Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o ograničenju prava korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 74. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o ograničenju prava korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

I.

Osiguranicima Republičkog fonda zdravstveno osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond), ne priznaje se pravo upućivanja na liječenje ili liječničke preglede u inozemstvo na teret sredstava Republičkog fonda.

II.

Osiguranicima Republičkog fonda, koji obave liječenje ili liječnički pregled u inozemstvu, može se priznati trošak liječenja ili liječničkog pregleda samo u visini cijena zdravstvenih usluga Republičkog fonda, pod uvjetom da tako obavljeno liječenje, odnosno liječnički pregled, naknadno odobri liječnička komisija Republičkog fonda.

III.

Iznimno od odredbe u točki II. osiguranik ima pravo na naknadu stvarnih troškova za pruženu hitnu medicinsku pomoć u inozemstvu.

IV.

Odredbe općih akata Republičkog fonda koje su u suprotnosti s odredbama ove odluke neće se primjenjivati, ako međunarodnim ugovorima nije drukčije propisano.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 025-04/93-01 /48

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.r.