Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine" broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. svibnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine

I.

Eskontna stopa Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine iznosi 25% mjesečno.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine.

O br. 14 1 /93.

Zagreb, 31. svibnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.