Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 02.06.1993 Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 64. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", br. 53/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE

o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

I.

Utvrđuje se visina troškova postupka u svezi s izdavanjem odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini, u iznosu

1. za gotovi lijek 500 DEM

2. za pomoćno ljekovito sredstvo 400 DEM

3. za obnovu odobrenja:

- za gotovi lijek 250 DEM

- za pomoćno ljekovito sredstvo 200 DEM

4. za uvoz gotovih lijekova radi stavljanja u promet 100 DEM

5. za stavljanje u prornet određene količine gotovog lijeka prema odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o stavljanju lijekova u promet 100 DEM.

II.

Troškove postupka iz točke I. podtočke 1 do 5. ovoga rješenja snosi proizvođač odnosno uvoznik lijeka i uplačuju se na poseban račun pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva za zdravstvenu zaštitu životinja.

III.

Visina troškova postupka iskazana u DEM iz točke I. ovoga rješenja naplačuje se u hrvatskim dinarima (HRD). Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeče na dan podnošenja zahtjeva.

IV.

Danom primjene ovoga rješenja prestaje vrijediti Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog Ijekovitog sredstva za uporabu u veterini ("Narodne novine", br. 50/92).

V.

Ovo se rješenje primjenjuje od 1. lipnja 1993., i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-01/42

Urbroj : 525-01-93-1

Zagreb, 24. svibnja 1993

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v r