Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

I.

Usvaja se Lista lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Lista lijekova).

II.

Lista lijekova je sastavni dio ove odluke.

III.

Danom primjene ove odluke prestaje se primjenjivati Lista lijekova od 26. studenog 1991. godine i njezine izmjene i dopune od 13. veljače 1992. godine ("Narodne novine" broj 10/92) i 20. svibnja 1992. godine ("Narodne novine" broj 32/92)

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine.

Klasa:025-04/93-01/49

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.LISTA LIJEKOVA koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
__________________________________________________________________________________
Grupa      Generički        Zaštićeno        Proizvođač       Oblik lijeka
        naziv lijeka      ime lijeka
__________________________________________________________________________________
01 4      azatioprin       Imuran         WELLCOME        tabl. 100 x 50 mg.
                                            tabl.100 x 25 mg.
__________________________________________________________________________________
01 4      * ciklo-        Sandim-     SANDOZ     10%,otopina-
        sporin         mun                       50 ml.
                                            kapsl.50 x 25 mg.
                                            kapsl.50 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
02 0      * benzatin       Ospen          KRKA          kapi 25 ml.
        - fenoksi-                               sirup 150 ml.
            metil                              tabl. 30 x
        penicilin                                500.000 jed.
                                            tabl. 30 x
                                            1,000.000 jed.
                                            tabl. 30 x
                                            1,500.000 jed.
__________________________________________________________________________________

*01 4- indikacija: samo bolesnici s transplantiranim organima
*02 0- indikacije: liječenje streptokoknih infekcija i profilaksa reumatske groznice

__________________________________________________________________________________
Grupa      Generički        Zaštićeno        Proizvođač       Oblik lijeka
        naziv lijeka      ime lijeka
__________________________________________________________________________________
                    Silapen         BELUPO     sirup 750-100 ml.
                                            tabl. 500-30 x
                                            500.000
                                            tabl.1000-15 x
                                            1,000 000
                                            tabl. 1500-30 x
                                            1,500.000
__________________________________________________________________________________
02 1      * amoksi-        Amoxil         PLIVA          kapsl. 12 x 375 mg.
        cilin                                  kapsl. 16 x 500 mg.
                                            tabl.16x 500 mg.
                                            kapi - 20 ml.
                                            sirup-100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Amoksici-        BELUPO     kapsl. 8 x 250 mg.
                    lin                       kapsl.16 x 250 mg.
                                            kapsl. 12 x 375 mg.
                                            kapsl. 16 x 500 mg.
                                            kapi -10 ml.
                                            sirup -60 ml.
                                            sirup forte -100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Hiconcil        KRKA          kapsl.16 x 250 mg.
                                            kapsl.16 x 500 mg.
                                            kapi -10 ml.
                                            sirup-100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Almacin     ALKALOID        kapsl.12 x 375 mg.
                                            kapsl.16 x 500 mg.
                                            sirup - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
02 1      * amoksi-        Klavocin        PLIVA          tabl.15 x 375 mg.
        cilin +                                 tabl 15 x 625 mg.
        klavulan-                                sirup-100 ml.
        ska kiselina                              sirup forte - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Amoksik-        LEK           tabl.15 x 375 mg.
                    lav                       tabl. 16 x 625 mg.
                                            kapi-20 ml.
                                            sirup - 100 ml.
                                            sirup forte -100 ml.
__________________________________________________________________________________
02 1      ampicilin        Ampicilin        BELUPO     kapsl. 16 x 250 mg.
                                            kapsl. 16 x 500 mg.
                                            sirup forte -100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Penbritin        PLIVA          kapsl. 16 x 250 mg.
                                            kapsl. 16 x 500 mg.
                                            sirup-100 ml.
                                            sirup forte - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
02 1      * kloksaci-       Kloksaci-        BELUPO     kapsl. 16 x 250 mg.
        lin           lin
__________________________________________________________________________________
                    Orbenin     PLIVA          kapsl.16 x 250 mg.
__________________________________________________________________________________

02 1 - indikacije: infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija),sinusitis, otitis, nekomplicirane urinarne infekcije.
*02 1 - indikacije za kombinaciju amoksicilina s klavulanskom kiselinom: infekcija s fl. influenze u sredinama s visokom učestalošću infekcija, te E.Koli i stafilokokom koji produciraju penicilinaze.
*02 1 - indikacije za kloksacilin: samo infekcije s dokazano osjetljivim uzročnicima.

__________________________________________________________________________________
Grupa      Generički        Zaštićeno        Proizvođač       Oblik lijeka
        naziv lijeka      ime lijeka
__________________________________________________________________________________
32 1      * cefalek-       Ceporex     PLIVA          kapsl. 16 x 250 mg.
        sin                                   kapsl. 16 x 500 mg.
                                            kapi-10 ml.
                                            sirup - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Cefaleksin       BELUPO     kapsl. 16 x 250 mg.
                                            kapsl. 16 x 500 mg.
                                            sirup - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
32 1      * cefurok-       Novocef     PLIVA          tabl.10 x 125 mg.
        sim aksetil                               tabl. 10 x 250 mg.
                                            tabl.10 x 500 mg.
                                            sirup - 50 ml.
__________________________________________________________________________________
02 2      * doksicik-       Hiramicin        PLIVA          kapsl. 5x 100 mg.
        lin
__________________________________________________________________________________
                    Doksicik-        BELUPO     kapsl. 6 x 100 mg.
                    lin                       kapsl. 25 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
                    Vibramy-        KRKA          kapsl. 5 x100 mg.
                    cin
__________________________________________________________________________________
02 2      * metacik-       Metaciklin       BELUPO     kapal. 8 x 300 mg.
        lin
__________________________________________________________________________________
                    Rondomy-        ALKALOID        kapsl. 8 x 300 mg.
                    cin
__________________________________________________________________________________
02 2      * oksitet-       Geomycin        PLIVA          kapsl. 16 x 250 mg.
        raciklin
__________________________________________________________________________________
                    Oksitetra-       BELUPO     kapsl. 16 x 250 mg.
                    ciklin
__________________________________________________________________________________
                    Egocin         KRKA          kapsl. 16 x 250 mg.
__________________________________________________________________________________
32 5      * azitromi-       Sumamed     PLIVA          tabl. 6 x 125 mg.
        cin                                   kapsl. 6 x 250 mg.
                                            tabl. 3 x 500 mg.
                                            sirup - 100 ml.
                                            sirup forte - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
32 5      * eritromi-       Eritromi-        BELUPO     kapsl. 16 x 250 mg.
        cin           cin
__________________________________________________________________________________
                    Eritromi-        PLIVA          kapsl. 16 x 250 mg.
                    cin                       sirup - 200 ml.
__________________________________________________________________________________
32 6      * klinda-        Klimicin        LEK           kapsl. 16 x 150 mg.
        micin
__________________________________________________________________________________
                    Dalacin C        UP JOHN     kapsl. 16 x 150 mg.
                                            kapsl. 16 x 300 mg.
                                            sirup - 80 ml.
__________________________________________________________________________________

*32 1- indikacije:infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sustava u osoba preosjetljivih na peniciline, infekcije s uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H.influence, Proteus)
*02 2 - indikacije: recidive bronhitisa u bolesnika s KOBP, nespecifični uretritis.
*32 5 - indikacije: infekcije resp. sustava. infekcije s gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice kod preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis, streptokokne infekcije mekih česti. Azitromicin je 
*32 6 - indikacije: nastavak bolničkog liječenja (osteomijelitis), anaerobne infekeije (kronični otitis i sinusitis, peridentalni apsces, gingivitis).

