (+ ) preko 18 dioptrija,do
            V18/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      241
____________________________________________________________________________________
                    Naočale s okvirom i lentikular ghetal torus staklima
____________________________________________________________________________________
570   D010425 LGTTO - Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 13 dioptrija
            13M                                       49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      109
____________________________________________________________________________________
571   D010426 LGTTO - 20   Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 20 dioptrija       49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      117
____________________________________________________________________________________
572   D010427 LGTTO - 30   Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 30 dioptrija       49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      129
____________________________________________________________________________________
573   D010428 LGTTO - Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 13 dioptrija,do
            13/4M      cilindra 4                           49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      137
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
574   D010429 LGTTO - Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 20 dioptrija,do
            20/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      151
____________________________________________________________________________________
575   D010430 LGTTO - Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 30 dioptrija,do
            30/4      cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      157
____________________________________________________________________________________
576   D010431 LGTTO - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 13 dioptrija
            13 P                                      49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      141
____________________________________________________________________________________
577   D010432 LGTTO - 18   Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 18 dioptrija  49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      158
____________________________________________________________________________________
578   D010433 LGTTO - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) preko 18
            V18       dioptrija                            49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      177
____________________________________________________________________________________
579   D010434 LGTTO - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 13 dioptrija,
            13/4P      do cilindra 4                          49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      171
____________________________________________________________________________________
580   D010435 LGTTO - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 18 dioptrija,
            18/4      do cilindra 4                          49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      202
____________________________________________________________________________________
581   D010436 LGTTO - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) preko 18
            V18/4      dioptrija,do cilindra 4                     49.
2    komad          1god.      2god.     2god.      253
____________________________________________________________________________________
                    Naočale bez okvira i lentikular ghetal torus staklima
____________________________________________________________________________________
582   D010437 LGTT -13M    Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 13 dioptrija       49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      97
____________________________________________________________________________________
583   D010438 LGTT - 20    Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 20 dioptrija       49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      105
____________________________________________________________________________________
584   D010439 LGTT - 30    Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 30 dioptrija       49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      117
____________________________________________________________________________________
585   D010440 LGTT - Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 13 dioptrija,do
            13/4M      cilindra 4                           49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      125
____________________________________________________________________________________
586   D010441 LGTT - 20/4   Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 20 dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      139
____________________________________________________________________________________
587   D010442 LGTT - 30/4   Lentikular ghetal konkav torus (- ) do 30dioptrija,do
                    cilindra 4                           49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      145
____________________________________________________________________________________
588   D010443 LGTT -13P    Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 13 dioptrija  49.
2    komad          1god.      2god.      2god.      129
____________________________________________________________________________________
589   D010444 LGTT -18    Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 18 dioptrija  49.
2    komad          1 god.     2god.      2god.      146
____________________________________________________________________________________
590   D010445     LGTT -V18    Lentikular ghetal konveks torus (+ ) preko 18
                    dioptrija                            49.
2    komad      1god.      2god.     2god.      165
____________________________________________________________________________________
591   D010446     LGTT - Lentikular ghetal konveks torus ( + ) do 13 dioptrija,do
            13/4P      cilindra 4                           49.
2    komad          1 god.     2 god.     2 god.     159
____________________________________________________________________________________
592   D010447     LGTT 18/4    Lentikular ghetal konveks torus (+ ) do 18 dioptrija,
                    do cilindra 4                          49.
2    komad     1god.      2god.      2god.      190
____________________________________________________________________________________
593   D010448     LGTT - Lentikular ghetal konveks torus (+ ) preko 18
            V18/4      dioptrija,do cilindra 4                     49.
 2   komad      1god.      2god.      2god.      241
____________________________________________________________________________________
                    D0105 Naočale s okvirom s prizmatičnim
                    staklom (dodaje se navedenom broju
                    bodova korekcionih stakala broj bodova
                    za prizmu)
