Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila

Članak 1

U članku 1. Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila ("Narodne novine", broj 41/93), u stavku 1. brojka "27." zamjenjuje se riječima "27. (osim točke 7.)", a iza riječi "osobnih automobila" dodaju se riječi "i motocikla".

Stavak 2. mijenja se i glasi

"Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima kada je do dana stupanja ove uredbe na snagu ovlašteni organ izdao rješenje ili drugi odgovarajući akt o ostvarivanju odgovarajuće carinske povlastice, a uvoz vozila prijavljen je na graničnom prijelazu ili je, sukladno s deviznim propisima, izvršeno plaćanje u inozemstvo putem ovlaštene poslovne banke".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se do 4. studenoga 1993. godine.

Klasa:413-04/93-01/08

Urbroj :5030105-93-3

Zagreb, 1 lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.