Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93), i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/89 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 3. svibnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. ožujka 1993, koje su određene od osnovice koja iznosi 8.495.-HRD i povećane su od 1. siječnja 1993. za 132,2% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93), od 1. veljače 1993. za 26.1% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993. ("Narodne novine", broj 35/93) povećavaju se od 1. ožujka 1993. za 22,7%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. ožujka 1993. ili nakn toga dana, a koje nisu povećane za 123,2% i za 26,1% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 245,345%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove Odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. ožujka 1993., a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 2. ove odluke, služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1993. iznosila 8.495.-HRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1951

Urbroj: 341-99-01/93-5

Zagreb, 3. svibnja 1993.

Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske