Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Uredba o određivanju ratom ugroženih područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1 Zakona o ovlasti Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se odeđuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne nikvine"", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o određivanju ratom ugroženih područja

Članak 1.

Ovom se Uredbom radi primjene odredbe članka 12. stavka 7. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92, 69/92 i 25/93), određuju ratom ugrožena područja na kojima će se vrijednost etalonskog objekta umanjiti za 10%.

Članak 2

Ratom ugrožena područja su područja koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92) obuhvaćala područja ranijih općina i to: Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Šibenik, Sinj, Sisak, Slavonska Orahovica, Slavonski Brod, Slunj, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Zadar, Beli Manastir, Benkovac, Daruvar, Dvor, Glina, Gračac, Grubišno Polje, Knin, Obrovac, Titova Korenica, Vojnić, Vrginmost, Županja i Biograd na Moru.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju ratom ugroženih područja ("Narodne novine", broj 72/92).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/91-01/09

Urbroj: 5030112-93-18

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.