Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91.) kao zakon Republike Hrvatske u svezi s člankom 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 26. svibnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke

I.

Za osnivanje nove banke potreban je osnivački ulog u novčanom obliku u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od najmanje 5 milijuna DEM na dan podnaošenja prijave za upis u sudski registar. Osnivački ulog iz stavka 1. ove točke, uplaćuje se u cijelosti na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar.

II.

Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju, primje- njivat će se odredbe Odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva, koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivač- kog fonda banke u osnivanju ("Narodne novine", br. 26/93.)

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 136/93.

Zagreb, 26. svibnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.