Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 26.05.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-218/1992. od 28. travnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi A. J. iz K. K., na sjednici održanoj 28. travnja 1993. donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

A. J. pok. J. iz K. K., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u kojoj predlaže da se ukine presuda Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us. 397/92 od 11. ožujka 1992. Tužitelj smatra da su ovom presudom povrijeđena njegova prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. Budući da je ustavna tužba nepotpuna jer nisu navedena ustavna prava koja su osporenom presudom povrijeđena na štetu tužitelja zatražena je dopuna ustavne tužbe. Zatražena dopuna nije uslijedila, a rok za dopunu je istekao 30. siječnja 1993. godine. Ustavna tužba ne sadrži sve potrebno za odlučivanje. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91) u odredbi članka 28. propisuje da svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu, ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Iz odredbe članka 125. al. 3. Ustava Republike Hrvatske, temeljem koje je Ustavni sud nadležan štititi ustavne slobode i prava čovjeka i građanina, kao i iz spomenutog članka 28. Ustavnog zakona nedvojbeno proizlazi da Ustavni sud može odlučivati samo ako je povrijedeno ustavno pravo ili sloboda, te da Ustavni sud štiti samo ta, a ne i ona prava građana koja proizlaze iz zakona. Stoga u ustavnoj tužbi trebaju biti navedena ustavna prava i slobode koja su, prema mišljenju tužitelja, osporenim aktom povrijeđena. Nadalje prema članku 4. stavak 5. Poslovnika Ustavrlog suda Republike Hrvatske. koji se primjenjuje temeljem članka 43. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, od podnosioca ustavne tužbe će se - ako se pri ispitivanju te tužbe utvrdi da nedostaju podaci potrebni za vodenje postupke - zatražiti da izvrši dopunu i odrediti mu za to rok. Ako tužitelj u danom roku ne dopuni tužbu, Sud će tužbu odbaciti. Budući da u ovom slučaju, tužba nije dopunjena, stekle su se pretpostavke za primjenu navedene odredbe čl. 4. st. 5. Poslovnika pa je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja. Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj : U-III-218/ 1992.

Zagreb, 28. travnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r