____________________________________________________________________________________
594   D010501     PS - 3     Sferna prizmatična stakla 3 dioptrije              49.
1    komad     2god.      2god.      2god.      9
____________________________________________________________________________________
595   D010502 PS - 6         Sferna prizmatična stakla 6 dioptrija          49.
1    komad      2god.      2god.      2god.      13
____________________________________________________________________________________
596   D010503 PS-V6      Sferna prizmatična stakla preko 6 dioptrija           49.
1    komad          2 god.     2 god.     2 god.     19
____________________________________________________________________________________
                    Naočale bez okvira s prizmatičnim staklom kod torusa
                    (dodaje se broju bodova korekcionog stakla broj
                    bodova za prizmu)
____________________________________________________________________________________
597   D010504     PST - 3     Stakla torus do 3 dioptrije                   49.
1    komad      2god.      2god.      2god.      15
____________________________________________________________________________________
598   D010505     PST - 6     Stakla turus do 6 dioptrija                   49.
1    komad      2god.      2 god.     2god.      19
____________________________________________________________________________________
599   D010506     PST - V6    Stakla turus preko 6 dioptrija             49.
1    komad     2god.      2god.      2god.      24
____________________________________________________________________________________
                    D0106 Naočale s teleskopskim sustavom leća
____________________________________________________________________________________
600   D010601 NTL       Naočale s teleskopskim sustavom leća          49.
2    komad          4 god.     4 god.     4 god.     371
____________________________________________________________________________________
601   D010602 TS       Naočale s tamnim staklima bez korekcije         49.
2    komad          3 god.     3 god.     3 god.     51
____________________________________________________________________________________
                    D02 KONTAKTNE LEĆE
____________________________________________________________________________________
602   D020101 KLT       Kontaktne leće tvrde                      52.
1    komad          3 god.     3 god.     3 god.     35
____________________________________________________________________________________
603   D020102 KLPT      Kontaktne leće polutvrde                    52.
1    komad          3 god.     3 god.     3 god.     55
____________________________________________________________________________________
604   D020103 KLM       Kontaktne leće mekane                  52.
1    komad          3 god.     3 god.     3 god.     50
____________________________________________________________________________________
605   D020104 KLTT  Kontaktne leće terapeutske                   52.
1    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      50
____________________________________________________________________________________
606   D020105 KLD       Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu       52.
1    komad          6 mj.      6 mj.      6 mj.      50
____________________________________________________________________________________
                    D03 OČNE PROTEZE
____________________________________________________________________________________
607   D030101 OPSP      Očna proteza staklena puna                   53.
1    komad          1god.      2god.      3god.      80
____________________________________________________________________________________
608   D030102 OPSM      Očna proteza staklena po mjeri             53.
1    komad          1 god.     2god.      3god.      450
____________________________________________________________________________________
609   D030103 OPLJ      Očna proteza ljuskasta                 53.
1    komad          1god.      2god.      3god.      430
____________________________________________________________________________________
610   D030104 OPO       Očna proteza orbitalna                 53.
1    komad          1god.      2god.      3god.      430
____________________________________________________________________________________
611   D030105 OPA       Očna proteza - adapciona,privremena           53.
1    komad          3mj.      3mj.      3mj.      80
____________________________________________________________________________________
                    D04 TIFLOTEHNIČKA POMAGALA
____________________________________________________________________________________
612   D040101 BPS       Brajev pisaći stroj                       55.
1    komad          10 god. 10god.     10god.     1900
____________________________________________________________________________________
613   D040102 KTF       Kasetofon za slijepe                      55.
1    komad          4god.      5god.      5god.      1000
____________________________________________________________________________________
614   D040103 RS       Ručni sat za slijepe                      55.
1    komad          2god.      5god.      5god.      170
____________________________________________________________________________________
615   D040104 BŠS       Bijeli štap za slijepe                     55.
1    komad          2god.      3god.      3god.      74
____________________________________________________________________________________
                    E.SLUŠNA POMAGALA
                    E01 SLUŠNI APARATI I POMAGALA
                    UZ APARATE
                    E01 Slušni aparati
____________________________________________________________________________________
616   E010101 VSA -116A    Univerzalni slušni aparat za nagluhost         56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      491
____________________________________________________________________________________
617   E010102 VSA -      Univerzalni slušni aparat za nagluhost s usmjerenim
            116 AD mikrofonom                           56.
1    komad          2god.      5 god.     5god.      527
____________________________________________________________________________________
618   E010103 VSA -116C    Univerzalni slušni aparat za tešku i srednju nagluhost 56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      539
____________________________________________________________________________________
619   E010104 VSA -116P    Slušni aparat za veliki gubitak sluha          56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      500
