Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 24.05.1993 Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 79/91, 18/92 i 33/92) na prijedlog ministra unutarnjih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuje se sjedište i područje na kojima se osnivaju policijske uprave.

Članak 2

Za obavljanje poslova policije u Ministarstvu unutarnjih poslova osnivaju se policijske uprave prema područjima županija:

I. POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA sa sjedištem u Zagrebu za područje Grada Zagreba i grada Samobora te općina Brdovec, Dugo Selo, Rugvica, Brckovljani, Hruševec Kupljenski, Pušća, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Jastrebarsko, Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Sošice, Vrbovec, Preseka, Rakovica, Gradec, Dubrava, Farkaševac i JakovIje.

II. POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO - ZAGORSKA sa sjedištem u Zaboku za područje gradova Krapina, Zabok i Zlatar te općina Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Donja Stubica, Đurmanec, Gornja Stubica, Hum na Sutli, Hrašćina, Klanjec, Kraljevec na Sutli. Tuhelj, Zagorska Sela, Konjščina, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Oroslavje, Petrovsko, Pregrada, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica.

III. POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO - MOSLAVAČKA sa sjedištem u Sisku za područje gradova Sisak, Kutina, Novska i Petrinja te općina Lipovljani, Lekenik, Martinska Ves, Jasenovac. Jabukovac, Popovača, Velika Ludina, Sunja, Ivanić Grad, Kloštar Ivanić i Križ.

POLICIJSKA UPRAVA KOTARA GLINA sa sjedištem u Glini za pdručje općina Glina, Gornji Klasnić, Vojnić, Lasinja, Vrginmost, Topusko, Mečenčani, Donji Kukuruzari, Hrvatska Kostajnica, Utolica, Hrvatska Dubica, Gvozdansko, Dvor i Divuša.

IV. POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA sa sjedištem u Karlovcu za područje gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin i Slunj te općina Barilovići, Cetingrad, Draganići, Generalski Stol, Krnjak, Netretić, Bosiljevo, Josipdol, Plaški, Saborsko, Ozalj, Rakovica, Skakavac i Žakanj.

V. POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA sa sjedištem u Varaždinu za područje grada Varaždina te općina Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Vidovec, Petrijanec, Sveti Ilija, Beretinec, Trnovec Bartolovečki, Vinica, Sračinec, Bednja, Maruševec, Ivanec, Klenovnik, Donja Voća, Lepoglava, Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Hum Breznički, Ljubešćica, Breznica i Visoko.

VI. POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA sa sjedištem u Koprivnici za područje gradova Koprivnica i Križevci te općina Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Peteranec, Drnje, Gola, Legrad, Đelekovec, Novigrad Podravski, Hlebine, Rasinja, Sokolovac, Đurđevac, Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski, Sveti Ivan Žabno, Molve, Ferdinandovac Brodić i Virje.

VII. POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO - BILOGORSKA sa sjedištem u Bjelovaru za područje gradova Bjelovar i Daruvar te općina Kapela, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Končanica, Dežanovac, Sirač, Đulovac, Čazma, Ivanska, Štefanje, Grubišno Polje, Veliki Grđevac, Garešnica, Berek, Hercegovac i Rovišće.

VIII. POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA sa sjedištem u Rijeci za područje gradova Rijeka, Crikvenica, Čabar, Krk, Novi Vinodolski, Opatija i Rab te općina Bakar, Cres, Čavle, Delnice, Lokve, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kraljevica, Punat, Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Vrbnik, Fužine, Lovran, Mošćenička Draga, Mali Lošinj, Matulji, Vinodolska, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice i Vrbovsko

IX. POLICIJSKA UPRAVA LIČKO - SENJSKA sa sjedištem u Gospiću za područje gradova Gospić, Otočac i Senj te općina Brinje, Karlobag, Perušić, Vrhovine, Novalja i Pag

X. POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO - PODRAVSKA sa sjedištem u Virovitici za područje gradova Virovitica i Podravska Slatina te općina Zdenci, Crnac, Čaćinci, Lukač, Gradina, Orahovica, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Sopječ Voćin, Suhopolje, Špišić Bukovica i Pitomača.

