Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine" br. 8/90 od 24. veljače 1990) i Tbr. 50. stavak 2 i 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske, Izvršni odbor Odvjetničke komore Hrvatske na sjednici 25. svibnja 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Članak 1.

Tarifni broj 51 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 16/90 od 24. travnja 1990, 49/90 od 24. studenog 1990, 23/91 od 20. svibnja 1991, 12/92 od 6. ožujka 1992, 62/92 od 3. listopada 1992., 88/92 od 21. prosinca 1992 i 27/93 od 6. travnja 1993.) mijenja se i glasi:

"Vrijednost boda iznosi HRD 2.800.-".

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom

1. lipnja 1993. Broj : 754/93

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Predsjednik Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.