Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 21.05.1993 Objava o upisu u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88 i 28/92), objavljuje da su u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena upisani

12. "Poljoprivredni institut Križevci" s p. o. iz Križevaca, Braće Ribara bb, s pravom utvrđivanja kvalitete sjemena: strnih žitarica - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija - kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

13. Društveno poduzeće PPK p o. Nova Gradiška iz Nove Gradiške, Frankopanska 41, s pravom utvrđivanja kvalitete sjemena; pšenice, ječma, raži, zobi - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; soje, suncokreta, uljane repice- kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; krmno bilje, povrće- kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme: kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki hibridi.

14. Poljoprivredna služba Virovitica, d. o. o. Virovitica, V. Narora 2, s pravom utvrđivanja kvalitete sjemena: strnih žitarica - kategorije I. i II. sortna reprodukcija; krmnog bilja- kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme: industrijskog bilja - kategorije I. i II. sortna repr-odukcija; trava - kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; sirak - kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; krumpira - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; povrća kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme.

15. "Poljoprivredna služba Virovitica" d. o. o. Virovitica, V. Nazora 2, s pravom utvrđivanja kvalitete sjemena: strnih žitarica - kategorije I. i II. sortna reprodukcija; krmnog bilja - kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; industrijskog bilja - kategorije I. i II. sortna reprodukcija; trava - kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; sirak - kategorije I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostrekki i trostruki hibridi; krumpira - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; povrća - kategorije elita, original, I. i lI. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme.

16. "Euro-inspekt Osijek", poduzeće za kontrolu robe i inžinjering iz Osijeka, Keršovanijeva 6, s pravom kontrole kvalitete sjemena: svih vrsta ratarskih kultura - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme: kukururza - kategorije samooplodne linije, jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; povrća - kategorije elita, original, l. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; lučice luka, sjeme i lukovice cvijeća, Ijekovitog i aromatičnog bilja - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

17. IPK Osijek "Oranica" sjemensko poduzeće, društvo s ograničenom odgovornošću iz Osijeka, Zapadno predgrađe 18. s pravom utvrđivanja kvalitete sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi, prosa - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; krmnog bilja - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; proizvodno sjeme; trava - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; konoplje i lana - kategorije elita, originaI, I. i Il. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; suncokreta - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; industrijskog bilja - kategorije elita, original, I. i 11. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; povrća - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

18. Institut za oplemenjivanje bilja, Zagreb, Marulićev trg 5, s pravom kontrole kvalitete sjemena: svih vrsta ratarskih kultura kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi i samooplodne linije; povrća - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija, proizvodno sjeme, lučice luka, sjemena i lukovica cvijeća, Ijekovitog i aromatičnog bilja svih kategorija.

19. PIK "Đakovo" d. d. iz Đakova, V. Nazora 2, s pravom utvrđivanja kvalitete poljoprivrednog sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi, heljde, soje, suncokreta, šećerne i stočne repe, uljane repice - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki; dvostruki i trostruki hibridi; kupine, djeteline, lucerne, trava i ostalog krmnog bilja i povrća - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

Klasa: 320-11/93-01/42

Urbroj : 525-02-93-1

Zagreb, 29. travnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.