Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 31.05.1993 Indeks porasta cijena na malo u svibnju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju točke XIV. Sporazuma o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika od 22. ožujka 1993, "Narodne novine", broj 22/93, Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

porasta cijena na malo u svibnju 1993. godine

Indeks porasta cijena na malo u svibnju 1993. godine je 126,4. Indeks porasta cijena na malo koristi se za primjenu odredaba navedenog Sporazuma.

Klasa:957-01/93-01/13

Urbroj:555-05-01-93-01/13

Zagreb, 31. svibnja 1993.

Direktor

dr. Jakov Gelo v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.