Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenogosiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90),Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskena 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosasredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskeosigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama

I.

U Odluci o utvrđivanju visine iiznosa sredstava koje Republički fondzdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaćazdravstvenih djelatnika pri pravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama("Narodne novine" broj 13/93 i 29/93) u točki III pod:

1. a) iza riječi: "ožujak 1993. godine" dodaju se riječi:"152.640 HRD za travanj, 177.624 HRD za svibanj i 202.367 HRD za lipanj1993."

b) iza riječi: "ožujak 1993. godine" dodaju se riječi: "127.200HRD za travanj, 148.020 HRD za svibanj i 168.636 HRD za lipanj 1993. godine."

c) iza riječi: "ožujak 1993. godine" dodaju se riječi: "93.280HRD za travanj, 108.548 HRD za svibanj i 123.666 HRD za lipanj 1993. godine."

2. iza riječi: "ožujak 1993. godine" dodaju se riječi: "220.480HRD za travanj, 256.568 HRD za svibanj i 292.302 HRD za lipanj 1993. godine."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

Klasa : 025-04/93-01 /55

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20 svibnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">