Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 50/93.). guverner Narodne banke Hrvatske, donio je

ODLUKU

o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

I.

Narodna banka Hrvatske prodavat će u 1993. g. blagajničke zapise izdate sukladno Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine",br.50/93.) u iznosu do 30,00 milijardi hrvatskih dinara bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj(u daljnjem tekstu: "banke"),putem direktne ponude. Blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske banke mogu kupiti u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun poduzeća ili druge domaće pravne osobe.

II.

Narodna banka Hrvatske će prodavati blagajničke zapise koji su izdati s rokom dospijeća od 3,7,15,30,45,60 i 90 dana.

-30% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 3 dana;

-45% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 7 dana;

-60% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 15 dana;

-95% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 30 dana;

-u visini važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 45 dana;

-1% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 60 dana i

-5% iznad važeće eskontne stope, za zapis s rokom dospijeća od 90 dana.

Blagajnički zapisi izdaju se u apoenima od 10,20,50,100 i 200 milijuna hrvatskih dinara.

III.

Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani. Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke,odlukom guvernera Narodna banka Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani, zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka. Zavisno od tekućih monetarnih kretanja, Narodna banka Hrvatske može obustaviti daljnju prodaju blagajničkih zapisa koji se izdaju uz uvjete i na način utvrđene ovom odlukom.

IV.

Obveze iz blagajničkih zapisa prodanih u skladu s ovom odlukom izvršava Narodna banka Hrvatske, u roku dospijeća tih zapisa, i to isplatom glavnice i kamata, koji se računaju od dana upisa do dana dospijeća tih zapisa. Kamate se obračunavaju i plaćaju u roku dospijeća blagajničkih zapisa, a primjenjuju se konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata, sukladno važećoj Odluci o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivne i pasivne kamate, te naknade Narodne banke Hrvatske.

V.

Banke kupuju blagajničke zapise od Narodne banke Hrvatske i to isključivo uplatom sa svojeg žiro računa. Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa. Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah ili najkasnije u roku od dva radna dana, izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VI.

Narodna banka Hravatske, po potrebi, donijet će upute za provođenje ove odluke.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 91/92).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.g.br. 17/93.

Zagreb, 26.svibnja 1993.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković,v.r.