____________________________________________________________________________________
620   E010105 VSA - 117    Snažni slušni aparat za veliki gubitak sluha          56.
1    komad          2god.      5 god.     5 god.     533
____________________________________________________________________________________
621   E010106 VSA - 118    Slušni aparat za laganu i srednju nagluhost           56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      400
____________________________________________________________________________________
622   E010107 VSA -118PP   Slušni aparat za veliki gubitak sluha          56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      441
____________________________________________________________________________________
623   E010108 VSA -120    Slušni aparat za veliki gubitak sluha          56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      443
____________________________________________________________________________________
624   E010109 VSA -125    Slušni aparat za najteži gubitak sluha         56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      528
____________________________________________________________________________________
625   E010110     VSA -130    Subminijaturni slušni aparat                  56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      532
____________________________________________________________________________________
626   E010111     VSA -134    Subminijaturni zaušni slušni aparat               56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      547
____________________________________________________________________________________
627   E010112     VSA -144PP   Slušni aparat za veliki gubitak sluha          56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      518
____________________________________________________________________________________
628   E010113     VSA - 146    Univerzalni slušni aparat                    56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      509
____________________________________________________________________________________
629   E010114     VSAK  Kanalni slušni aparat                      56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      587
____________________________________________________________________________________
630   E010115     VSA - 428    Kanalni slušni aparat                      56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      643
____________________________________________________________________________________
631   E010116     VSA - 431    Modularni slušni aparat                 56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      573
____________________________________________________________________________________
632   E010117     KPA-AM Kontakt Power slušni aparat ugrađen u naočale      56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      655
____________________________________________________________________________________
633   E010118     ALA-WR Slušni aparat ugrađen u naočale             56.
1    komad          2god.      5god.      5 god.     605
____________________________________________________________________________________
634   E010119     ALA-1  Slušni aparat ugrađen u naočale             56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      624
____________________________________________________________________________________
635   E010120     ALA-2  Slušni aparat ugrađen u naočale             56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      459
____________________________________________________________________________________
636   E010121     SAS -144P    Slušni aparat džepni za jaku nagluhost         56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      365
____________________________________________________________________________________
637   E010122     SAS -162A    Zaušni slušni aparat za laganu nagtuhost            56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      455
____________________________________________________________________________________
638   E010123     SAS -164P    Zaušni slušni aparat za težu nagluhost         56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      468
____________________________________________________________________________________
639   E010124     SAS - 284    Zaušni slušni aparat sa PP izlazom               56.
1    komad          2god.      5god.      5god.      575
____________________________________________________________________________________
640   E010125     SAS - 282    Zaušni slušni aparat za srednju nagluhost            56.
1    komad          2god.      5god.      5 god.     531
____________________________________________________________________________________
                    E0102 Pomagala za slušne aparate
____________________________________________________________________________________
641   E010201     PA - 20     Punjač akumulatora                       57.
1    komad          10god.     10god.     10god.     15
____________________________________________________________________________________
642   E010202     AB        Akumulator 30DK                        57.
2    komad          1god.      1god.      1god.      10
____________________________________________________________________________________
643   E010203     OB       Baterija obična                     59.
do 12  komad          1god.      1god.      1 god.     15
____________________________________________________________________________________
644   E010204     UZ       Osobni umetak za zvukovod                59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      17
____________________________________________________________________________________
                    E0103 Vrste osobnih umetaka za zvukovod
____________________________________________________________________________________
645   E010301     UZT       Tvrdi umetak standard                  59.
1    komad          1god.      1 god.     3god.      14
____________________________________________________________________________________
646   E010302     UZS       Tvrdi umetak SICRET                   59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      16
____________________________________________________________________________________
647   E010303    UZST-  Tvrdi umetak standard
            VENT                                  59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      15
____________________________________________________________________________________
648   E010304     UZSV-  Tvrdi umetak SICRET
            VENT                                  59.
1    komad          1god.      1god      3god.      16
____________________________________________________________________________________
649   E010305 UZPM  Polumekani umetak standard               59.
1    komad          1 god.     1 god.     3 god.     17
____________________________________________________________________________________
650   E010306 UZPS      Polumekani umetak SICRET                59.
1    komad          1 god.     1 god.     3 god.     18
____________________________________________________________________________________
651   E010307 UZPU-  Polumekani umetak standard
            VENT                                  59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      17
____________________________________________________________________________________
652   E010308 UZPM-  Polumekani umetak SICRET
            VENT                                  59.
