Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 26.05.1993 Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 295. stavak 3. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 84/92 i 5/93) i točke II Odluke o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (" Narodne novine" broj 5/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

I.

Za predsjednika Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama imenuje se: Dr. FRANKO ROTIM, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

II.

Za članove Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama imenuju se:

1. SLAVKO DEGORICIJA, Zasturpnički dom Sabora Republike Hrvatske,

2. Dr. IVAN LEGAC, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

3 JOŠKO MORIĆ, Ministarstvo unutarnjih poslova,

4. ROKSANDA SMOLĆIĆ-KRNIĆ, Ministarstvo kulture i prosvjete,

5 Dr. ANTUN KUNTARIĆ, Ministarstvo kulture i prosvjete - Zavod za školstvo.

6. Inž. PETAR ŠALE, Ministarstvo gospodarstva,

7. lVICA ŠIMAC, Ministarstvo pravosuda,

8. ZORISLAV BOBUŠ, Ministarstvo zdravslva,

9. Mr. ZDRAVKO HAPP, Ministarstvo obrane,

10. Mr. BORISLAV BLAŽEVIĆ, Republičko vijeće za prekršaje,

11. Dr. DRAŽEN BJELOVUČIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,

12. Mr. VICE RAKO, Gradevinski fakultet Sveuličišta u Zagrebu.

13. ZVONIMIR KATIĆ, Hrvatska gospodarska komora,

14.. Dr. IVO JELČIĆ, Zavod za prometnu medicinu i psihologiju prometa,

15. MARIJAN BILIĆ-ERIĆ, Croatia-Osiguranje,

16. STIPO LOZIĆ-BAŠKARAD, Centar za vozila Hrvatske,

17. VEDRAN NOLA, Škola za cestovni promet, Zagreb

I8. Mr. MATE JURIŠIĆ, Hrvatske ceste,

19. MILAN ODORČIĆ, Hrvatski auto-klub,

20. Dr. lVAN DADIĆ, Institut prometa i veza.

21. NIKOLA PERČIN, Hrvatska radio-televizija,

22. ŽELJKO DEVČIĆ,Transportkomerc,

23 BRANKO KROVINOVIĆ, CIB-Buzet.

III.

Za tajnika Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama imenuje se: MLADEN AJDUK, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

IV.

Ovo rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Klasa:340-01/93-05/04

Urbroj: 530-01-93- 1

Zagreb, 12. svibanj 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. inž. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.