Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 28.05.1993 Odluka o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi Članka 1. stavka 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I. U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini ("Narodne novine", br. 87/92) u točki I. u stavku 2. točka na kraju stavka zamjenjuje se zarezom, te dodaju sljedeće riječi: "a na robu koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama u visini 40% od prodajne cijene".

II. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/12

Urbroj : 5030112-93-6

Zagreb, 27. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.