Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine". broj 27/85, 47/89, 53/90 i 26/93), Vlada Republike Hrvetske je na sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850

I.

Odluka o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850 ("Narodne novine", broj 65/92 i 33/93) prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/93-01/02

Urbroj : 5030105-93-14

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.