__________________________________________________________________________________Grupa         Generički        Zaštićeno        Proizvođač       Oblik lijeka
        naziv lijeka      ime lijeka
__________________________________________________________________________________
32 7      flukonazol       Dimycon     ALKALOID        kapsl. 7 x 50 mg.
                                            kapsl. 14 x 50 mg.
                                            kapsl. 1 x 150 mg.
                                            kapsl. 7 x 200 mg.
__________________________________________________________________________________
32 7      nislatin            Nistatin        PLIVA          kapi - 24 ml.
__________________________________________________________________________________
32 8      aciklovir        Virolex     KRKA          tabl. 20 x 200 mg.
__________________________________________________________________________________
02 5      izoniazid +       Eutizon B6       PLIVA          kapsl 50 x 400 +
        piridoksin                               25 mg.
__________________________________________________________________________________
02 5      etambutol        Etambutol        BELUPO     tabl. 100 x 100 mg.
                                            tabl. 100 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
02 5                  Etambutol        PLIVA          tabl. 100 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
02 5      pirazina-        Pyrazina-        KRKA          tabl. 100 x 500 mg.
        mid           mid
__________________________________________________________________________________
02 5      rifampicin       Rimactan        PLIVA          kapsl. 16 x 300 mg.
                                            kapsl. 100 x300 mg.
__________________________________________________________________________________
                    Arficin         BELUPO     kapsl. 16 x 150 mg.
                                            kapsl. 16 x 300 mg.
                                            kapsl. 100 x 300mg.
__________________________________________________________________________________
02 6      *sulfame-        Sinersul        PLIVA          tabl. 20 x 480 mg.
        toksazo                             tabl. 20 x 120 mg.
        1+trime-                                tabl forte - 100
        toprim                                 mg.
                                            sirup - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
                    Sulotrim        BELUPO     tabl. 20 x 480 mg.
                                            tabl 20 x 120 mg.
                                            sirup - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
02 8      mebenda-        Vermox     KRKA          tabl. 6 x 100 mg.
        zol                                   sirup - 30 ml.
__________________________________________________________________________________
02 9      ciproflok-       Ciprinol        KRKA          tabl 10 x 250 mg.
        sacin                                  tabl 10 x 500 mg.
__________________________________________________________________________________
02 9      *metroni-        Medazol     BELUPO     tabl 20 x 250 mg.
        dazol
__________________________________________________________________________________
                    Flagyl         ALKALOID        tabl. 20 x 250 mg.
                                            tabl. 20 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
                    Efloran     KRKA              tabl 10 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
03 1      busulfan        Myleran     WELLCOME        drag. 100 x 2 mg.
__________________________________________________________________________________
03 1      ciklofosfa-       Endoxan     ASTA          drag. 50 x 50 mg.
        mid                       PHARMA     drag 100 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
03 1      melfalan        Alkeran     WELLCOME        tabl. 25 x 2 mg.
                                            tabl. 25 x 5 mg.
__________________________________________________________________________________
03 1      estramus-        Estracyt        PLIVA          kapsl. 100 x 140mg.
        tin
__________________________________________________________________________________
03 1      klorambu-        Leukeran        WELLCOME        drag. 25 x 2 mg.
        cil                                   drag. 25 x 5 mg.
__________________________________________________________________________________
03 1      prokarba-        Natulan     LA ROCHE        kapsl. 50 x 50 mg.
        zin
__________________________________________________________________________________


*02 6 - indikacije: nekomplicirane infekcije urinarnog i respiratornog sustava,profilaksa pneumonije s Pneumocistis carinii u bolesnika liječenih citostaticima ili imunosupresivima.
*02 9 - indikacije za ciprofloksocin: rezistencija ili nuspojave na druge antimikrobne lijekove,oštećenja bubrega i nastavak bolnički započetog liječenja (osteomijelitis) - indikacije za metronidozol: infekcija trihomonasom,te infekcija ustiju (peri - i 

