Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 24.05.1993 Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1993. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92), Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje siječanj- ožujak 1993. godine i o prosječnoj isplaćenoj netoplaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak. 1993. godine iznosi 124.702 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članku 40, 42. 43, 45,48. 49. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2.Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u guspodarstvu Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godine iznosi 166.869 HRD.

Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku 41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj : 05-757/93.

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Za zajednički organ za praćenje provodenja i tumačenja odredbi

Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">