XI. POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO - SLAVONSKA sa sjedištem u Požegi za područje gradova Požega i Našice te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Pleternica, Velika, Ferićanci, Đurđenovac, Lipik, Pakrac i Podgorač.

XII. POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO - POSAVSKA sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje gradova Slavonski Brod i Nova Gradiška te općina Bebrina, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Gundinci, Garčin, Klakar, Sibinj, Slavonski Šamac, Oriovac, Vrpolje, Velika Kopanica, Podcrkavlje, Oprisavci, Cernik, Davor, Gornji Bogičevci, Vrbje, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Staro Petrovo Selo i Stara Gradiška.

XIII. POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKO - KNINSKA sa sjedištem u Zadru za područje gradova Zadar i Biograd na moru te općine Bibinje, Sukošan, Zemunik Donji, Škabrnja, Poličnik, Posedarje, Novigrad, Starigrad, Ražanac, Nin, Vir, Preko, Kali, Sali, Pašman, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov.

POLICIJSKA UPRAVA KOTARA KNIN sa sjedištem u Kninu za područje grada Knina te općina Jasenice, Kruševo, Obrovac, Nadvoda, Smilčić, Palača, Benkovac, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Stankovci, Kistanje, Ervenik, Orlić, Lovinac, Gračac, Donji Lapac, Udbina, Titova Korenica, Smoljanac, Kijevo i Civljane.

XIV. POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO - BARANJSKA sa sjedišem u Osijeku za područje gradova Osijek, Đakovo, Beli Manastir i Valpovo te općina Čeminac, Popovac, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Darda, Belišće, Bizovac, Čepin, Ernestinovo, Gorjani, Punitovci, Drenje, Koška, Petrijevci, Satnica Đakovačka, Trnava, Semeljci, Strizivojna, Levanjska Varoš, Vuka, Viškovci, Donji Miholjac, Šljivoševci, Marijanci, Viljevo Donje, Moslavina Podravska, Erdut i Antunovac Tenjski.

XV. POLIClJSKA UPRAVA ŠIBENSKA sa sjedištem u Šibeniku za područje gradova Šibenik i Drniš te općina Primošten, Skradin, Tisno, Vodice, Oklaj, Ružić i Unešić.

XVI. POLIClJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA sa sjedištem u Vinkovcima za područje gradova Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja te općina Bošnjaci, Borovo, Cerna, Gradište, Gunja, Drenovci, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Tovarnik, Nuštar, Nijemci, Otok, Bogdanovci, Tompojevci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Trpinja, Vrbanja, Andrijaševci i Babina Greda

XVII. POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO - DALMATINSKA sa sjedištem u Splitu za područje gradova Split, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Trogir i Vis te općina Podstrana, Bol, Pućišća, Postira, Selca, Donji Muć, Dugi Rat, Šolta, Hrvace, Podbalje, Cista Provo, Lovreć, Donji Proložac, Zmijavci-Runović, Jelsa, Sućuraj, Kaštelska Zagora, Podgora, Gradac, Donja Brela, Baška Voda, Marina, Otok, Dicmo, Klis, Supetar, Milna, Stari Grad, Šestanovac, Seget, Trilj, Vrlika, Komiža, Vrgorac, Nerežišća i Zagvozd.

XVIII. POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA sa sjedištem u Puli za područje gradova Pazin, Buje, Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj te općina Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Graćišće, Grožnjan, Kanfanar, Kršan, Raša, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Sveti Lovreć, Marčana, Medulin, Motovun, Sveta Nedilja, Novigrad, Oprtalj, Pićan, Sveti Petar u Šumi, Sveti Vinćenat, Tinjan, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar i Žminj.

XIX. POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO - NERETVANSKA sa sjedištem u Dubrovniku za područje gradova Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče te općina Konavle, Ston, Orebić, Mljet, Blato, Opuzen, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje, Vela Luka, Smokvica i Lastovo.

XX. POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA sa sjedištem u Čakovcu za područje grada Čakovca te općina Belica, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Goričan, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Prelog, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Selnica, Štrigova, Domašinec, Kotoriba, Donji Vidovec i Vratišinec.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave ("Narodne novine", broj 30/91 i 44/91).

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/93-01/02

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>