__________________________________________________________________________________
    Grupa Generički Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    03 4  fluoroura-   Efudix     LA ROCHE    mast 20 gr.
        cil
__________________________________________________________________________________
    03 4  merkapto-    Puri- Ne-    WELLCOME    tabl. 25 x 50 mg.
        purin      thol
__________________________________________________________________________________
    03 4  metotrek-    Methotre-    LEDERLE tabl. 30 x 2,5 mg.
        sat       xat               tabl. 100 x 2,5mg.
__________________________________________________________________________________
    03 4  tiogvanin    Lanvis     WELLCOME    tabl. 25 x 40 mg.
__________________________________________________________________________________
    03 4  hidrnksiu-   Litalir     RHONE  kapsl. 100 x 500mg.
        reja              POULENC
__________________________________________________________________________________
    03 7  flutamid    Flucinome    SCHERING    tabl. 100 x 250 mg.
                        ESSEX
__________________________________________________________________________________
    03 9  tamoksi-    Retaxim KRKA      tabl. 30 x 10 mg.
        fen
__________________________________________________________________________________
                Nolvadex    ICI       tabl. 30 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
    03 9  aminoglu-    Mamomit PLIVA  tabl. 100 x 250mg.
        tetimid
__________________________________________________________________________________
    04 0  dihidrota-   A .T. -10    BAYER  kapi-15 ml.   
        histe rol
__________________________________________________________________________________
    04 0  levotirok-   Vobenol LEK       tabl. 50 x 0,1 mg.
        sin
__________________________________________________________________________________
    04 0  tiamazol    Favistan    ASTA      tabl. 20 x 20 mg.
                        PHARMA
__________________________________________________________________________________
    04 1  inzulini        Homofan PLIVA
                                100
                                uložaka
__________________________________________________________________________________
                Homolong    PLIVA
                                40 uložaka
__________________________________________________________________________________
                Homorap PLIVA
                                40 uložaka
__________________________________________________________________________________
                Homorap PLIVA
                                100
                                uložaka
__________________________________________________________________________________
                Insulong    PLIVA
                GPP
__________________________________________________________________________________
                Insulong    PLIVA
                SPP
__________________________________________________________________________________
                Insulrap    PLIVA
                GPP
__________________________________________________________________________________
                Insulrap    PLIVA
                SPP
__________________________________________________________________________________
                Actrapha-    NOVO
                ne HM      NORDISK
                penfil
__________________________________________________________________________________
                Ultratard    NOVO
                HM       NORDISK
__________________________________________________________________________________
                Actrapha-    NOVO
                ne HM      NORDISK
__________________________________________________________________________________
    04 2  glibenkla-   Euglucon    PLIVA      tabl. 30 x 5mg.
        mid
__________________________________________________________________________________
                Glibedal    ALKALOID    tabl. 30 x 5mg.
__________________________________________________________________________________
                Glibenkla-   GENERI- tabl. 30 x 3,5 mg.
                mid       CON       tabl. 30 x 5mg.
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
04 2  klorpropa-   Meldian     PLIVA  tabl. 30 x 250 mg.
    mid
__________________________________________________________________________________
            Adiaben BELUPO tabl.30 x 250 mg.
__________________________________________________________________________________
04 5  lipresin        Vasopres-    SANDOZ nazalni sprej - 5
            sin               ml.
__________________________________________________________________________________
04 5  dezmopre-    Minirin     FERING nazalni sprej - 2,5
    sin                       ml.
                            nazalni sprej - 5
                            ml.
__________________________________________________________________________________
04 6  fludrokor-   Aslonin -    MERCK  tabl. 30 x 0,1mg.
    tizon      H                tabl. 100 x 0.1mg.
__________________________________________________________________________________
04 7  deksame-    Dexamet-    KRKA      tabl. 10 x 0,5mg.
    tazon      hason              tabl. 50 x 0,5mg.
__________________________________________________________________________________
04 7  metilpred-   Medrol     UP JOHN tabl. 30 x 4 mg.
    nizolon                     tabl. 50 x 16 mg.
                            tabl. 20 x 32 mg.
                            tabl. 10 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
04 7  hidrocorti-   Hydrocor-    JENAP- tabl. 20 x 10 mg.
    son       tison      HARM
__________________________________________________________________________________
04 7  prednizon    Prednison    RATIOP- tabl. 30 x 5mg.
                    HARM
__________________________________________________________________________________
            Decortin    MERCK  tabl. 30 x 5mg.
__________________________________________________________________________________
04 8  estradiol-   Progynova    ALKALOID    drag.20 x 2mg.
    valerat
__________________________________________________________________________________
            Estraderm    CIBA GEIGY flaster 6 x 2 mg.
            TTS 50%             flaster 6 x 4 mg.
                            flaster 6 x 8 mg.
__________________________________________________________________________________
04  8 klomifen    Klomfen     BELUPO tabl. 10 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
04 8  medrok-     Provera     UP JOHN     tabl. 24 x 5 mg.
    siprogeste-                   tabl. 30 x 10 mg.
    ron                       tabl. 100 x 100 mg.
                            tabl. 40 x 250 mg.
                            tabl. 20 x 500 mg.
                            granule 50 x 200 mg.
                            granule 10 x 500 mg.
                            granule 10 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
04 8  noretiste-   Primolut-    ALKALOID    tabl. 20 x 5 mg.
    ron       Nor
__________________________________________________________________________________
04 8  didrogoste-   Dabroston    BELUPO tabl. 30 x 100 mg.
    ron
__________________________________________________________________________________
04 8  ciprotero-   Androcur    SCHERING    tabl. 3 x 15 x 10 mg.
    nacetat                     tabl. 50 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
04 8  testostero-   Andriol     ORGANON     kapsl. 60 x 40 mg.
    nundeka-
    noat
__________________________________________________________________________________
04 8  estradiol +   Trisequens   NOVO  tabl. 28
    estriol +            NORDISK     tabl. forte 28
    noretiste-
    ron
__________________________________________________________________________________
34 1  glukagon    Glucagon    NOVO  injekcije - 1,3
                    NORDISK     ml. x 1
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
    Grupa Generički Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    04 9  danazol Danoval KRKA      kapsl. 100 x 100mg.
                                kapsl.100 x 200mg.
