Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Odluka o privremenom korištenju opreme, druge imovine i obveza, arhive i dokumentacije Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. Zakona u platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br 27/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o privremenom korištenju opreme, druge imovine i obveza, arhive i dokumentacije Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

I.

Zavod za platni promet, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i Financijska policija, radi obavljanja poslova utvrđenih zakonom, privremeno će koristiti poslovni prostor, opremu i drugu imovinu, te arhivu i dokumentaciju Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, razmjerno preuzetim poslovima i namještenicima. Upravni odbor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske će, razmjerno preuzetim poslovima i namještenicia radi dovršenja započetih investicija i investicijskog održavanja, radi zadovoljenja potreba namještenika te drugih potreba Zavoda za platni promet, Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske i Financijske policije, odlučiti o rasporedu zatečenih novčanih sredstava i obveza Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske na dan 13. svibnja 1993. godine na Zavod za platni promet i Službu društvenog knjigovodstva Hrvatske.

II.

Vlada Republike Hrvatske posebnom će odlukom, na prijedlog Upravnog odbora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, temeljenk zaključnog računa Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, a nakon konstituiranja Državnog ureda za reviziju, utvrditi koji će poslovni prostor, opremu, drugu imovinu i obveze, te arhivu i dokumentaciju iz točke I. ove Odluke preuzeti Zavod za platni promet, sukladno s odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji, Financijska policija sukladno s odredbama Zakona o financijskoj policiji, te Državni ured za reviziju sukladno s odredbama Zavoda o državnoj reviziji.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Klasa: 470-02/83-01/02

Urbroj : 5030105-93-2

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.