Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93, 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povečanjem cijena električne energije i to:

- za kategoriju potrošnje kućanstva i javnu rasvjetu 67,0%

- za ostale kategorije potrošnje 53,7%

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju povećanja iz točke I. sastavni su dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/93-01/04

Urbroj: 5030105-93-12

Zagreb, 1. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

TARIFNI STAVOVI

za prodaju električne energije

TARIFNI STAV KATEGORIJA POTROŠNJE

0,4 kV KUCANSTVO OSTALI NA 0,4 kV I tarifna grupa Potrošnja Moguć- Uprav- Potroš- Potroš-Obra- Jedinica mjerena mjerena nost ljana nja nja I1 Javna ćunske Sezonski Dnevni t 10 kV 35 kV 10 kV mjerena mjerena tarifna rasvjeta mjere t-tarif- 2-tarif- mjerenja potroš- grupa veličine nim nim 3 tarife nja 1-tarif- 2 ili 3- brojilom brojilom nim tarifnim brojilom brojilom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

viši - HRD 28,336 33,586 46,615 2,228 2,228 2,228 2,228 11,879 11,879 38,334 - niži - HRD 18,891 22,391 31,077 - kW

viŠi HRD 180 205 247 94 117 117 lI7 150 187 187 140 viši srednji HRD 72 82 99 - 47 47 47 - 75 75 - kWh niži HRD 50 57 69 - - 33 30 - 52 52 -

viši HRD 120 137 165 - niži srednji HRD 48 55 66 - niži HRD 34 38 46 -

kVArh Jalova energija se obraćunava po članku e. Tarifnog sustava u postocima od iznosa računa za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos fi (potrošać može biti terećen, ali i bonificiran osim kućanstva i javne rasvjete koji su oslobođeni plaćanja jalove energije).