__________________________________________________________________________________
    05 0  retinol     Plivit - A   PLIVA  kapi - 10ml.
__________________________________________________________________________________
    05 0  kolekalci-   Plivit-     PLIVA  kapi - 10 ml.
        ferol      D3
__________________________________________________________________________________
    05 0  kalcitriol   Rocaltrol    LA ROCHE    kapsl. 30 x 0,25 mg.
                                kapsl. 100 x 0,25 mg.
                                kapsl. 30 x 0,5 mg.
                                kapsl. 100 x 0,5 mg.
__________________________________________________________________________________
    05 1  fitomena-    Konakion    LA ROCHE    kapi 2% - 2,5 ml.
        dion      vidi grupu           drag. 100 x 10 mg.
                18 1              drag. 50 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
    05 2  akserof-    Vitamin ALKALOID    perle
        tol +      A + D              200 x (3750+ 370)
        kalciferol                   kapsl. 300 kom.
__________________________________________________________________________________
                Plivit     PLIVA      kapi -10 ml.
                A+D
__________________________________________________________________________________
    05 3  kalcijev -   Kalcijkar-   PLIVA      kapsl. 60 x 500 mg.
        karbonat    bonat              tabl. 50 x 1,0 gr.
__________________________________________________________________________________
                Kalcijkar-   KRKA      tabl. 50 x 1,0 gr.
                bonat
__________________________________________________________________________________
    05 3  kalijev     Kalij      BELUPO tabl.
        klorid     klorid
__________________________________________________________________________________
                Kalij      JADRAN- tabl. 500 mg.
                klorid     RIJEKA
__________________________________________________________________________________
    05 3  polistiren   Sorbisterit   FRESENIUS    kapsl. 500 kom.
        sulfonat                    prah 500 gr.
__________________________________________________________________________________
    05 4  dijetetski   PAM       MAIZEN prah 400 gr.
        preparati            WERKE
__________________________________________________________________________________
    05 8  difenhi-    Dimidril    PLIVA      tabl. 30 x 25 mg.
        dramin                     sirup 100 ml.
__________________________________________________________________________________
    05 8  klorofena-   Synopen PLIVA      drag. 20 x 25mg.
        min
        (kloropira-
        min)
__________________________________________________________________________________
    05 8  astemizol    Histazol    KRKA      tabl. 20 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
    06 0  feroglicin-   Orferon PLIVA      kapi - 20 ml.
        sulfat
__________________________________________________________________________________
                Orferon PLIVA      tabl. 30 x 100 mg.
                Ret.
__________________________________________________________________________________
    06 0  ferofuma-    Heferol ALKALOID    kapsl. 30 x 100 mg.
        rat
__________________________________________________________________________________
    06 0  ferosulfat   Retafer KRKA          tabl.30 x 100 mg.
                                tabl.30 x 40 mg.
__________________________________________________________________________________
    06 0  ferosulfat   Retafol KRKA          tabl 30 x (100+0,5
        + folna                     mg.)
        kiselina
__________________________________________________________________________________
    06 1  folna      Folsan     KALI-CHE-    tabl. 20 x 5 mg.
        kiselina                MIE
__________________________________________________________________________________
    06 2  etilbiscu-   Pelentan    KRKA      tabl. 10 x 300 mg.
        macetat
__________________________________________________________________________________
    06 2  varfarin    Varfarin    PLIVA      tabl. 50 x 3 mg.
                                tabl. 50 x 5 mg.
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač       Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
            Marivarin    KRKA      tabl. 50 x 3 mg.
__________________________________________________________________________________
07 0  flufenazin   Moditen     KRKA      drag. 25 x 1 mg.
                                drag. 100 x 2,5 mg.
                                drag. 100 x 5 mg.
__________________________________________________________________________________
            Lyogen BYK           drag. 10 x 3 mg.
            Ret.      GULDEN     drag. 30 x 3 mg.
                                drag. 10 x 6 mg.
                                drag. 30 x 6 mg.
__________________________________________________________________________________
07 0  haloperi-    Haldol KRKA          tabl. 25 x 2 mg.
    dol                           tabl. 30 x 10 mg.
                                kapi 0,2% - 10 ml.
                                kapi 1% - 30 ml.
__________________________________________________________________________________
07 0  * klozapin   Leponex     SANDOZ     tabl. 50 x 25 mg.
                                tabl. 50 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
07 0  levopro-    Nozinan     ALKALOID        tabl. 50 x 25 mg.
    mazin                          tabl. 100 x 25 mg.
                                tabl 20 x 100 mg.
                                tabl.100 x 100 mg.
                                tabl. 100 x 200 mg.
__________________________________________________________________________________
07 0  litij-karbo-  Lithii     JADRAN      tabl.
    nat       carbonatis   RIJEKA
__________________________________________________________________________________
07 0  promazin    Prazine     PLIVA      drag. 50 x 25 mg.
                                drag. 50 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
07 0  sulpirid    Sulpirid    BELUPO     kapsl. 30 x 50 mg.
                                kapsl. 100 x 50 mg.
                                kapsl 20 x 100 mg.
                                forte kapsl.12 x 200
                                mg.
__________________________________________________________________________________
            Eglonyl     ALKALOID        tabl. 10 x 40 mg.
                                kapsl. 30 x 50 mg.
                                forte kapsl.12 x 200
                                mg.
                                sirup 0,5% - 120 ml.
__________________________________________________________________________________
07 1  lorazepam    Lorsilan    BELUPO     tabl. 30 x 1 mg.
    50%                           tabl. 20 x 2,5 mg.
__________________________________________________________________________________
            Loram  LEK               tabl. 30 x 1 mg.
                                tabl. 20 x 2,5 mg.
__________________________________________________________________________________
07 1  diazepam     Apaurin    KRKA      drag 30 x 2 mg.
    50%                           drag. 30 x 5 mg.
                                drag. 30 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
07 1  * meproba-   Meproba-    PLIVA      tabl. 10 x 400 mg.
    mat       mat
__________________________________________________________________________________
07 1  oksaze-     Oksaze-     BELUPO     tabl. 25 x 10 mg.
    pam       pam
__________________________________________________________________________________
            Praxiten    PLIVA      tabl. 30 x 15 mg.
__________________________________________________________________________________
07 2  amitripti    Amyzol LEK           tabl. 100 x 10 mg.
    lin                           tabl 30 x 25 mg.
__________________________________________________________________________________
07 2  klomipra-    Anafranil    PLIVA      drag. 30 x 25 mg.
    min
__________________________________________________________________________________
07 2  maprotilin   Ladiomil    PLIVA      tabl. 30 x 25 mg.
                                tabl. 30 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________

