Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Odluka o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 231. Zakona o obveznim i osnovnim materijalnopravnim odnosima u zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi

I.

Za štetu nastalu zbog smrti, oštećenja zdravlja ili ozljede putnika, prijevoznik odgovara do iznosa u dinarskoj protuvrijednosti 100.000 DEM, po putniku.

II

Iznos naknade štete za koju prijevoznik odgovara zbog gubitka ili oštećenja ručne prtljage, ne može biti veći od iznosa u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 DEM, po putniku.

III.

Iznos naknade štete za koju prijevoznik odgovara zbog gubitka ili oštećenja stvari, ne može biti veći od iznosa u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM, po kilogramu brutomase stvari.

IV

Za štetu nastalu na zemlji zbog smrti, oštećenja zdravlja ili ozljede trećih osoba nosilac prava raspolaganja, odnosno vlasnik zrakoplova, odgovara do iznosa u dinarskoj protuvrijednosti 150.000 DEM po poginulom, oštećenom, odnosno ozlijeđenom.

V.

lznosi naknada šteta iz točke I., II., III. i IV. ove Odluke revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan isplate štete.

VI.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanim iznosima od kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91). Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/93-01/03

Urbroj: 5030112-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.