Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj temeljem nasljeđivanja članstva bivše SFRJ
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92)" Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj temeljem nasljeđivanja članstva bivše SFRJ

I.

Prihvaća se članstvo Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) putem nasljeđivanja (sukcesije) članstva bivše SFRJ u Banci, a pod svim uvjetima utvrđenim u Rezoluciji Izvršnog odbora Banke od 21. travnja 1993. godine, te sukladno Sporazumu o osnivanju Banke glede načina i uvjeta članstva utvrđenih za neregionalne zemlje članice.

II.

Prihvaća se udio Republike Hrvatske u imovini i obvezama bivše SFRJ u Banci, koji je Odlukom Izvršnog odbora Banke od 21. travnja 1993. godine određen za Republiku Hrvatsku sa 28,49%.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da u suradnji s Ministarstvom financija pristupi izradi svih prijedloga potrebnih akata i zakone za provođenje ove Odluke.

IV.

O donošenju ove Odluke Vlada Republike Hrvatske obavijestit će Banku.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klass: 910-04/93-01/13

Urbroj : 5030105-93-1

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.