*07 0 - indikacije: samo za pacijente s rezistencijom na druge neuroleptike.
*07 1 - indikacije: sarno pri liječenju alkoholizma (prevencija delirijuma). Ne kao anksiolitik!


__________________________________________________________________________________
    Grupa Generički Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    07 2  trazodon    Devidon     LEK       tabl.30 x 50 mg.
        50%                       tabl.30 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
    07 5  disulfiram   Tetiditis    KRKA      tabl.50 x 500 mg.
__________________________________________________________________________________
    07 7  nitraze-    Cerson BELUPO tabl.10 x 5mg.
        pam                       tabl 30 x 5mg.
__________________________________________________________________________________
    08 4  fenobarbi-   Phenobar-    PLIVA      tabl. 30 x 15mg.
        ton       biton
__________________________________________________________________________________
    08 4  metilfeno-   Phemiton    PLIVA      tabl.30 x 30 mg.
        barbiton                    tabl.50 x 200 mg.
__________________________________________________________________________________
    08 4  etosuksi-    Asamid PLIVA      sirup 5% - 200ml.
        mid
__________________________________________________________________________________
    08 4  fenitoin    Difetoin    PLIVA      tabl.100 x 100mg.
__________________________________________________________________________________
    08 4  karbama-    Tegretol    PLIVA      tabl.50 x 200mg.
        zepin
__________________________________________________________________________________
                TegretolCR   PLIVA      tabl.30 x 400mg.
__________________________________________________________________________________
    08 4  primidon    Primidon    PLIVA      tabl 100 x 250mg.
__________________________________________________________________________________
    08 4  natrij val-   Apilepsin    KRKA      draž.100 x 150mg.
        proat                      draž.100 x 300mg.
        50%                       kapi 3%-60ml.
__________________________________________________________________________________
    08 4  valpromid    Diprozin    PLIVA      draž.100 x 300mg.
__________________________________________________________________________________
    08 5  amantadin    Symmetrel    PLIVA      tabl.60 x 500mg.
                                tabl 60 x 100mg.
__________________________________________________________________________________
    08 5  bromkrip-    Bromer-     LEK       tabl.30 x 2,5mg.
        tin       gon               tabl 30 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
    08 5  biperiden    Akineton    LEK       tabl.50 x 2mg.
__________________________________________________________________________________
    08 5  levodopa+    Nakom  LEK       tabl.100 x 125mg.
        karbidopa
__________________________________________________________________________________
    08 5  triheksife-   Artane      LEDERLE    tabl.50 x 2mg.
        nidil                      tabl.100 x 2mg.
                                tabl 50 x 5mg.
                                tabl.100 x 5mg.
__________________________________________________________________________________
    08 5  deprenil    Movergan    ASTA      tabl.30 x 5mg.
                        PHARMA
__________________________________________________________________________________
    08 7  metadon     Heptanon    PLIVA      tabl.20 x 5mg.
                                kapi 1%-10ml.
__________________________________________________________________________________
    08 7  pentazocin   Fortral     KRKA      tabl.100 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
    08 7  tramadol    Tramal BAYER  kapsl.20 x 50mg.
                                čepići 5x 100mg.
                                kapi-10 ml.
__________________________________________________________________________________
    08 8  neostigmi-    Prostigmin   LA ROCHE    tabl.forte 20 x 15
        nij                       mg.
                                tabl forte 50 x 15
                                mg.
__________________________________________________________________________________
    08 8  piridostig   Mestinon    LA ROCHE    tabl 50 x 10mg.
        minij                      draž.50 x 60mg.
                                draž.100 x 60 mg.
__________________________________________________________________________________
    09 0  kortizolon   Geokorton    PLIVA      kapi-5ml.
        + oksitet-
        raciklin
__________________________________________________________________________________
    09 0  interferon   Interferon   IZZ       kapi-10ml.
                susp.
                oleosa pro
                oculorum
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
    Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    09 0  kloramfe-    Cloram-     KRKA      mast 1%-5 gr.
        nikol      phenicol
__________________________________________________________________________________
                Cloram-     PLIVA      mast 1%-5gr.
                phenicol
__________________________________________________________________________________
    09 0  neomicin    Dexamet-    LEK       mast-3,5 gr.
        + deksa-    hason              kapi-5ml.
        metazon     Neomycin
__________________________________________________________________________________
    09 0  oksitetra-   Geomycin    PLIVA      mast 1%-3 gr.
        ciklin
__________________________________________________________________________________
                Terramy-    ALKALOID    kapi 0,5%- 5ml.
                cin
__________________________________________________________________________________
    09 0  prednizo-    Ultracorte-   PLIVA      kapi 0,5%-5ml.
        lon       nol               mast 0,5% 5gr.
__________________________________________________________________________________
    09 0  sulfafura-   Sulfasol    PLIVA      kapi 4%-10 ml.
        zol
__________________________________________________________________________________
    09 0  aciklovir    Virolex     KRKA      mast 3%-4,5gr.
__________________________________________________________________________________
    09 0          Aklovir     LEK       mast 3%-4,5gr.
__________________________________________________________________________________
    09 3  timolol-    Metablen    LEK       kapi 0,25%-5ml.
        maleat                     kapi 0,5%- 5ml.
__________________________________________________________________________________
    09 4  * aceklidin   Glaucotat    CHIBERT kapi za oči-10 ml.
        50%
__________________________________________________________________________________
    09 4  * aceklidin   Glaucadri-   CHIBERT kapi za oči-10 ml.
        + epinef-    ne
        rin 50%
__________________________________________________________________________________
    09 4  pilokarpin   Pilokarpin   PLIVA      kapi za oči 1%-10
                                ml.
                                kapi za oči 2% 10
                                ml.
__________________________________________________________________________________
    09 5  atropin     Atropin     PLIVA      kapi za oči 0,5%-10
                                ml.
                                kapi za oči 1%- 10
                                ml.
__________________________________________________________________________________
    09 6  acetaloza-   Renamid     PLIVA      tabl.20 x 125 mg.
        mid
__________________________________________________________________________________
                Glaupax     DISPERSA    tabl.30 x 250mg.
__________________________________________________________________________________
    09 8  kloramfe-    Otomycin    PLIVA      kapi za uho-10 ml.
        nikol
__________________________________________________________________________________   09 8  betahistin   Urutal      BELUPO tabl.100 x 8 mg.
__________________________________________________________________________________
    09 9  * hiprome-   Isopto     ALCON  kapi za oči 0,5%-15
        loza      Tears              ml.
__________________________________________________________________________________
    10 0  digoksin    Lanicor     PLIVA      tabl.20 x 0,25mg.
__________________________________________________________________________________
    10 0  medigok-    Lanitop     PLIVA      tabl.50 x 0,1 mg.
        sin
__________________________________________________________________________________
    10 1  dizopira-    Norpace     SEARLE kapsl. 50 x 100 mg.
        mid                       kapsl. 100 x 100mg.
                                kapsl.50 x 150mg.
                                kapsl.100 x 150mg.
__________________________________________________________________________________
    10 1  propafe-    Rytmo- KNOLL  tabl.50 x 150mg.
        non       norn              tabl.50 x 300 mg.
__________________________________________________________________________________
                Propofe-    GENERI- tabl. 50 x 150mg.
                non       CON       tabl.50 x 300mg.
__________________________________________________________________________________

 *09 4- indikacije: samo za rezistentne oblike glaueoma
* 09 9 - indikacije: samo za najteži oblik suhog oka

