Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 17.05.1993 Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Osijeku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 67. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88. - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91., i 66/91), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1993., donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog privrednog suda u Osijeku

1.. Za suca Okružnog privrednog suda u Osijeku bira se MATIJA BOGDANIĆ, dipl. pravnik iz Osijeka.

2. Matija Bogdanić dužan je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Klasa: 711-02/92-20/02

Zagreb, 4. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepsn Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.