Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Odluka o izmjeni Odluke o najvišem iznosu telefonske pretplate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne. novine", broj 27/85, 53/90 i 26/93) i članka 13. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni Odluke o najvišem iznosu telefonske pretplate

I.

U Odluci o najvišem iznosu telefonske pretplate ("Narodne novine", broj 8/93) u točki I. rijeći "1.000 HRD" zamjenjuju se riječima "1.600 hrvatskih dinara".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:344-03-93-01/03

Urbroj : 5030105-93-6

Zagreb, 1. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.