Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 60/92), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu

Članak 1.

Pravilnikom o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se potrebna stručna sprema odnosno stručna osposobljenost za obavljanje stručnih poslova u športu.

Stručnim poslovima u športu smatraju se:

1. programiranje i vođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

2. poduka i trening djece i mladeži,

3. programiranje i vođenje treninga športaša,

4. programiranje i vođenje športske rekreacije građana,

5. podučavanje i osposobljavanje građana u športskim znanjima i vještinama,

6. dijagnosticiranje i kontrola psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti sudionika u športskim aktivnostima,

7.kineziterapijsko vježbanje

Članak 2.

Programirati i voditi športske aktivnosti djece i mladeži mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII stupanj

2. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj

3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije VII. stupanj

4. diplomirani organizator rekreacije - VII. stupanj

5. nastavnik tjelesnog odgoja - VI. stupanj

6. viši športski trener - VI. stupanj

7. organizator rekreacije - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora ili učitelja pojedine športske grane odnosno discipline, mogu programirati i voditi športske aktivnosti djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini.

Članak 3.

Poduku i trening djece i mladeži mogu obavljati osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj

2 viši športski trener - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora iIi učitelja pojedine športske grane odnosno discipline mogu obavljati poduku djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera pojedine športske grane odnosno discipline mogu obavljati trening djece i mladeži u toj športskoj grani odnosno disciplini pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1 točka 1. ili 2. ovoga članka.

Članak 4.

Programirati i voditi trening športaša mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj

2. viši športski trener - VI. stupanj.

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera pojedine športske grane odnosno discipline mogu voditi trening športaša u toj športskoj grani odnosno disciplini pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1. točka 1. ili 2. ovog članka.

Članak 5.

Programirati i voditi športsku rekreaciju građana mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije - VII. stupanj,

2. diplomirani organizator rekreaclje - VII. stupanj,

3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,

4. organizator rekreacije - VI. stupanj.

Nastavnici tjelesnog odgoja - VI. stupanj mogu voditi športsku rekreaciju građana pod nadzorom osobe koja ima stručnu spremu iz stavka 1. točka 1, 2, 3. ili 4. ovoga članka.

Članak 6.

Podučavati i osposobljavati građane u športskim znanjima i vještinama mogu osobe koje su stekle slijedeću stručnu spremu :

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,

2. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje ili izborni predmet šport - VII. stupanj,

3. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje športske rekreacije - VII. stupanj,

4. diplomirani organizator rekreacije - VII. stupanj,

5. nastavnik tjelesnog odgoja - VI. stupanj,

6. viši športski trener - VI. stupanj,

7. organizator rekreacije - VI. stupanj

Osobe koje su stručno osposobljene za trenera, instruktora ili učitelja pojedine športske grane odnosno discipline mogu podučavati i osposobljavati građane u športskim znanjima i vještinama u toj športskoj grani odnosnodisciplini.

Članak 7.

Dijagnosticiranje i kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti sudionika u športskim aktivnostima mogu obavljati osobe koje su stekle stručnu spremu VII. stupnja za zanimanja u športu, te osobe koje su stekle VII. stupanj stručne spreme (psiholog športa, sociolog športa ili športski liječnik), u suradnji sa športskim stručnjacima.

Članak 8.

Stručne poslove u svezi s kineziterapijskim vježbanjem mogu obavljati osobe koje su stekle stručnu spremu - profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanjsmjer kineziterapija.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobIjenosti za samostalno obavljanje stručnih poslova u športu osobnim radom ("Narodne novine", br. 35/91) i Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu ("Narodne novine", br. 35/91 ).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-01/93-01-23

Urbroj: 532-04/2-93-01

Zagreb, 12. veljače 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Junić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.