__________________________________________________________________________________
    Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    10 1  meksiletin   Mexitil     BOEHRIN-    kapsl. 50 x 200 mg.
                        GER ING.    kapsl.depo 20 x 360
                                mg.
__________________________________________________________________________________
    10 1  amjodaron    Cordarone    KRKA      tabl. 60 x 200 mg.
__________________________________________________________________________________
    10 2  gliceriltri-  Nitroglice-   PLIVA  lingv. 40 x 0,5 mg.
        nitrat     rin
__________________________________________________________________________________
                Sustac     KRKA      tabl.mite 25 x 2,6
                                mg.
                                tabl.torte 25 x 2,4
                                mg.
__________________________________________________________________________________
    10 2  izosorbitdi-  Tinidil PLIVA  lingv. 40 x 5 mg.
        nitrat
__________________________________________________________________________________
    10 3  doksazosin   Tonocar-    PLIVA      tabl 20 x 2 mg.
                din               tabl 20 x 4 mg.
__________________________________________________________________________________
    10 3  urapidil    Ebrantil    BYK       ret.kapsl.50 x 30
        50%               GULDEN mg.
                                kapsl.50 x 60 mg.
                                kapsl.50 x 90 mg.
__________________________________________________________________________________   10 3  lizinopril   Irumed     BELUPO tabl.20 x 5 mg.
                                tabl.20 x 10 mg.
                                tabl.20 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
    10 3  enalapril    Enap      KRKA      tabl.20 x 5 mg.
        50%                       tabl.20 x 10 mg.
                                tabl.20 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
                Olivin     LEK       tabl 20 x 5 mg.
                                tabl 20 x 10 mg.
                                tabl.20 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
    40 0  furosemid    Fursemid    BELUPO tabl. 12 x 40 mg.
                                tabl.100 x 40 mg.
__________________________________________________________________________________
                Edemid LEK       tabl 20 x 500 mg.
                forte
__________________________________________________________________________________
                Edemid LEK       tabl 12 x 40 mg.
__________________________________________________________________________________
    40 0  spirono-    Aldactone    BOEHRIN-    tabl.20 x 25 mg.
        lakton             GER M. tabl 50 x 25 mg.
                                tabl 20 x 50mg.
                                tabl.50 x 50 mg.
                                tabl 20 x 100 mg.
                                tabl 50 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
    40 0  klortalidon   Hygroton    PLIVA      tabl.20 x 25 mg.
                25
__________________________________________________________________________________
    40 1  triamteren   Tiaren     PLIVA      kapsl.40 x (25+ 50
        +                        mg.)
        hidroklo-
        rotiazid
__________________________________________________________________________________
    40 1  amilorid    Moduretic    LEK       tabl.40 x (5+ 50
        +                        mg.)
        hidroklo-
        rotiazid
        50%
__________________________________________________________________________________
    40 2  verapamil    Verapamil    BELUPO draž.50 x 80 mg.
                                draž 20 x 120 mg.
__________________________________________________________________________________
                Isoptin     PLIVA      draž. 30 x 40 mg.
                                draž.50 x 80 mg.
                                draž.20 x 120 mg.
                                draž.20 x 240 mg.
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
            Lekoptin    LEK       draž. 30 x 40 mg.
                            draž .30 x 80 mg.
                            draž.20 x 120 mg.
                            draž. R 20 x 240 mg.
__________________________________________________________________________________
40 2  nifedipin    Nifedipin    PLIVA      tabl 50 x 10 mg.
                            tabl.30 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
            Nifadil     ALKALOID    tabl. 50 x 10 mg.
                            tabl.30 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
            Nifecard    LEK       tabl.50 x 10 mg.
                            tabl.R 30 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
            Cordipin    KRKA      tabl. 50 x 10 mg.
                            tabl. R 30 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
            Adalat     BAYER  kapsl. 50 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
40 2  diltiazem    Diltiazem    PLIVA      tabl. 30 x 60 mg.
    50%                       tabl. 30 x 90 mg.
__________________________________________________________________________________
            Aldizem ALKALOID    tabl.30 x 60 mg.
                            tabl.30 x 90 mg.
__________________________________________________________________________________
            Dilzem     GOEDECKE    tabl 30 x 60 mg.
                            tabl 30 x 90 mg.
__________________________________________________________________________________
10 4  * lovasta-   Artein     LEK       tabl. 20 x 20 mg.
    tin                       tabl. 20 x 40 mg.
__________________________________________________________________________________
10 4  * kolestira-  Sevit      LEK       granule 50 x 40 gr.
    min
    50%
__________________________________________________________________________________
10 4  * kofesti-   Colestid    UP JOHN granule 50 x 5gr.
    pol
    50%
__________________________________________________________________________________
10 4  * gemfib-    Elmogan LEK       tabl. 30 x 450 mg.
    rozil                      tabl. 30 x 600 mg.
__________________________________________________________________________________
10 5  ergotamin    Migrexa SANORA- tabl. 20 x 1mg.
                    NIA
__________________________________________________________________________________
10 7  okspreno-    Trasicor 80   PLIVA      tabl.20 x 80 mg.
    lol                       R.tabl. 30 x 160 mg.
__________________________________________________________________________________
10 7  okspreno-    Hiperdon    PLIVA      draž 20 x (160+20
    lol +      R.               mg.)
    klortalidon
__________________________________________________________________________________
10 7  atenolol    Atenolol    PLIVA      tabl. 30 x 50 mg.
                            tabl.14 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
            Tenormin    ICI       tabl. 30 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
            Ormidol BELUPO tabl.28 x 100 mg.
                            tabl 14 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
10 8  tribeno-    Proctogli-   PLIVA      krema - 30gr.
    zid +      venol              čepići - 5 kom.
    lidokain
__________________________________________________________________________________
11 0  beklometa-   Gnadion PLIVA      aerosol za nos 200
    zon                       doza
__________________________________________________________________________________

*10 4- indikacije za lovastatin,kolestiramin i kolestipol: propisuje se samo na preporuku interniste ili neurologa ako nakon najmanje 3mjeseca dijete kolesterol u krvi nije
manji od 7,8 mmol/l.
* 10 4- indikacija za gemfibrozil: propisuje se samo na preporuku interniste ili neurologa,ako nakon najmanje 3mjeseca dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.

__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
11 4  teofilin    Teolin     LEK       tabl. R 40 x 300 mg.
                            tabl R. 40 x 500 mg.
__________________________________________________________________________________
            Teotard     KRKA  kapsl. 40 x 200 mg.
                            kapsl. 40 x 350 mg.
__________________________________________________________________________________
11 4  beklometa-   Becotide    PLIVA  aerosol - 200 doza
    zon
__________________________________________________________________________________
11 4  ketotifen    Dihalar     KRKA  tabl. 30 x 1 mg.
                            sirup 0,02% - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
11 4  kromolin    Intal      LEK       kapsl. 50 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
11 4  * orcipre-   Alupent     BOEHRIN-    aerosol - 20
    nalin              GER       ml./400 doza
                    ING.
__________________________________________________________________________________
11 4  salbuta-    Ventolin     PLIVA tabl 60 x 2 mg.
    mol                       sirup - 200 ml.
                            aerosol - 200 doza
                            otopina za resp.
                            0,5% - 10 ml
__________________________________________________________________________________
11 4  prokaterol   Lontermin    LEK       tabl. 20 x 0,05 mg.
                            sirup 125 ml.
                            aerosol 200 doza
__________________________________________________________________________________
11 5  kodein     Codeini     ALKALOID    tabl.10 x 30 mg.
            phosphas
__________________________________________________________________________________
            Codeini     BERLIN tabl. 10 x 30 mg.
            phosphori-   CHEMIE
            cum
__________________________________________________________________________________
            Codeini     CASCAN tabl. 10 x 30 mg.
            phosph.
__________________________________________________________________________________
11 6  butamirat    Panatus     KRKA  tabl. 10 x 20 mg.
                            tabl. forte 10 x 50 mg.
                            sirup - 200 ml.
__________________________________________________________________________________
12 0  umjetna     Glandosa-    FRESENIUS    sprej - 50 ml.
    slina      ne               sprej - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
12 0  na-fluorid   Fluonatril   BELUPO tabl. 400 x 0,25 mg.
__________________________________________________________________________________
12 1  enzimi     Panase KRKA  kapsl. - 20 kom.
    gušterače    10.000
__________________________________________________________________________________
            Panase KRKA  kapsl. - 20 kom.
            20.000
__________________________________________________________________________________
            Prolipase    CILAG  kapsl. - 100 kom.
__________________________________________________________________________________
12 2  al-hidrok-   Alumini-    FRESENIUS    kapsl.100 x 400 mg.
    sid       um
            hydroxid
__________________________________________________________________________________
12 2  al-hidrok-   Gastal     PLIVA  tabl. 60 x 750 mg.
    sid +                      vrećice 60 x 10 ml.
    mg-carbo-
    nat +
    mg-hidrok-
    sid
__________________________________________________________________________________
12 2  * omepra-    Ultop      KRKA  kapsl.14 x 20 mg.
    zol
__________________________________________________________________________________

