Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima

Članak 1.

Objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari namijenjenih izvozu moraju na graničnim prijelazima ispunjavati uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 2.

Objekti za smještaj životinja (u daljnjem tekstu: objekti) moraju se nalaziti pored glavne ceste i graničnog prijelaza. Objekti moraju biti udaljeni od naseljenog mjesta i povezani pristupnom cestom za javnu cestu. željeznički kolosijek ili pomorsko, odnosno riječno pristanište. Objekti moraju biti ograđeni prikladnom ogradom.

Članak 3.

U objektima moraju postojati posebne prostorije za smještaj pojedinih vrsta životinja, i to: staje za smještaj krupnih životinja, staje za smještaj sitnih životinja i obori za smještaj svinja. Staje i obori iz stavka 1. ovoga članka podijeljeni su u boksove. Unutrašnji zidovi staja i obora i pregrade između pojedinih boksova moraju biti od pogodnog materijala, koji se lako čisti, pere i dezinficira.

Članak 4.

U boksovima staja za smještaj krupnih životinja moraju biti ugrađeni uređaji za vezivanje životinja.

Članak 5.

Objekti moraju imati opremu i uredaj za čišćenje i dezinfekciju prostorija. Prostorije u kojima su bile smještene životinje čiste se i dezinficiraju poslije svake otpreme životinja.

Članak 6.

Objekti u koje se životinje dopremaju ili otpremaju cestovnim prijevoznim sredstvom moraju imati i pribor i opremu koje služi za istovar i utovar životinja, kao i pribor i uređaj za čišćenje i dezinfekciju prijevoznog sredstva. Čišćenje i dezinfekcija prijevoznog sredstva obavlja se poslije svakog istovara dopremljenih životinja.

Članak 7.

U objektu ili neposrednoj blizini objekta mora se nalaziti voda u dovoljnoj količini za napajanje životinja smještenih u objektu i za pranje objekta i cesta kojima su se kretale životinje.

Članak 8.

Na graničnim zrakoplovnim prijelazima (aerodromima) životinje se smještaju u posebne prostorije za smještaj životinja. Prostorije iz stavka 1. ovoga članka moraju imati boksove i kaveze za smještaj životinja. Unutrašnja strana prostorije, pregrade između pojedinih boksova i kavezi moraju biti izgrađeni od materijala koji se lako čisti, pere i dezinficira. Boksovi iz stavka 2. ovoga članka za smještaj krupnih životinja moraju imati ugrađene uređaje za vezivanje životinja.

Članak 9.

U blizini objekta mora se nalaziti gnojnica ze smještaj stajskog gnojiva i kontejneri za smještaj drugih otpadaka. Gnojnica mora biti izgrađena od materijala koji pe propušta tekućinu i mora biti pokrivena.

Članak 10.

Objekti. osim objekata na graničnim zrakoplovnim prijelazima. moraju imati osigurane uvjete za neškodljivo uklanjanje lešina životinja koje su uginule u objektu.

Članak 11.

Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari smještaju se u skladišta koja su namijenjena u tu svrhu (u daljnjem tekstu: skladišta). Skladišta moraju imati posebno izdvojene prostorije za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani, prehrani životinja i industrijskoj uporabi i posebno izdvojene prdstorije za smještaj otpadne animalne tvari ili smješta sirovih i soljenih koža.

Članak 12.

Skladišta moraju biti izgrađena od materijala koji se lako čisti, pere i dezinficira. Skladišta se moraju prati i dezinficirati poslije svakog ispražnjenja.

Članak 13.

Skladišta moraju biti povezana pristupnom cestom na javnu cestu, željeznički kolosijek ili pomorsko, odnosno riječno pristanište.

Članak 14.

Skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla moraju biti tako izgrađena da očuvaju osnovno svojstvo pošiljke i da onemogućavaju kontaminaciju pošiljke kontaminantima ili stranim mirisom. Skladišta iz stavka 1. ovoga članka mogu biti obična i specijalna. Obična skladišta, pored ispunjavanja uvjeta iz članka 12. i 13. ovoga pravilnika, moraju imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju. Otvori za dovod svježeg zraka moraj biti tako postavljeni da sprečavaju kontaminaciju zraka prašinom, mirisom ili drugim zagađivačem i snabdjeveni zaštitnom mrežom koja sprečava ulazak insekata i glodavaca u skladište. Specijalna skladišta (hladnjače), pored ispunjavanja uvjeta iz članka 12. i 13. ovoga pravilnika, moraju imati uređaje za održavanje stalne programirane temperature u skladišnom prostoru.

Članak 15.

Skladišta za smještaj otpadne animalne tvari moraju biti izgrađena tako da štite smještenu pošiljku od utjecaja direktnih sunčanih zraka i atmosferskih padalina. Skladišta za smještaj sirovih i soljenih koža, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, moraju imati izgrađenu kanalizaciju za odvođenje otpadnih voda.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog podrijetla na graničnim prijelazima ("Službeni list SFR.1", br. 6/88 i "Narodne novine", br. 52/91).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-02/92-01/137

Ur. broj:525-01-93-01

Zagreb, 21. svibnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v.r.