1    komad          1 god.     1god.      3god.      19
____________________________________________________________________________________
653   E010309 BZU       Biopor umetak                      59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      29
____________________________________________________________________________________
654   E010310 UMS       Mekani umetak standard                 59.
1    komad          1 god.     1 god.     3god.      21
____________________________________________________________________________________
655   E010311 USV-VENT    Mekani umetak standard + VENT              59.
1    komad          1god.      1god.      3god.      22
____________________________________________________________________________________
                    E0201 Rezervni dijelovi za slušne aparate
____________________________________________________________________________________
656   E020101 SD       Slušna dudica veličine 1- 5                   59.
1    komad          1 god.     1god.      3god.      2
____________________________________________________________________________________
657   E020102 SV       Vibrator KH 20 - 36,                      59.
1    komad          1 god.     3god.      3 god.     65
____________________________________________________________________________________
658   E020103 SN - 1     Nosač vibratora                     59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      24
____________________________________________________________________________________
659   E020104 SKD -1 Kabel dvožilni                     59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      3
____________________________________________________________________________________
660   E020105 SKD - 2 Kabel dvožilni Y                        59.
1    komad          1god.      3 god.     3god.      4
____________________________________________________________________________________
661   E020106 SN - 2     Nastavci AN / AL                        59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      4
____________________________________________________________________________________
662   E020107 SO       Okular AN / AL                     59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      34
____________________________________________________________________________________
663   E020108 SA       Adapter VBA                           59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      4
____________________________________________________________________________________
664   E020109 SK       Kukica Y - 40A                     59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      2
____________________________________________________________________________________
665   E020110 SK -1      Slijepo krilo AN                        59.
1    komad          1 god.     3god.      3god.      10
____________________________________________________________________________________
666   E020111 SK - 2     Slijepo krilo AL                        59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      9
____________________________________________________________________________________
667   E020112 SLD       Slušalica za džepni aparat                   59.
1    komad          1god.      3god.      3god.      17
____________________________________________________________________________________
668   E020113 AB       Akumulator 30DK                     59.
1    komad          1god.      1god.      1god.      10
____________________________________________________________________________________
669   E020114 SB -1      Baterija 675A                          59.
1    komad          1god.      1god.      1god.      2
____________________________________________________________________________________
670   E020115 SB-2      Baterija 312 A                         59.
1    komad          1 god.     1 god.     1 god.     3
____________________________________________________________________________________
671   E020116 SB-3      Baterija 230 A ili 10 A                 59.
1    komad          1 god.     1 god.     1 god.     4
____________________________________________________________________________________
672   E020117 SB-4      Baterija 13 A                          59.
1    komad          1 god.     1 god.     1 god.     2
____________________________________________________________________________________
673   E020118 SB-5      Baterija LR-6                          59.
1    komad          1 god.     1 god.     1 god.     2
____________________________________________________________________________________
674   E020119 SM       Mikrofon GM-10                     59.
1    komad          1 god.     3 god.     3 god.     46
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Red.  Šifra      Šifra pomagala NAZIV POMAGALA             Članak
broj  pomagala    prema katalogu                         pravilnika
    za AOP
0    1            2        3                        4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Količina  Jedinica    Rok trajanja pomagala prema       Vrijednost
odobrenog    mjere      uzrastu osiguranika           pomag. u odnosu
pomagala    pomagala    (Članak 9. Pravilnika)         na rok trajanja
                                    izražena u
                                    bodovima do:
5        6                7                8
                I        II       III
___________________________________________________________________________________
675   E020120     SST       Sprej Tympa - Klar                       59.
1    komad      1god.      1god.      2god.      4
____________________________________________________________________________________
                    F.APARATI ZA OMOGUĆAVANjE
                    GLASNOG GOVORA
____________________________________________________________________________________
676   F010101     GAS       Govorni aparat Servox - Inton              60.
1    komad      3god.      5god.      10god. 1500
____________________________________________________________________________________
677   F010102     GAM       Govorni aparat Maonz                  60.
1    komad      3god.      5god.      10god. 1000
____________________________________________________________________________________
678   F010103     AB       Akumulator baterija                       61.
2    komad      1god.      1god.      2god.      50
____________________________________________________________________________________
679   F010104     PA       Punjač akumulatora                       61.
1    komad      5god.      10god. 10god. 17
____________________________________________________________________________________

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/51

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.