*11 4 - indikacija: bradikardija.

*12 2 - indikacije: refrakterna ulkusna bolest, reflux ezofagitis i Sy. Zollinger-Ellison.

__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno   Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
            Ortanol     LEK       kapsl. 14 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
12 8  ranitidin    Peptoran    PLIVA      tabl. 20 x 150 mg.
                            tabl. 10 x 300 mg.
__________________________________________________________________________________
            Ranital     LEK       tabl. 20 x 150 mg.
                            tabl. 30 x 300 mg.
__________________________________________________________________________________
            Ulcodin     ALKALOID    tabl. 20 x 150 mg.
__________________________________________________________________________________
12 8  cimetidin    Altramet    LEK       tabl. 35 x 200 mg.
    50%                       tab1. 25 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
            Belomet     BELUPO tabl. 35 x 200 mg.
                            tabl. 28 x 800 mg.
__________________________________________________________________________________
12 3  mebeverin    Rudakol     BELUPO draž. 50 x 135 mg.
__________________________________________________________________________________
12 3  skopola-    Buscol PLIVA      draž .20 x 10 mg.
    min
    butilbro-
    mid
__________________________________________________________________________________
12 3  trospij         Spasmex F    LEK       tabl. 20 x 5 mg.
                            tabl. 20 x 2 mg.
                            čepići 10 x 1mg.
__________________________________________________________________________________
12 4  tietilpera-   Torecan    KRKA      draž. 50 x 6,5 mg.
    zin 50%                 čepići 6 x 6,5 mg.
__________________________________________________________________________________
12 4  metoklop-    Reglan ALKALOID    tabl. 40 x 10 mg.
    ramid                      sirup -120 ml.
__________________________________________________________________________________
12 5  * senzoidi    Coloclens   BELUPO sirup - 75 ml.
__________________________________________________________________________________
12 6  loperamid   Seldiar     KRKA  kapsl.20 x 2 mg.
                            otopina za djecu -
                            30 ml.
__________________________________________________________________________________
12 7  * laktuloza   Portalak    BELUPO sirup - 500 ml.
                            susp.- 30 x 15ml.
__________________________________________________________________________________
12 9  salazosul-   Sulfasala-   KRKA      tabl. 50 x 500 mg.
    fa piridin   zin
__________________________________________________________________________________
12 9  mesalazin    Salofalk    FALK      tabl. 100 x 250 mg.
    50%
__________________________________________________________________________________
13 2  nitrofuran-   Nitrofu-    BELUPO tabl.20 x 75 mg.
    toin      rantoin R.
__________________________________________________________________________________
13 2  norfloksa-    Nolicin    KRKA      tabl. 20 x 400 mg.
    cin
__________________________________________________________________________________
13 2  trimetop-    Urotrim     PLIVA      tabl. 20 x 100 mg.
    rim
__________________________________________________________________________________
13 5  levonor-    Trinovum    CILAG  tabl.1x 21
    gestrel +                    tabl 3x 21
    etinilestra-
    diol
__________________________________________________________________________________
13 7  klotrima-    Plimycol    PLIVA      vaginal 3x 200 mg.
    zol
__________________________________________________________________________________
            Canesten    BAYER  vag.tabl.1 x 500
                            mg.
                            vag.tabl. 3x 200
                            mg.
                            vag.krema 2%-20
                            gr.
__________________________________________________________________________________

*12 5- indikacija: samo za prevenciju i liječenje portalne encefalopatije
*12 7- indikacija: samo za potrebe dijagnostike.


__________________________________________________________________________________
Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
13 7  metronida-   Medazol     BELUPO tabl. 20 x 400 mg.
    zol                       vag. tabl. 10 x 500
                            mg.
__________________________________________________________________________________
            Flagyl     ALKALOID    tabl 20 x 400 mg.
                            tabl 20 x 250 mg.
                            vag .tabl.10 x 500
                            mg.
__________________________________________________________________________________
13 7  mikonazol    Gyno-Dak-    KRKA      vag tabl.7x 200
            tarin              mg.
__________________________________________________________________________________
13 7  nistatin    Nistatin    PLIVA      vag.tabl.
                            15 x 100.000 j.
__________________________________________________________________________________
13 7  nistatin +   Geonistin    PLIVA      vag.tabl.
    oksitetra-                   6 x (100.000
    ciklin                     j.+ 100 mg.)
__________________________________________________________________________________
13 7  povidon     Betadine    ALKALOID    vag.tabl.14 x 200
    jodid                      mg.
__________________________________________________________________________________
13 7  dienestrol   Dienestrol   CILAG  vag.krema 0,01% 78
    50%       Ortho              gr.s
                            aplikatorom
__________________________________________________________________________________
14 1  ergomet-    Ergomet-    LEK       tabl.20 x 0,2 mg.
    rin       rin
__________________________________________________________________________________
14 1  metilergo-   Ergotyl     LEK       kapi - 15 ml.
    metrin
__________________________________________________________________________________
14 2  ritodrin    Pre-Par     BELUPO tabl.100 x 10 mg.
__________________________________________________________________________________
15 0  kloramfe-    Chloram-    PLIVA      mast 5% - 5gr.
    nikol      phenicol
__________________________________________________________________________________
15 0  mupirocin    Betrion     PLIVA      mast 2% - 15 gr.
__________________________________________________________________________________
15 1  sulfadia-    Dermazin    LEK       krema - 50 gr.
    zin srebro
__________________________________________________________________________________
15 2  betameta-    Beloderm    BELUPO krema i mast 0,05%
    zon                       15 gr.
                            krema i mast 0,05%
                            30 gr.
__________________________________________________________________________________
            Kuterid     LEK       krema i mast 20 gr.
__________________________________________________________________________________
15 2  aklometa-    Afloderm    BELUPO krema i mast - 20
    zon                       gr.
__________________________________________________________________________________
15 2  betameta-    Belosalic    BELUPO mast - 30 gr.
    zon +                      losion - 50 ml.
    salicilna                    losion - 100 ml.
    kiselina
__________________________________________________________________________________
15 3  flumeta-    Locacorten   PLIVA      krema i mast - 15
    zon +      N                gr.
    neomicin
__________________________________________________________________________________
15 3  flumeta-    Locasalen    PLIVA      mast - 30 gr.
    zon +
    salicilna
    kiselina
__________________________________________________________________________________
15 3  kortizolon   Geokorton    PLIVA      mast - 5 gr.
    + oksitet-                   mast - 20 gr.
    raciklin                        sprej - 50 ml.
    50%
__________________________________________________________________________________
15 6  povidon     Betadine     ALKALOID    mast 1% - 20 gr.
    jodid                      rastvor 1% - 100
                            ml.
                            sprej 0,25- 150 gr.
__________________________________________________________________________________

    
__________________________________________________________________________________
    Grupa  Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
        naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
    15 6  klorheksi-   Hibitane    PLIVA      krema - 50 gr.
        din 50%                 otopina 4% - 500
                                ml.
                                sprej 1% - 165 ml.
__________________________________________________________________________________
    15 7  klotrima-    Canesten    BAYER  krema 1% - 20 gr.
        zol                       otopina 1% - 20
                                ml.
__________________________________________________________________________________
                Plimycol    PLIVA      krema 1% - 20 gr.
                                otopina 1% - 20 ml.
__________________________________________________________________________________
    15 7  mikonazol    Daktarin    KRKA      krema - 30 gr.
                                tinctura 2% - 30
                                ml.
__________________________________________________________________________________
    15 7  ketokona-    Oronazol    KRKA      krema 2% - 30 gr.
        zol                       šampon - 100 ml.
__________________________________________________________________________________
    15 7  nistatin    Nistatin    PLIVA      mast - 5 gr.
                                mast - 20 gr.
__________________________________________________________________________________
    15 8  krotami-    Eurax      PLIVA      krema - 60 gr.
        ton                       losion - 60 ml.
__________________________________________________________________________________
    15 8  benzilben-   galenska            emulzija 25% - 200
        zoat      izradba             ml.
                                emulzija 10% - 200
                                ml.
__________________________________________________________________________________
    15 9  etretinat    Tigason LA ROCHE    kapsl.50 x 10 mg.
                                kapsl. 100 x 10 mg.
                                kapsl. 50 x 25 mg.
                                kapsl.100 x 25 mg.
__________________________________________________________________________________
    15 9  interferon   Interferon   IZZ       mast - 3 gr.
__________________________________________________________________________________
    15 9  aciklovir    Aklovir LEK       mast 5% - 5 gr.
__________________________________________________________________________________
                Virolex KRKA      krema 5% - 5 gr.
__________________________________________________________________________________   16 1  piroksi-    Lubor      BELUPO kapsl. 20 x 10 mg.
        kam                       kapsl. 20 x 20 mg.
                                čepići 10 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
                Erazon KRKA          kapsl. 20 x 10 mg.
                                kapsl.20 x 20 mg.
                                čepići 10 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
                Remoxi- ALKALOID    kapsl. 20 x 10 mg.
                cam               kapsl. 20 x 20 mg.
                                čepići 10 x 20 mg.
__________________________________________________________________________________
    16 1  tenoksi-     Artrocam    PLIVA      tabl. 10 x 20 mg.
        kam
__________________________________________________________________________________
    16 2  ibuprofen    Ibuprofen    BELUPO draž. 30 x 200 mg.
                                draž. 30 x 400 mg.
__________________________________________________________________________________
                Ibuprofen    LEK       draž. 30 x 200 mg.
                                draž 30 x 400 mg.
                                draž. 30 x 600 mg.
__________________________________________________________________________________
    16 2  diklofenak   Voltaren    PLIVA      forte tabl.20 x 50
                                mg.
                                ret.tabl.20 x 100
                                mg.
                                čepići 10 x 12,5 mg.
                                čepići 10 x 25 mg.
                                čepići 10 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
                Naklofen    KRKA      tabl. 20 x 50 mg.
                                ret. tabl. 20 x 100
                                mg.
                                čepići 10 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
Grupa Generički    Zaštićeno    Proizvođač   Oblik lijeka
    naziv lijeka  ime lijeka
__________________________________________________________________________________
16 2  ketoprofen   Knavon BELUPO kapsl. 25 x 50 mg.
    50%                       kapsl. 50 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
            Ketonal LEK       kapsl. 25 x 50 mg.
                            tabl.forte 20 x 100
                            mg.
                            tabl.ret.20 x 150
                            mg.
                            čepići 12 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
            Niflam ALKALOID        kapsl. 25 x 50 mg.
                            ret.tabl. 20 x 200
                            mg.
                            čepići 12 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
            Ketofen PLIVA      kapsl. 25 x 50 mg.
__________________________________________________________________________________
16 3  indometa-    Indometa-    BELUPO kapsl. 30 x 25 mg.
    cin       cin               čepići 10 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
16 4  penicila-    Trolovol    ASTA      tabl. 20 x 300 mg.
    min               PHARMA tabl. 50 x 300 mg.
                            tabl. 100 x 300 mg.
__________________________________________________________________________________
            Trisorcin    MERCKLE kapsule 20 x 150
                            mg.
                            kapsule 20 x 300
                            mg.
__________________________________________________________________________________
16 4  auranofin    Auropan KRKA      tabl. 30 x 3 mg.
__________________________________________________________________________________
16  4 klorokin    Chloroc-    KRKA      tabl.100 x 250 mg.
            hin
__________________________________________________________________________________
            Resochin    BAYER  tabl. 20 x 250 mg.
__________________________________________________________________________________
16 5  klorzoksa-   Myoflex PLIVA      tabl. 20 x 250 mg.
    zon
__________________________________________________________________________________
            Paraflex    KRKA      tabl. 20 x 250 mg.
__________________________________________________________________________________
16 5  baklofen    Lioresal    GEIGY  tabl. 50 x 10 mg.
                            tabl. 50 x 25 mg.
__________________________________________________________________________________
16 8  alopurinol   Alopurinol   BELUPO tabl.100 x 100 mg.
__________________________________________________________________________________
17 5  NaCl +     Nelit N     LEK       prah-vrećice
    KCl+ Na                 10 x 28,9 gr.
    citrat
__________________________________________________________________________________
18 1  fitomena-    Konakion    LA ROCHE    draž. 150 x 10 mg.
    dion
__________________________________________________________________________________